Norwegian-Portuguese translation of fullbyrdet

Translation of the word fullbyrdet from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullbyrdet in Portuguese

fullbyrdet
fullendtadjective cumprido, concluído, alcançado
Synonyms for fullbyrdet
Derived terms of fullbyrdet
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBReuterAFP) De fleste henrettelser som ble utført i verden i 1983, ble fullbyrdet efter retterganger som ikke var i samsvar med internasjonale bestemmelser, opplyser menneskerettighetsorganisasjo nen Amnesty International.
2.Miljøarbeideren slapp fri efter fullbyrdet voldtekt.
3.Aksjonen for å vippe ut Benkow av formannsstolen i februar, blir fullbyrdet straks Høyre er ferdig med feiringen av 100 årsjubileet.
4.Bruddet fremstår som fullbyrdet kjensgjerning, og interessen er nå begynt å samle seg om Ljubimovs mulige efterfølger.
5.De fleste som venter på å få sin dødsdom fullbyrdet i jamaicanske fengsler, tilhører Rastafareligionen, er analfabeter og kommer fra de verste slumstrøkene på øya.
6.Den dagen er kvinnefrigjøringen fullbyrdet, og det kan bli lenge til.
7.Dermed er enda et gigantisk prosjekt blitt fullbyrdet, ovenikjøpet ett år foran planen.
8.Det er bare å beklage at Fremskrittspartiet synes å ville bli stående alene om å beskytte bøndene mot et fullbyrdet diktatur.
9.Det er et definisjonsspørsmål hva som er incest, men de fleste fagfolk som behandler incestofre, mener at all seksuell tukling med den mindreårige piken må katalogiseres dithen ; ikke nødvendigvis bare fullbyrdet samleie, som som regel kommer efter lengre tids seksuell misbruk.
10.Det er ikke kjent hvor mange av dødsdommene som er blitt fullbyrdet.
11.Det var to menn i bilen, og mens voldtekten ble fullbyrdet av den ene, kjørte den annen bilen rundt i gatene.
12.Dette betyr i praksis at ankeinstansens behandling kan være uinteressant innen idrettens organer, dommen kan i verste fall allerede være fullbyrdet.
13.Dommene er ofte blitt fullbyrdet bare få timer efter at de ble avsagt.
14.Efter at straffen var fullbyrdet, ble Awal Khan bragt til sykehus.
15.En 18 år gammel Oslokvinne har anmeldt en bekjent av sin samboer for fullbyrdet voldtekt ved 6tiden natt til 17. mai. Kvinnen, hennes samboer og en venn, var samlet i parets leilighet i Oslo sentrum.
16.En 29 år gammel vakt ved efterverninstitusjon for psykisk utviklingshemmede har anmeldt en 39 år gammel pasient for fullbyrdet voldtekt like før midnatt natt til søndag.
17.En 34 år gammel mann er arrestert for medvirkning til fullbyrdet voldtekt i en leilighet i Oslo ved 09tiden lørdag, og nå jakter politiet på voldtektsmannen.
18.En mann i slutten av 30årene er også i politiets varetekt, siktet for seksuelle overgrep ; blant disse fullbyrdet voldtekt av en 19 år gammel pike natten mellom lørdag 11. og søndag 12. august.
19.En rundtur i Oslo er ikke fullbyrdet før Holmenkollen har fått et besøk, selve prikken over ien som kneiser hvit og flott over hustakene.
20.En scoring av Werner Heck et kvarter før full tid fullbyrdet imidertid sensasjonen.
21.For en som opplevet Nicaragua i september 1979 - bare halvannen måned efter revolusjonen mot Somozaregimet var fullbyrdet - og som da følte den spontane entusiasmen som preget de unge soldatene av begge kjønn, var det denne gang likegyldighet og mangel på ekte spontanitet som preget de soldater som sto nærmest.
22.Hvis domstolens avgjørelse blir endelig vil det franske selskapet kunne få dommen fullbyrdet i Norge i henhold til New Yorkkonvensjonen om voldgiftsdommer fra 1958, får Aftenposten opplyst i det franske justisdepartementet.
23.I de senere år har over 60 stater fullbyrdet dødsdommer.
24.Idag sitter altså såvel faren som de tre brødrene i fengsel, og familietragedien er så godt som fullbyrdet.
25.Imidlertid kom det andre til, slik at ugjerningen ikke ble fullbyrdet.
26.Jeg tror 60 dødsdommer blir fullbyrdet neste år, sier lederen for den amerikanske borgerrettsunionen, Henry Schwarzchild.
27.Justisminister Mona Røkke opplyste at det pr. 15. november ifjor var 4700 personer som enda ikke har fått fullbyrdet sine dommer.
28.Lengselen efter trygghet ved menneskelig nærhet, varme og ansvar ble fullbyrdet for et øyeblikk.
29.Litt av forklaringen kan være den rare kjærligheten mellom henne og svogeren Ted, fullbyrdet en eneste gang, men med livslange konsekvenser.
30.Med åtte nykommere på fjorårets lag og ytterligere fem nye iår, må vel generasjonskiftet i BUL snart være fullbyrdet.
Your last searches