Norwegian-Portuguese translation of full

Translation of the word full from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

full in Portuguese

full
offentlig kommunikasjonadjective lotado, cheio
  beholderadjective cheio, repleto
  alkoholholdige drikkevareradjective bêbado, embriagado, intoxicado, bebum [slang], doidão [slang], de porre
Synonyms for full
Derived terms of full
aktelsesfull, full beredskap, angerfull, angerfullt, fordringsfull, anspråksfullhet, ansvarsfull, ansvarsfullt, befullmektige, befullmektiget, befullmektigede, befullmektig ombud, behandle hensynsfullt, betale fullt ut, betalt fullt ut, betydningsfull, bli full, blodfull, breddfull, tankefull, trekkfull, fullbyrdet kjensgjerning, lummen full, foraktfull, fordomsfull, forhåpningsfull, fullstendig nok, fortjenstfull, tillitsfull, forventningsfull, fredfull, full av, full av småstein, full av larver, full av udyr, full av selvsikkerhet, full besittelsesrett, full kiste, full kasse, full og hel
fullendt, fullblods, fullblods-, fullbokat, fullbyrde, fullbyrdet, fullbyrdende, fullbyrdet faktum, fullføre, fullføre konkurransen, fullførende, fullgod, fullhet, fullkommelig, fullkommelighet, fullkommen, fullkomne, fullkorns-, fullmakt, fullmakt på titulær grad, fullmåne, fullpakke, fullpakket, fullproppe, fullproppet, fullsatt, fullstendig, fullstendig fattigdom, fullstendig lykke, fullstendige, fullstendighet, fullstendig beseire, fullstendig løgn, fullstappet, fullt moderne, fullt rom, fullt ut like, fullt utslått, fulltallig, fulltid, fulltreffer, fullvoksen, gåtefullt, gi en fullmakt, håndfull, hensynsfull, hensynsfullt, kanonfull, hus fullt med, i full fart, i fullkommen harmoni, innsiktsfull, innsiktsfullhet, kjenslefull, kjærlighetsfull, kjernefull, klangfull, kommunefullmektig, kjøre i full fart, kraftfull, kraftfullt, kvalfull, lengselsfull, livfull, livfullhet, måtefull, meningsfull, munnfull, nykkefull, nykkefullhet, ufullbyrdet, ufullkommen, ufullkommenhet, ufullstendig, ufullstendighet, omsorgsfull, omsorgsfullhet, omsorgsfullt, omsorgsfullt utarbeidet, ondskapsfull, ondskapsfullt, pietetsfull, praktfull, praktfullt, praktfullt skuespill, proppfull, ressursfull, respektfull, risikofull, samvittighetsfull, samvittighetsfullhet, sette full fres, sjelfull, skjemtefull, skuffe full, skyggefullt, smakfull, smertefull, solfull, sorgfull, spøkefullt blikk, stilfullhet, stappe full, stormfull, stupfull, svikefull, syndefull, taktfull, taktfullhet, talentfull, tankefullhet, temperamentsfull, tillitsfullhet, uttrykksfull, utrykksfullhet, være full av, være fullstablet med, verdifull, verdighetsfull, fullende, fullrose, fulltakke, andaktsfullt, bekymringsfull, fantasifull, farefull, forståelsesfull, full av nyheter, full lengde, full tid, full tilslutning, fullbrakt, fullbyrdelse, fullføring, fullført, fullkommenhet, fullmektig, fullt kaos, fullt navn, gjøre skamfull, gåtefull, hemmelighetsfull, håpefullt, ildfull, kjøttfull, kjøttfulle, lastefull, lunefull, lunefullt, mangelfull, meget samvittighetsfull, ondskapsfullhet, pinefull, redselsfull, regnfull, samvittighetsfullt, sekkfull, skamfull, skjefull, skyggefull, spøkefull, stappfull, temperamentsfullt, teskjefull, tillitsfullt, tårefull, uttrykksfullhet, ærefull, åndfullhet, fullkomment, fullverdig, salvelsesfullt, full av ideer, like fullt, alvorsfull, angstfull, frydefull, effektfull, virkningsfull, fullblodshest, fordringsfullhet, fullt av, den/vår håpefulle, fullførte, sorgfullt, i fullt firsprang, fullstendiggjøre, lidelsesfull, lastefullt, fullt opp, glansfull, stilfull, fullt og fast, en munnfull, en håndfull, håpefull, sprengfull, klangfullt
