Norwegian-Portuguese translation of forløper

Translation of the word forløper from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forløper in Portuguese

forløper
oppfinnelsenoun precursor [m]
  framtidnoun fato precursor [m], presságio [m], anúncio [m]
  framtid - mannnoun precursor [m]
  framtid - kvinnenoun precursora [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er helt avhengig av hvordan kampen forløper.
2.For de siste årenes vedkommende er det riktig, men husk at klubbens forløper, Grane, ble den første norgesmesteren i fotball - i 1902.
3.Arrangementet som kvalitetsmessig er det største som hittil har vært holdt i Bergen, er ifølge, formannen i hovedkomiteen, Niels Wejset en forløper til feiringen av Norges Svømmeklubbs 75års jubileum.
4.Da f.eks. SydAfrikas kristne råd, SACCs forløper, i 1964 ba om et møte med statsminister Hendrik Verwoerd for å drøfte forslag om nye raseskillelover, het det i avslaget fra Verwoerds sekretær at" statsministeren mener at Rådets synspunkter er farvet av politiske fordommer, og at de er gale".
5.Ddagen for Gustavsen forløper slik som andre alminnelige arbeidsdager i hans liv.
6.De første årene i samarbeid med VGs forløper Tidens Tegn, og fra 1928 med Aftenposten som medarrangør.
7.De kaller sitt banesystem for Sbane (Stadtschnellbahn) og har ikke glemt at den mer enn hundre år gamle Sbanen i sin tid ble betraktet som et teknisk vidunder og en forløper for lignende anlegg i andre storbyer.
8.Departementet vil også gjennomgå et utvalg av såkalt multibilaterale kvinneprosjekter som Norge har støttet, for å se hvordan disse forløper.
9.Derfor må dette arbeidet sees som en forløper for senere verker som må skrives, fremhever Kari Vogt.
10.Det har sin modne forløper i Nyt Tidsskrift som utkom første gang i 1882 og levet i fem års tid, men så ble vekket til live igjen i 1892 for ytterligere å leve i en treårsperiode.
11.Dette rykte nådde København. Ledere for Skandinavien Amerika Linie tok til Bergen med dampskipet" Birma" - med henblikk på å få til et skandinavisk selskap, altså en forløper for et slags SAS.
12.Doris Brown var forøvrig en slags forløper for Grete, alle distanser var for korte for henne den tiden hun deltok.
13.En annen bransje som er interessant for tilpasning av genteknikk er bryggeriindustrien, som med sine tradisjonsrike fermenteringsteknikker er en forløper for moderne bioteknologi.
14.En avhandling om fiskenes kranium ga ham professortittel, og leser man hans filosofiske skrifter konstaterer man at Büchner er forløper for Karl Marx kommunistiske manifest.
15.For mye proteinrik kost som kjøtt, fisk og egg som ofte inneholder histidin (en aminosyre), kan være forløper for histaminproduksjon.
16.Forbruksminister Astrid Gjertsen uttalte at hun har håp om at de tilleggene man er kommet frem til, kan bidra til at forhandlingene forløper normalt i årene som kommer.
17.Forløper denne som forutsagt, så vil nasjonale og private selskaper med de nødvendige økonomiske og tekniske ressurser på sine egne premisser kunne presentere seg og sin kultur uformidlet på din og min fjernsynsskjerm - uten den forklarende norske tekst og kommentar.
18.Forløper utviklingen for fruktbarhet og dødelighet slik ekspertene anslår, er det fare for at tallet vil fordobles på nytt i løpet av en menneskealder og tredobles innen midten av kommende århundre.
19.Han kom dit som en einstøing i 1972, uten at noen forsto at han var forløper for den høyrebølge som senere skulle feie velkjente liberale politikere ut i det store intet.
20.Han stod frem som en høyrebølgens forløper i en politiserende revoltesituasjon.
21.Hvis møtet forløper positivt, kommer diskusjonen til å fortsette på det forsvarsministermøtet som italienerne har foreslått i Roma i oktober, på unionens 30årsdag.
22.Hvordan det forløper utfordrer holdninger både til seksualforbrytere og samfunnets reaksjoner på disse.
23.I kommunikeet ble det rettet kritikk mot de amerikanske arrangørene, men antydninger om at kritikken skulle være en forløper til Sovjetboikott av lekene, er helt grepet ut av luften.
24.Ifølge utvalget er ti kontroller for førstegangsfødende og seks for dem med en eller flere fødsler bak seg, tilstrekkelig dersom svangerskapet forløper normalt.
25.Initiativet til TeleX, en direktesendende satellitt som av mange blir betraktet som en naturlig forløper for Nordsat, kom fra Sverige.
26.Likesom sin store forløper William Shakespeare tok også Ingmar Bergman seg anledning til å ytre en kjærlighetserklæring til scenekunsten under spillets gang.
27.Livssynsfaget slik det er utformet idag, kan tjene som en forløper for et felles verdietikklivssynsfag for alle elever i vår almene grunnskole.
28.Med sin sosiale funksjon har organisasjonen vært en forløper og forbildet til velferdstjenesten ute, og kanskje også hjemme, sa statsråden som mente at den til tross for nedgangen i antall sjøfolk fortsatt vil være av stor betydning for skipsfartsnæringen.
29.Men denne orden ble først høytidelig opprettet i 1693, selv om den nok hadde en eldre forløper.
30.Nevi ser den nye innlånsformen som en forløper for det man venter vil komme i det norske pengemarkedet.
Your last searches