Norwegian-Portuguese translation of forvisse

Translation of the word forvisse from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvisse in Portuguese

forvisse
løfteverb assegurar, garantir
Synonyms for forvisse
Derived terms of forvisse
More examples
1.Eier av båten eller den som har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som skal bruke båten er fylt 16 år og at vedkommende har nødvendig fedighet eller er fritatt for bestemmelsen om aldersgrense.
2.Et skrog som er mest mulig ferdig, samtidig som han eller hun må forvisse seg om at det er mulig å få skikkelige tegninger og byggeveiledning.
3.Hvis ledende personer i våre samarbeidspartier ikke vil forvisse seg om hva en kollega i Høyre har sagt før man gyver løs, blir det umulig å trekke lasset sammen, uttaler Norvik til Aftenposten.
4.Hvis ledende personer i våre samarbeidspartier ikke vil forvisse seg om hva en kollega i Høyre har sagt før man gyver løs, blir det umulig å trekke lasset sammen.
5.Men en lege må få chansen til å forvisse seg om løperens tilstand.
6.Vi vil forvisse oss om at nødvendige behandlingstilbud i fylket ikke blir forringet, sier han.
7.Alt tyder på at de var klar over at hun var død eller døende - men allikevel knuser de kontakten til telefonen for å forvisse seg om at Samson ikke kunne skjøte den allerede avkuttede telefonledningen og tilkalle hjelp.
8.Av og til må vi faktisk se ut på blåmyra for å forvisse oss om at vi er på havet det store.
9.Datatilsynet rår imidlertid spørreren til å forvisse seg om polititjenestemannens legitimasjon, og om at eventuelle beslag også kan omfatte registre som foretaket oppebevarer for sine oppdragsgivere.
10.Den som vil forvisse seg om det, skal legge kursen til vårt nordligste fylke.
11.Det vil nå bli enklere regler for salg av fiskekort, idet departementet kan dispensere fra bestemmelser om at den som selger kort skal forvisse seg om at kjøperen har betalt fisketrygdavgift, skriver Lillehammer Tilskuer.
12.Det vil være som å be folk selv finne veien hjem fra ville vidda, uten først å forvisse seg om at de har kart og kompass, og kan orientering.
13.Han ville personlig forvisse seg om at man tok alle de fornødne skritt for å få saken oppklart.
14.Hensikten med møtet skal være å forvisse seg om at Sakharov er frisk og i live, slik det offisielle telegrambyrået Tass meldte mandag.
15.Hun hadde imidlertid plikt til å forvisse seg om at forholdet var iorden, og hun har ikke engang spurt om han hadde drukket, uttaler retten.
16.Hvor langt er man kommet med den i 1983 høyt prioriterte kapasitetsutvidelse - og kan Teledirektoratet forvisse oss om at kapasitetsøkningen til enhver tid er tilstrekkelig, hensett til markedsveksten for mobiltelefoner ?
17.I løpet av helgen ventes over 10 000 personer, som vil forvisse seg om at Sørlandet fortsatt kan bygge trebåter.
18.I mellomtiden hadde Stanstedtollerne ringt det britiske utenriksdepartementet, slik forskriftene krever, for å forvisse seg om at det ikke var tungtveiende politiske grunner for ikke å åpne pakkkassene.
19.Inspeksjon efter invitasjon gjør det mulig for den mistenkte part selv å ta initiativ til å fjerne mistanker ved å invitere motparten til å forvisse seg om at mistanken er uberettiget.
20.Man vil forvisse seg om at det er de riktige kort den spionsiktede byråsjefen legger på bordet.
21.Og det kom forleggere fra den store verden bortenfor Theatercafeen for å forvisse seg om når boken ble ferdig, ferdig, ferdig...
22.Spørsmålet gjelder altså fortsatt hvordan departementet skal kunne forvisse seg om at romavlytting virkelig har ført til større avsløring av narkotikaforbrytelser enn om et slikt efterforskningsskritt ikke var blitt brukt.
23.Så sent som like før jul var både Myhrvold og Jan Gulbrandsen i Sarajevo for å forvisse seg om at alle praktiske detaljer var i orden.
24.Vedkommende skal så vidt mulig forvisse seg om at erklæringen svarer til utlendingens virkelige mening.
25.Veibommene skal i utgangspunktet være åpne og ubetjente, og bare senkes når en kontrollør betjener bommen for å forvisse seg om at trafikantene har betalt avgift.
26.Den som gir opplysninger skal i slike tilfeller forvisse seg om at forskeren har innhentet dispensasjon fra Helsedirektoratet eller direkte samtykke fra pasienten.
27.Bare for å forvisse seg selv og andre om at han er" back in town".
28.De norske myndighetene ønsker å forvisse seg om at barnet virkelig er frigitt for adopsjon av de rette myndigheter i barnets hjemland.
29.Det kunne man forvisse seg om ved å følge nyttårskveldens store underholdningsprogram - seks samfulle timer - i kinesisk fjernsyn.
30.Det vil enhver kunne forvisse seg om ved ganske enkelt å lese avisen, sa sjefredaktør Egil Sundar.
Similar words

 
 

forvisse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forvisseforvissendeforvisset
Indikative
1. Present
jegforvisser
duforvisser
hanforvisser
viforvisser
dereforvisser
deforvisser
8. Perfect
jeghar forvisset
duhar forvisset
hanhar forvisset
vihar forvisset
derehar forvisset
dehar forvisset
2. Imperfect
jegforvisset
duforvisset
hanforvisset
viforvisset
dereforvisset
deforvisset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forvisset
duhadde forvisset
hanhadde forvisset
vihadde forvisset
derehadde forvisset
dehadde forvisset
4a. Future
jegvil/skal forvisse
duvil/skal forvisse
hanvil/skal forvisse
vivil/skal forvisse
derevil/skal forvisse
devil/skal forvisse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forvisset
duvil/skal ha forvisset
hanvil/skal ha forvisset
vivil/skal ha forvisset
derevil/skal ha forvisset
devil/skal ha forvisset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forvisse
duville/skulle forvisse
hanville/skulle forvisse
viville/skulle forvisse
dereville/skulle forvisse
deville/skulle forvisse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forvisset
duville/skulle ha forvisset
hanville/skulle ha forvisset
viville/skulle ha forvisset
dereville/skulle ha forvisset
deville/skulle ha forvisset
Imperative
Affirmative
duforviss
viLa oss forvisse
dereforviss
Negative
duikke forviss! (forviss ikke)
dereikke forviss! (forviss ikke)
Your last searches