Norwegian-Portuguese translation of gallon

Translation of the word gallon from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gallon in Portuguese

gallon
måle - vektnoun galão [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Dagens grense går på 1,1 gram pr. gallon.
2.Fra årskiftet 86 vil det bare bli tillatt med 0,1 gram bly pr. gallon.
3.Andre med indisk turban, jødisk kippa, arabisk kuffieh eller en amerikansk" ten gallon hat" vel plassert på hodet.
4.En spansk gallon fra 1500tallet," San Jose" fra Columbus tid, er funnet i dyphavet mellom Cartagena og Santa Marta i Colombia, med gullast og kunstskatter ombord anslått til en verdi av flere hundre millioner norske kroner.
Your last searches