Norwegian-Portuguese translation of forretning

Translation of the word forretning from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forretning in Portuguese

forretning
utenomekteskapelig forholdnoun caso [m], aventura amorosa [f]
  innkjøpnoun loja [f]
  generellnoun negócio [m]
  handelnoun negócio [m], transação [f]
Synonyms for forretning
Derived terms of forretning
Similar words

 
 

More examples
1.En bedring av gjennomgangstrafikken i Oslo er særs god forretning.
2.En massiv forbedring av hovedstadens hovedveinett ville være særdeles god forretning.
3.Krig er en døende forretning".
4.De assurandørene som nå sier nei til ny avtale, er de beste assurandørene og står for størstedelen av selskapets forretning.
5.Det er 12 år siden vi nå hadde vår spede begynnelse i Norge ved en forretning i Sarpsborg, forteller Bengt Wallin.
6.Det er imidlertid slett ikke noen" nedadgående" forretning som nå stenger sine dører.
7.Det er påfallende at ingen forretning noen gang vil innrømme salg til mindreårige.
8.Det er vanskelig å drive en liten forretning alene.
9.Det kan ikke være mer uanstendig å leve av reklame i eteren enn i avisene, mener Åldstedt, som tror at det vil ta lang tid før reklame i etermediene blir en lønnsom forretning.
10.Det var da også især menn som tvilte på at jeg kunne drive forretning, og jeg erfarte at det ble krevet langt mer påpasselighet av meg enn av menn i samme bransje.
11.Det vi vil ha er et trygt sted å drive vår forretning.
12.En forretning med godt utvalg har også betjening som kan dette med løpesko.
13.Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Åkebergveien 18 som omreguleres fra trafikkområde til byggeområde for boliger med anledning til forretning i 1. etasje.
14.Hvem kan drive forretning i flere måneder uten noenlunde sikre inntekter, spør Tor Bjørnstad og Erik Hansen, talsmenn for PFF, i en samtale med Aftenposten.
15.I mitt hjemland er ikke musikk blitt forretning på samme måte som for eksempel i England.
16.Jeg har vært i" Tall & Terrific" i samme forretning og det var en herlig følelse å kunne velge og vrake.
17.Man har hatt tilsvarende prosjekter andre steder, men da mellom en bank og en enkelt forretning.
18.Men satellittforsikring er dårlig forretning, sier Melgaard.
19.Over alt hvor idretten er blitt forretning, taper idretten inntekter.
20.Selv om ikke alle ahmadiyer blir forfulgt direkte, gjør politiet og mobben det umulig å arbeide eller drive forretning.
21.Vi driver forretning.
22.Vi driver ikke politikk, men forretning, sa han i et intervju med NRK Dagsnytt igår kveld.
23.Vi har til hensikt å satse maksimalt for å utvikle vår forretning på en måte som vil være til fordel for kundene såvel som for de ansatte og aksjonærene, sier Trepant.
24.Vi vurderte den aldri i forhold til Vidkun Quislings dødsbo, og vi ble selvfølgelig interesert da den ble budt ut til salg i en seriøs forretning som Cappelens Antikvariat.
25.Å drive forretning er ingen spøk.
26.42 sentra for kortautorisasjon over hele verden er knyttet til systemet, og en forretning som har en terminal, kan få svar på om det er dekning på kortet, i løpet av sekunder.
27.57 prosent var direkte norsk forretning og resten stammer fra internasjonal forretning.
28.58 prosent av de yrkesaktive arbeider i servicenæringen, og fylkets nest eldste forretning, Kirkeberg, ligger her.
29.Aarvik fremholder at Televerket må bli enda flinkere til å drive forretning på en slik måte at publikum får gevist av det.
30.Adm. direktør Carsten Hansteen i Fearnleys understreker overfor Aftenposten at dette er en meget interessant type forretning med gode fortjenestemuligheter for eksperter.
Your last searches