Examples with translation
Denne boksen er full av epler.
Du bør ikke prate med munnen full ved bordet.
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon skolevei" er i full gang.
2.Dagen efter" er den katastrofefilmen som er sett av flest mennesker, enda filmhistorien er full av denslags.
3.De grønne" slo overraskende ut i full blomst ved siden av de etablerte partier i delstatsvalget i BadenWürttemberg sist søndag.
4.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
5.Det er full krig i Balsfjord", lød Knudsens kommentar til avisenes kirkemedarbeidere.
6.Det er full sysselsetting.
7.Det er ikke så farlig, jeg var jo full".
8.Dette må man bare akseptere som selvstendig næringsdrivende med full alderspensjon.
9.En handlingsplan for et avgjørende sikkerhetspolitisk spørsmål mellom Norge og to nøytrale land kan, for vårt samarbeide innen NATO, få skadevirkninger som man idag neppe har full oversikt over.
10.En tur langs Akerselven er full av idyll - og full av byhistorie !
11.Er det ikke forskerne som har for dårlig utstyr, så er det helse og sosialvesenet som er i full oppløsning.
12.Fools never learn" er platen de håper skal få full klaff, ikke bare her hjemme, men også i countrymusikkens hjemland, USA.
13.Full klaff for klikken" på video, sier Myklebust.
14.Full stopp i fylkene.
15.Heptakord"s skulptør som i 1971 begynte på Statens Kunstakademi, billedhuggerlinjen, under professor Per Palle Storm, fikk en rosende omtale av sin læremester, som var full av beundring for sin elevs verk og som utropte et 3x3 hurra for kunstneren.
16.Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person", skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
17.Jeg hadde full hyre med å få mor til å slå seg til ro med at brevet bare var sinnssvakt tøv, sier en kvinne til Aftenposten.
18.Jeg har lommen full av..." synger Ingrid, og barna tar ut fantasiens hemmelige objekter.
19.Malerityveri" het forestillingen som vi så en formiddag med salen full av førskolebarn.
20.Men fuglen er selv full av - det skal vi ikke si men den nekter å si noe på scenen, kun i skuespillerfoyeren.
21.Operaen er full av sterke opplevelser !
22.Running" er full av temperament, og trioen låter tett og intens.
23.Samtidig øker den sovjetiske terroren ikke bare mot Sakharovs egen familie, men nå rammes også familiens nære venner med full tyngde.
24.Selvstendig næringsdrivende som oppebærer full trygd og som har tilleggsinntekt av næringen, skal for skatteåret 1983 kun belastes med sykedel som pensjonsinntekten tilsier.
25.Skal man oppnå full sykehjemsdekning er det altså nødvendig å bygge nye hjem med et tilsvarende antall senger.
26.Solar Max" funksjonerer som den skal og er igjen i full gang med å samle inn informasjoner om aktiviteten på Solens overflate.
27.Som del av en trepartiregjering kan vi ikke regne med å få full uttelling på alle områder.
28.Sparken fra Telemark", med far og datter sparkende i full fart på Besserudtjernet, iført epleknickers, sixpence og ryggsekk m / flagg.
29.The Last Place on Earth" heter den, og opptakene i Norge er i full gang.
30.Timeless All Stars" ga et fullsatt Hot House full valuta for inngangspengene og vel så det da denne sekstetten mellomlandet i Oslo en sommerdag for et par år siden.
Your last searches