Norwegian-Portuguese translation of frankere

Translation of the word frankere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frankere in Portuguese

frankere
postverb selar
More examples
1.Den siste gruppen sørger for å legge reklamebudskapene i konvolutter, adressere og frankere disse.
2.Dette er en klar reduksjon av service, og betyr at mange forbrukere og næringsdrivende må frankere trykksaker også som Apost med 50 øre høyere porto pr. brev.
3.Jon Paulsen ble toppscorer til tross for at Skiens Ball valgte å" frankere" ham.
4.Samferdselsminister Johan J. Jakobsen fastholder at man må sende minst 20 brev samtidig for å kunne frankere brevene som Bpost og oppnå billigere porto.
5.Et forsøk på å frankere to av Vestars bakspillere med frimerke mot slutten av kampen, skapte adskillig virvar hos hjemmelaget.
6.Så var damen med innskuddet ferdig, og unggutten skulle bare frankere et brev.
Similar words

 
 

frankere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) frankerefrankerendefrankert
Indikative
1. Present
jegfrankerer
dufrankerer
hanfrankerer
vifrankerer
derefrankerer
defrankerer
8. Perfect
jeghar frankert
duhar frankert
hanhar frankert
vihar frankert
derehar frankert
dehar frankert
2. Imperfect
jegfrankerte
dufrankerte
hanfrankerte
vifrankerte
derefrankerte
defrankerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde frankert
duhadde frankert
hanhadde frankert
vihadde frankert
derehadde frankert
dehadde frankert
4a. Future
jegvil/skal frankere
duvil/skal frankere
hanvil/skal frankere
vivil/skal frankere
derevil/skal frankere
devil/skal frankere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha frankert
duvil/skal ha frankert
hanvil/skal ha frankert
vivil/skal ha frankert
derevil/skal ha frankert
devil/skal ha frankert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle frankere
duville/skulle frankere
hanville/skulle frankere
viville/skulle frankere
dereville/skulle frankere
deville/skulle frankere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha frankert
duville/skulle ha frankert
hanville/skulle ha frankert
viville/skulle ha frankert
dereville/skulle ha frankert
deville/skulle ha frankert
Imperative
Affirmative
dufranker
viLa oss frankere
derefranker
Negative
duikke franker! (franker ikke)
dereikke franker! (franker ikke)
Your last searches