Norwegian-Portuguese translation of finanser

Translation of the word finanser from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finanser in Portuguese

finanser
generellnoun finanças [fp]
Similar words

 
 

More examples
1.Bl.a. er det et spørsmål om det er tjenlig for NRK og dermed for lytterne og seerne at institusjonens finanser er innbakt i statsbudsjettet.
2.(NPSAPNTB) EF er stilt overfor akutte pengeproblemer, efter at det to dager lange toppmøtet mandag og tirsdag mellom regjeringssjefene fra de ti medlemslandene ikke greide å finne en vei ut av uføret i handelsblokkens finanser.
3.Det går bedre for svensk økonomi enn vi i våre villeste drømmer kunne forestille oss, sa en tilfreds finansminister KjellOlof Feldt da han onsdag presenterte ferske tall for statens finanser.
4.Han gjorde det helt klart overfor statsminister Margaret Thatcher og forbundskansler Helmut Kohl at dersom en av de fem vestmaktene skulle være rede til å overta Namibia med alle dets problemer og dets finanser, er vi forberedt på å trekke tilbake alt innen to måneder, sa en talsmann for SydAfrikas ambassade i Bonn.
5.Jeg regner med at Herren ordner opp i mine finanser, sier Aage Samuelsen, som fyller 69 år imorgen.
6.Uten å drive det ut i det ekstreme har vi gjort alt vi kunne for å holde våre finanser adskilt, sa hun.
7.Aas, som er 38 år gammel, har hele tiden efter at han gikk ut fra Norges Handelshøyskole stelt med finanser, og han legger også vekt på de økonomiske sidene ved avtalen med Idrettsforbundet.
8.Blant annet vurderer den sittende justisminister William French Smith nå hvorvidt han skal gi klarsignal for å innlede en politiefterforskning av sin påtenkte efterfølgers finanser.
9.Da regner jeg med at han ordner opp i mine finanser.
10.De fremholder at veien videre vil være å gjennomføre markedsøkonomiske prinsipper mer konsekvent enn tidligere, fortsette saneringen av statens finanser og endre skattesystemet slik at det bidrar mer til økonomisk vekst.
11.De som opptar disse lånene, er ofte husmødre som er ansvarlige for familiens finanser.
12.Den etiske komitei Representantenes hus vedtok onsdag enstemmig å underkaste Geraldine Ferraros finanser en formell granskning.
13.Den vil bli en ren netto, som muliggjøres av et øket spillerom for de offentlige finanser - sparetiltak og større skatteinngang.
14.Dermed er det klart at tvilen om Ferraros finanser vil forfølge henne kanskje helt frem til valgdagen.
15.Det er en misforståelse å tro at det går an å lage en generell debatt om Norges veg framover uten å snakke om økonomi og finanser.
16.Det er først under sin nye, pågående president JeanLuc Lagardere og med rikelige, ferske finanser at Racingfolkene de siste par år er kommet seg på bena igjen.
17.Det er nok i denne sammenheng å minne om skriveriene rundt Geraldine Ferraros finanser.
18.Det er typisk at Ferraros politiske budskap under en valgturne på vestkysten druknet i spørsmål om hennes personlige finanser.
19.Det krevde sine kveldsmøter og reduserte dermed landets finanser en hel del.
20.En galopperende inflasjon på 400 prosent må stanses hvis landets finanser ikke skal falle sammen.
21.Ferraro ga forleden dag uttrykk for at hun er lei av den stadige gnåling om hennes og mannens finanser.
22.Ferraro har siden hun ble valgt første gang i 1978, unnlatt å gi opplysninger om sin mann, John Zaccaros finanser.
23.Fridemokratene har krevet lettelser i skatteprogresjonen, fra dagens høyeste sats på 56 prosent, mens kristeligdemokratenes finansminister - Gerhard Stoltenberg har lagt hovedvekten på å sanere statens finanser.
24.GJENNOM årtier har islendingene lært seg å leve med en rekordartet inflasjon og vaklende offentlige finanser samtidig som de har greid å opprettholde en levestandard som har vært høy også efter vestlig målestokk.
25.Gjennom et 30talls avtaler spiller Frankrike i praksis en avgjørende rolle i Monacos indre saker både når det gjelder økonomi og finanser, forsvar og utenrikspolitikk.
26.Hans ansvarsområde er spesielt Philips finanser.
27.Hun får orden på avtaler og finanser, øker prosentene, får inntektene i været, samtidig som hun overbeviser stakkars Anna om at hun aldri mer må stole på noe menneske.
28.I et (svakt ?) øyeblikk under bruduljene om familiens finanser innrømmet hun riktignok at hun ville ha tenkt seg om to ganger hvis hun hadde visst hva hun hadde i vente.
29.I motsetning til i de fleste andre industriland har denne utvikling hittil kunnet finne sted uten noen sterk svekkelse av Statens finanser målt på denne måten.
30.ISRAELERNE merker hver dag at det er noe galt med statens finanser.
Your last searches