Norwegian-Portuguese translation of gevinst

Translation of the word gevinst from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gevinst in Portuguese

gevinst
hasardspillnoun ganhos [mp]
  avkastingnoun retorno [m], lucro [m]
  foretaknoun lucro [m]
  handelnoun margem de lucro [f]
  fordelnoun benefício [m], vantagem [f], ganho [m], lucro [m]
Synonyms for gevinst
Derived terms of gevinst
Similar words

 
 

More examples
1.Målet er ikke å oppnå gevinst.
2.Ronald Larsen i Tønsbergkameratene er ikke optimist med hensyn til økonomisk gevinst i årets" Norway Box Cup", som starter i Oslo torsdag og avsluttes med finaler i Tønsberg søndag.
3.Arbeiderpartiet prøver først å høste gevinst ved å spille på misnøye, og derefter forsøker de å hente gevinst ved ikke å utfordre dem som mener reformene er riktige.
4.Bompenger kan anvendes for prosjekter som gir betydelig trafikkmessig eller sikkerhetsmessig gevinst tidligere enn hva de ordinære bevilgninger vil gi.
5.Det blir selvsagt ingen økonomisk gevinst for oss, sa Bo Bakke.
6.Det er for 1984 foretatt en fordobling av fribeløpene for gevinst ved salg av aksjer utenom næring fra 2000 kroner til 4000 kroner i klasse 1 og fra 4000 til 8000 kroner i klasse 2.
7.En dame i SørTrøndelag vant nylig en gevinst på over en halv million i rikstoto.
8.Ennå har vi ikke kommet dit vi helst vil, nemlig at hele inntekten fra billettsalget skal være netto gevinst, sier formann Ivar Ekeberg i Bislettalliansen.
9.Er du ikke egentlig litt hensynsløs som kjølig sender et helt skipsmannskap inn i krigssonen i Gulfen for en gevinst på totalt ti millioner kroner ?
10.Et endret salgssystem kan gi betydelig gevinst for såvel forbrukere som fiskere, sier prisdirektør Egil Bakke.
11.Høyre håper vel at en ny runde selveierappeller kan gi den samme politiske gevinst ved 1985valget som det utvilsomt fikk ved de to siste kommunevalg og siste stortingsvalg, skriver Arbeiderpartiets Thorbjørn Berntsen.
12.Ja, effektivisering gir gevinst.
13.Min umiddelbare reaksjon er at sammenslutningen vil gi økonomisk gevinst.
14.Samtidig kan private monopoldannelser føre til utilsiktet makt og økonomisk gevinst i fremtiden, og de kan skape vanskeligheter for brukerne når det gjelder priser og tilbud.
15.Selskapet hadde en betydelig gevinst på aksjesalg ifjor.
16.Slik beskrev Mossetrener Janne Olsson situasjonen efter den sjette kampen uten gevinst, og bedre kan det neppe sies av en trener som nå får erfare hvilket tøft yrke han har valgt.
17.Trangen til markering av egen organisasjon og troen på å kunne innkassere en beskjeden, men antagelig kortsiktig gevinst for egne gruppeinteresser, kan skape inntrykk av en næring med sprikende interesser og store indre motsetninger.
18.Vi har gleden av å underrette Dem om at De har vunnet vår I. gevinst, en enebolig, ferdighus fra Klock & Nord.
19.Vi tar ingen gevinst på forhånd, sier Bækkelagets trener Frode Kyvåg før damenes serieavslutning i håndball.
20.Vi tar ingen gevinst på forhånd sier Bækkelagets trener / lagleder Frode Kyvåg til Aftenposten før serieavslutningen i damenes 1. divisjon i håndball.
21.Vi vil undersøke når privatisering kan bidra til å gi en samfunnsøkonomisk gevinst, forenkle den statlige forvaltning, redusere Statens utgifter.
22.15 gram corned beef og 15 gram honning pr. innbygger i Norge, det er den store gevinst det utvalg som skal importere varer fra uland, ulandshylleutvalget, har klart å oppnå efter fem års abeid.
23.A / S Dyvi har på denne korte tiden halt i land en gevinst på 47,4 millioner kroner.
24.Adm. direktør Jannik Lindbæk i StorebrandNorden sier til Aftenposten at det var stor forbauselse da selskapet for en tid siden valgte å realisere en maksimal gevinst på 26 millioner kroner for 20 prosent eierinteresser i Polaris Assuranse.
25.Aksjesparerforeningen hevder at en rettet emisjon til Forenedes kunder til en kurs på 200 kroner pr. aksje vil bety en gaveoverføring på ca. 20 millioner kroner, mens en antatt kurs i forbindelse med kjøpet av Crescoaksjene fra Forretningsbanken gir denne en gevinst på ca. seks millioner kroner siden kursen idag er klart høyere enn den var da kjøpet ble avtalt.
26.Aksjonærene i Ing. Thor Furuholmen har fått lempet på skatten ved gevinst som de oppnådde ved salg av aksjene til Ingeniør F. Selmer A / S. Denne aksjeoverdragelsen leder til en sammenslutning av to store norske entreprenørfirmaer som vil styrke mulighetene til å møte den økende konkurranse på det norske markedet og til å kunne konkurrere internasjonalt, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
27.Alle andre løsninger kan de trolig vende til en økonomisk gevinst for Investa og dets aksjonærer.
28.Alle kan ikke gå ut med netto gevinst på alle områder samtidig, spesielt ikke når det gjelder skatter og offentlige overføringer".
29.Aller gjeveste gevinst var et japansk kjøleskap, dernest fire farveTVer og ti vaskemaskiner.
30.Allerede for fire år siden tapte demokratene flertallet i Senatet, samtidig som en republikansk gevinst på 31 mandater i Representantenes hus skaffet Reagan en" ideologisk majoritet" bestående av republikanere og konservative sydstatsdemokrater.
Your last searches