Norwegian-Portuguese translation of forargelse

Translation of the word forargelse from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forargelse in Portuguese

forargelse
generellnoun apoquentação [f], irritação [f], chatice [f (informal)]
  kjenslernoun amolação [f], irritação [f]
Synonyms for forargelse
Similar words

 
 

More examples
1.Når vi allikevel ikke er i stand til å oppdrive den store forargelse over det, er det av to grunner.
2.Ja, er det ikke urimelig ? ! sa rettsbetjenten med ekte forargelse.
3.Til forargelse for enkelte og til manges glede er diskusjonen om utbygging i Østernvannområdet og med Avkjern skjøvet ut i fremtiden.
4.Antagelig vil den vekke både beundring og forargelse når den om noen dager kommer til Galleri F 15 på Jeløya med sine knallfarver og utspekulerte vinkler.
5.Arne Haugestad, general fra kampen mot EF, og den danske journalisten Jørgen Drangsdahl som i Ny Tid isommer skapte slik forargelse ved å karakterisere den norske fredsbevegelsen som provinsiell.
6.Blant dem som lekket opplysninger om denne samtalen, er bulgarske diplomater, og de har gjort det med stor og synlig forargelse.
7.Den siste setningen ble uttalt med en slags resignert forargelse, som Jørgensen bare kjente så altfor godt igjen fra seg selv.
8.Der Turi Tarjem og Rits Westvik har dirigert høstens sentrale innslag i NRKs helgeunderholdning syv kvelder - det åttende og siste går på luften denne lørdagen - til såvel stor glede som en smule forargelse.
9.Der var også John Hawkins, senere Sir John, som ble Doktorens første biograf til Boswells forargelse, og som ved en anledning fikk seg påhengt et Johnsonsk fyndord.
10.Det merkelige er at jeg fortsatte å lage lutefisk i mitt eget hjem, til like stor forargelse for mine døtre.
11.Det var altså i Amerika Hamsun la grunnen til den foredragsvirksomhet han senere fortsatte i Norge og som med sitt" hæseblæsende YankeeVæsen" (Garborg) vakte slik forargelse blant tidens kritikere.
12.Det var først og fremst programlederen Henrik Scheeles lille eventyr som skapte forargelse.
13.Dette har jeg tillatt meg å peke på, til stor forargelse for Arbeiderbladet.
14.En" sexskandale" som vakte stor oppsikt og forargelse i Polen, har fått en lite sensasjonell avslutning for retten.
15.Fortsatt vekker vi forargelse for vår tradisjonelle holdning til forvaltning av sel og hval.
16.HVORFOR er så mange opptatt av det som pønskes ut i Det hvite hus og så få engasjert i en varig forargelse over Kremls undertrykkelse av Afghanistan ?
17.Han kan vifte med fete bankbøker, til forargelse for sin dovne nabo.
18.Hverken moren eller forloveden forstår den indignasjon og forargelse som de hensynsløse rovfugltyvene har vakt i Norge og Sverige.
19.Håpet er at harpunen kan dempe den internasjonale forargelse over norsk vågehvalfangst.
20.I en tid hvor den jevne kvinne og mann kjenner seg mer og mer nedlesset under tyngende skatter og avgifter, hvor folk i stigende grad henvises til de forskjelligste tilbudsvarer for at endene skal kunne møtes, hvor næringslivet leter febrilsk efter stadig nye produktivitets og rasjonaliseringstiltak for å overleve, hvor konkurstallene øker for hvert år mens arbeidsledigheten registreres i omfang som får nyhetsmedia til å minnes" de harde tredveårene", vil man nå kunne høre flere og flere lufte sin uro og forargelse over myndighetenes ineffektivitet og sløsing med ressurser.
21.I uoffisielle uttalelser er det tidligere blitt ytret forargelse over at Brinck Martinsen skal ha gjort en betydelig personlig fortjeneste på salg av en eiendom som han hadde kjøpt av Slaget, men offisielt er det blitt sagt at kravet om hans avgang ikke var knyttet til dette.
22.Idag til glede og gavn for folket - i begynnelsen til adskillig forargelse.
23.Jeg ga bl.a. uttrykk for at det var" et tankekors" at mange aviser kunne mobilisere så mye moralsk forargelse over at SovjetUnionen hadde vervet en agent, siden dette er noe alle stormakter driver med - og også mange andre land, kan en tilføye.
24.Jeg kan derfor ikke mobilisere noen moralsk forargelse over at SovjetSamveldet har kapret en norsk agent, selv om jeg beklager det aldri så meget.
25.Likevel er mange foreldre blitt grepet av forargelse og fortvilelse når deres barn har sluttet seg til Unification Church.
26.Men det vi fikk se var ikke den fangsten som har vakt hele verdens avsky og forargelse, nemlig fangst av små, ennå diende selunger.
27.Men hun er forundret" dersom forargelse er et for sterkt ord", over at det var" Vietnam som ble fordømt av en selvrettferdig verdensopinion, det var Vietnam som ble fratatt anerkjennelse og økonomisk støtte, fordi de befridde et nabofolk fra et mareritt av dimensjoner".
28.Noe som selvfølgelig vakte både latter og forargelse hos de fremmøtte studentene.
29.Og så er det jo så lett å la sin utvalgte, situasjonsbetingede forargelse gå ut over en liten pike fra et land som er betryggende langt borte.
30.Oslo domkor, Wenche Foss og Thorbjørn Lindhjem tevlet om vårens gunst og var samstemte i sin pris til denne forføreriske herre som Andre Bjerke påstår vekker almen forargelse.
Your last searches