Norwegian-Portuguese translation of forvanske

Translation of the word forvanske from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvanske in Portuguese

forvanske
faktumverb deturpar, adulterar, torcer
  sannhetverb corromper, deturpar, perverter, distorcer, torcer
  språkverb corromper, alterar
Synonyms for forvanske
Derived terms of forvanske
More examples
1.Forsvareren mente at tiltaltes troverdighet står helt sentralt i denne saken, og at tiltalte fra første stund hadde vært sterkt motivert for å bidra til en oppklaring, uten å forvanske eller tilsløre efterforskningen.
2.Tass hevder at NATOs militærøvelser i Norge til våren vil forvanske forhandlingene under Stockholmkonferansen.
3.Samtidig gjorde han et forsøk på å forvanske den sovjetiske utenrikspolitikken, het det i Tassmeldingen.
4.Da mannen skrev seg inn på hotellet, fattet betjeningen mistanke, idet det virket som om han bestrebet seg på å forvanske skriften.
5.Det ene er befolkningsveksten og den tredje verdens problemer, som vi delvis har vært med på å forvanske men som vi neppe vil være istand til å løse.
6.Det er en reaksjon på tradisjonen fra det 19. årh. som går på å forvanske enkle problemstillinger, sier Gundersen, på spørsmål om hvilken intensjon han har bak en slik minibok om et så omfattende emne.
Similar words

 
 

forvanske as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forvanskeforvanskendeforvansket
Indikative
1. Present
jegforvansker
duforvansker
hanforvansker
viforvansker
dereforvansker
deforvansker
8. Perfect
jeghar forvansket
duhar forvansket
hanhar forvansket
vihar forvansket
derehar forvansket
dehar forvansket
2. Imperfect
jegforvansket
duforvansket
hanforvansket
viforvansket
dereforvansket
deforvansket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forvansket
duhadde forvansket
hanhadde forvansket
vihadde forvansket
derehadde forvansket
dehadde forvansket
4a. Future
jegvil/skal forvanske
duvil/skal forvanske
hanvil/skal forvanske
vivil/skal forvanske
derevil/skal forvanske
devil/skal forvanske
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forvansket
duvil/skal ha forvansket
hanvil/skal ha forvansket
vivil/skal ha forvansket
derevil/skal ha forvansket
devil/skal ha forvansket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forvanske
duville/skulle forvanske
hanville/skulle forvanske
viville/skulle forvanske
dereville/skulle forvanske
deville/skulle forvanske
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forvansket
duville/skulle ha forvansket
hanville/skulle ha forvansket
viville/skulle ha forvansket
dereville/skulle ha forvansket
deville/skulle ha forvansket
Imperative
Affirmative
duforvansk
viLa oss forvanske
dereforvansk
Negative
duikke forvansk! (forvansk ikke)
dereikke forvansk! (forvansk ikke)
Your last searches