Norwegian-Portuguese translation of fiskeyngel

Translation of the word fiskeyngel from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fiskeyngel in Portuguese

fiskeyngel
ornitologinoun águia pescadora [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det må opphøre når det blir for mye fiskeyngel i trålen, noe fiskerne også er enige i, sier Paulsen.
2.Det var ikke satt ut fiskeyngel ennå, men vannet som flommet ut, gjorde stor skade.
3.For hele årsklasser av fiskeyngel vil et oljesøl kunne få en momentan virkning.
4.Forurensningene lagres i sneen, og når den smelter på vårparten slippes de løs i store doser, så store at fisk og fiskeyngel dør.
5.Fremdeles er det for mye fiskeyngel i fangstene.
6.SINTEF skal klarlegge hvilke forandringer som skjer med bl.a. fiskeyngel, skalldyr og sjøfugl når de utsettes for oljesøl og såkalte dispergeringsmidler.
7.Men selvsagt frykter vi utblåsninger - og hvis den kommer, kan oljen ta knekken på fiskeyngel og skade fuglelivet.
Your last searches