Norwegian-Portuguese translation of forårsake

Translation of the word forårsake from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forårsake in Portuguese

forårsake
generellverb causar, levar a
  knipeverb causar, trazer
  katastrofeverb causar, dar início, começar, provocar
  skadeverb causar, provocar, trazer
  årsakeverb ocasionar, trazer a tona, provocar, criar, causar, acarretar
Synonyms for forårsake
Derived terms of forårsake
More examples
1.Kan forårsake kreft.
2.Tabletter kan bli sittende fast i spiserøret dersom de svelges uten vann eller mens man ligger, og det kan lett forårsake etseskader i spiserøret, sier Anne Elisabeth Smedstad, farmasøytisk konsulent i Norges Apotekerforening og koordinator for kampanjen.
3.Alt tyder på at bombeattentatet var nøye planlagt og at attentatmennene var ute efter å ta flest mulig menneskeliv og forårsake størst mulig skader.
4.Amitrol er ikke lenger tillatt som plantevernmiddel i Norge og foreslås oppført på listen over stoffer som kan forårsake kreft.
5.Andre britiske miljøforskere mener imidlertid at resultater både fra Storbritannia og fra andre land, ikke minst fra Norge og Sverige, til overmål viser hvilke skader sur nedbør kan forårsake på såvel skog som fisk.
6.Bakgrunnen var den økede trafikk Hydros nye hovedkvarter vil forårsake.
7.Bakterier kan trenge inn gjennom sår og rifter i huden og forårsake sårbetennelser og i alvorligerer tilfelle betennelse i lymfeårer og kjertler.
8.Bare en ny og alvorlig epidemi vil forårsake en ny omgang med ventetid på opptil tolv timer og femten timer for å få lege hjem.
9.Bl.a. kan sterke, ytre påkjenninger hos tidligere friske personer forårsake livsfarlige, blødende mavesår.
10.Boksingen kan også forårsake hjerneskader som ikke viser seg før efter lang tid.
11.Bortsett fra å forårsake en avisfeide med konkurrenten Demokraten, har Fredriksstad Blads referat gitt gjenlyd fra stortingssalen til det sovjetiske telegrambyrå Tass.
12.Byplankontoret mener at en høyblokk på Kampensiden av Kjølberggaten bør unngås av hensyn til topografien, at høyblokken vil forårsake skygge og ubehagelige vindforhold.
13.De flittige kaiene som ifjor bygget rede i pipen i kirken i Mandal, tenkte nok lite på at de skulle forårsake utrykning av to brannbiler en søndag formiddag like før kirketid, skriver Lindesnes.
14.De krefter som frigjøres, kan sammenlignes med en dynamitteksplosjon og forårsake store bygningsmessige skader.
15.Derfor er til og med en forholdsvis liten oljeprodusent som Norge i stand til å skape rådvillhet og forvirring innen OPEC, uten at vi selv har vært klar over hvilket oppstyr vi skulle forårsake.
16.Derfor vil lønnsøkning få også disse utgiftene til å stige i løpet av noen få måneder eller år, slik at en lønnsøkning på 10 prosent muligens vil forårsake en total kostnadsøkning på 8 prosent.
17.Det er derfor vanskelig å si at et varsomt intervju med Arnfinn Nesset nå kan forårsake mer skade for de pårørende.
18.Det himmelske Nummoparet var blitt advart om at disse jordiske hermafrodittene kunne komme til å forårsake ny uorden.
19.Det kan forårsake store skader på grunnmuren og veggen og derfra sige ned i kjelleren.
20.Det må ikke være noen spenner eller fester som kan forårsake gnagsår.
21.Det vanligste" oljebaserte organiske materiale" som benyttes rundt om i hjemmene og på båtplassene under vårpussen, og som kan forårsake selvantennelse, er teakolje.
22.Det var for å prøve kommunistenes lojalitet uten å sette saken helt på spissen og forårsake et åpent brudd nå at statsminister Mauroy stilte kabinettspørsmål, men valgte å gi det en generell form.
23.Det var ingen sterke støt, eller noe som helst av den art inne i flyet som kunne forårsake skade på passasjerene da uhellet inntraff.
24.Det ville gi et militært vakuum, som kan forårsake en konflikt, fordi avskrekkingen vil være mindre.
25.Dette er et utspill som kan forårsake store problemer for undervisningen i linjefag.
26.Dette innebærer at nettopp gjennom vaksinering kan levedyktige virus bli overført til store kvegflokker og forårsake epidemier.
27.Dette så meget desto mer som Antabus diskuteres i våre dager pga. den opphopingen av acetaldehud Antabus kan forårsake, selv uten samtidig alkoholinntak.
28.Disse tankene vil kanskje i første omgang forårsake utrygghetsfølelse blant arbeidstagere.
29.Dramatiske klima og temperaturforandringer vil forårsake sterke vinder som vil spre effektene av en kjernefysisk krig til hele jordkloden betydelig raskere enn vi tror kanskje handler det bare om måneder.
30.Efter hva Aftenposten får opplyst, har man mistanke om at langvarig innånding av luft bestående av silisiumkarbidfibre kan forårsake samme helseskade som asbestfibre.
Similar words

 
 

forårsake as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forårsakeforårsakendeforårsaket
Indikative
1. Present
jegforårsaker
duforårsaker
hanforårsaker
viforårsaker
dereforårsaker
deforårsaker
8. Perfect
jeghar forårsaket
duhar forårsaket
hanhar forårsaket
vihar forårsaket
derehar forårsaket
dehar forårsaket
2. Imperfect
jegforårsaket
duforårsaket
hanforårsaket
viforårsaket
dereforårsaket
deforårsaket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forårsaket
duhadde forårsaket
hanhadde forårsaket
vihadde forårsaket
derehadde forårsaket
dehadde forårsaket
4a. Future
jegvil/skal forårsake
duvil/skal forårsake
hanvil/skal forårsake
vivil/skal forårsake
derevil/skal forårsake
devil/skal forårsake
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forårsaket
duvil/skal ha forårsaket
hanvil/skal ha forårsaket
vivil/skal ha forårsaket
derevil/skal ha forårsaket
devil/skal ha forårsaket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forårsake
duville/skulle forårsake
hanville/skulle forårsake
viville/skulle forårsake
dereville/skulle forårsake
deville/skulle forårsake
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forårsaket
duville/skulle ha forårsaket
hanville/skulle ha forårsaket
viville/skulle ha forårsaket
dereville/skulle ha forårsaket
deville/skulle ha forårsaket
Imperative
Affirmative
duforårsak
viLa oss forårsake
dereforårsak
Negative
duikke forårsak! (forårsak ikke)
dereikke forårsak! (forårsak ikke)
Your last searches