Norwegian-Portuguese translation of forlange

Translation of the word forlange from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forlange in Portuguese

forlange
fordringverb exigir, reivindicar
  nødvendighetverb pedir, demandar, requerer, exigir
  pengerverb apresentar pedido de, fazer demanda de
  kreveverb exigir, reclamar
Synonyms for forlange
Derived terms of forlange
More examples
1.Bruk de 24 millioner kroner dere hvert år betaler våre fire symfoniorkestre i honorarer som pressmiddel til å forlange mer samtidsmusikk av orkestrene.
2.Det er det samme som at forlange, at de norske nazister skulle få stemmeret i 1945".
3.Mye arbeide gjenstår de tre ukene frem til seriestart, men jeg vet at spillerne hver for seg er så godt forberedt som man kan forlange av norske spillere.
4.Når Lægeforeningen og Staten har avsluttet forhandlingene om normaltariffen, er leger bundet av avtalen i den forstand at hvis legen tar høyere takst enn avtalen hjemler, kan Staten forlange nye forhandlinger.
5.Når arbeidere i store bedrifter hører om de fete gasjereguleringene for bedriftens direktører, er det nærmest uunngåelig at fagforeningen vil forlange betydelige lønnspålegg, som i sin tur vil føre til høyere priser og økt inflasjon".
6.Bedre forhold i denne viktige oppkjøringsfasen enn vi har her, er det ikke mulig å forlange.
7.Da vil jeg få henvise til partiets egen programpost om kriminalitet, hvor det bl.a. heter at når en person har sonet for hva han eller hun har gjort, er saken opp og avgjort, sier Peterson som mener partiledelsen ikke kan forlange ny nominasjon.
8.Det er i høyeste grad nødvendig å forlange at de to supermaktene stanser våpenkappløpet, stanser utplasseringen av nye mellomdistanseraketter, gjenopptar forhandlingene og ødelegger de raketter de allerede har utplassert i Europa, Asia og andre steder i verden, fremholdt Wu Xueqian.
9.Det kan man heller ikke med rimelighet forlange.
10.Det måtte i så fall musikerne forlange, og det vil ikke bli lett å gjennomføre.
11.Hovedprinsippet er at den som fremsetter påstander om et produkt, må kunne bevise at det som sies om produktet, er sant, og vi må forlange dette videnskapelig dokumentert, sier forbrukerombudsmann Hans Petter Lundgaard til Aftenposten.
12.Hva vil VIF forlange for Stein Gran ?
13.Hvis en utfordrer skulle forlange 40 prosent fra sin promotor, som jeg i dette tilfelle er for Steffen Tangstad, så skulle han kanskje ikke få kampen på hjemmebane, og ha mye dårligere chanse, sier Mogens Palle.
14.Jeg var meget omhyggelig med å forlange av japanerne at alle lisenser skulle være i orden.
15.Man har ikke fått den" varen" man har avtalt - en" varelevering" må man kunne forlange er lovlig, mener UPsjefen.
16.Men har partiledelsen anledning til å gripe inn overfor et fylkesparti og forlange nytt nominasjonsmøte ?
17.Men ingen kan vel forlange at man skal ta med skiene inn på fjellstua.
18.Norges Skiforbund er nødt til å gå på FIS og forlange at slike vedtak ikke kan fattes før konsekvensanalyser er laget.
19.Vi er ikke blitt helt enige om hva vi skal forlange for Pål, til det har det vært for hektisk den siste tiden med årsmøteforberedelser, men dersom vi tar utgangspunkt i Stein Grans" norske rekord" på 150 000 kroner, vil jeg si det ligger an til en ny rekord for Pål Jacobsens vedkommende.
20.Vi har nå kommet til at det ikke er nødvendig å forlange fødselsnummer.
21.Vi oppfordrer de som ikke er medlemmer i rabattklubben til å forlange de samme rabattene som de med kort får.
22.Vi protesterte selvfølgelig også da antallet ledere ble kuttet ned til ni, men egentlig kan vi ikke forlange å få særfordeler fremfor andre nasjoner.
23.Vi ser oss dessverre nødt til å forlange at det omgående tas initiativ for å rette på forholdene, skriver sykepleierne.
24.Andre bestemmelser skal kunne sikre at bl. a. slike forhandlinger ikke skal kunngjøres, at enkeltkreditorer ikke skal kunne velte spillet ved å forlange akkord etc.
25.Andre sier at det som er kommet frem, viser at Meese ikke har den personlige integritet man må forlange av en mann i en slik stilling.
26.Arbeiderpartiet går imot forslaget om at en liten gruppe grunneiere i dette land skal kunne forlange meget betydelig økte erstatninger ved rådighetsinnskrenkning efter naturvernloven.
27.Arbeidsgiverne har tidligere antydet at det kan bli aktuelt å gå til Arbeidsretten og eventuelt forlange erstatning ved en politisk streik.
28.Arkeologene kunne ikke den gang, som idag, med loven i hånd forlange å foreta utgravningene.
29.At en kabeleier ifølge det midlertidige regelverk gis konsesjon til å utbygge et område, innebærer ikke at vedkommende med Kongens brev i hånden kan forlange hva han vil i abonnentavgift.
30.Avisen understreker at det gjenstår å se hvilke priser nederlenderne vil forlange.
Similar words

 
 

forlange as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forlangeforlangendeforlangt
Indikative
1. Present
jegforlanger
duforlanger
hanforlanger
viforlanger
dereforlanger
deforlanger
8. Perfect
jeghar forlangt
duhar forlangt
hanhar forlangt
vihar forlangt
derehar forlangt
dehar forlangt
2. Imperfect
jegforlangte
duforlangte
hanforlangte
viforlangte
dereforlangte
deforlangte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forlangt
duhadde forlangt
hanhadde forlangt
vihadde forlangt
derehadde forlangt
dehadde forlangt
4a. Future
jegvil/skal forlange
duvil/skal forlange
hanvil/skal forlange
vivil/skal forlange
derevil/skal forlange
devil/skal forlange
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forlangt
duvil/skal ha forlangt
hanvil/skal ha forlangt
vivil/skal ha forlangt
derevil/skal ha forlangt
devil/skal ha forlangt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forlange
duville/skulle forlange
hanville/skulle forlange
viville/skulle forlange
dereville/skulle forlange
deville/skulle forlange
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forlangt
duville/skulle ha forlangt
hanville/skulle ha forlangt
viville/skulle ha forlangt
dereville/skulle ha forlangt
deville/skulle ha forlangt
Imperative
Affirmative
duforlang
viLa oss forlange
dereforlang
Negative
duikke forlang! (forlang ikke)
dereikke forlang! (forlang ikke)
Your last searches