Norwegian-Portuguese translation of gjøre

Translation of the word gjøre from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre in Portuguese

gjøre
generellverb fazer
  gevinstverb atingir, alcançar
  aksjonverb fazer
  handleverb agir, fazer
Synonyms for gjøre
Derived terms of gjøre
avgjørelse, avgjøre, avgjørende, avgjørende faktor, avgjørende hoppekonkurranse, avgjøre endelig, botgjører-, epokegjørende, få til å gjøre en feil, forintetgjøre, forintetsgjørelse, forkroppsliggjøre, fortrykkende avgjørelse, frigjørelse, gjøre forretning med, gjøre endringer i, gjøre krav, gjøre ufør, gjøre sint, gjøre arvløs, gjøre forskjell, gjøre forskjell på, gjøre attraktiv, gjøre av med, gjøre bankerott, gjøre bekjent med, gjøre bestyrtet, gjøre skuffet, gjøre bitter, gjøre debut, gjøre en beregning, gjøre en formell invending, gjøre en sving, gjøre en nyinnspilling av, gjøre den store forskjellen, gjøre en opinionsundersøkelse, gjøre en tabbe, gjøre en undersøkelse blant, gjøre engelsk, gjøre sterk motstand
gjøre en feil, gjøre et forsøk, gjøre et innpass, gjøre en stor feil, gjøre et utfall, gjøre en utmerket jobb, gjøre fast, gjøre feil, gjøre fiasko, gjøre fin, gjøre flytende, gjøre forberedelser for, gjøre forlegen, gjøre forståelig, gjøre kjent med, gjøre fremmende, gjøre framsteg, gjøre fri, gjøre fruktbar, gjøre fuktig, gjøre gal, gjøre gjeldende, gjøre sjenert, gjøre glinsende, gjøre glitrende forretninger, gjøre gruppearbeid, gjøre halt, gjøre forbauset, gjøre hellig, gjøre helvending, gjøre høy, gjøre honnør, gjøre i all hast, gjøre vondt, gjøre noen syk, gjøre innbrudd, gjøre inndrag på, gjøre infusjon på, gjøre innkjøp, gjøre innskjæringer, gjøre innskjæring i, gjøre inntrenging i, gjøre inntreden på, gjøre inntrykk på, gjøre innvendinger, gjøre inviklet, gjøre forvirret, gjøre kortere, gjøre kraftløs, gjøre krumspring, gjøre kvitt, gjøre layouten til, gjøre målløs, gjøre matt, gjøre mindre, gjøre misfornøyd, gjøre myk, gjøre motløs, gjøre motstand, gjøre noen dødsforskrekket, gjøre noen gal, gjøre noen ille til mote, gjøre noen redd, gjøre noen sprø, gjøre noen vettskremt, gjøre noens bekjentskap, gjøre noe for pengenes skyld, gjøre noe i gjengjeld, gjøre tilnærmelser til, gjøre ned, gjøre nervøs, gjøre obstruksjon, gjøre ufølsom, gjøre om, gjøre omtåket, gjøre urørlig, gjøre uvirksom, gjøre paff, gjøre sjakk, gjøre penger på, gjøre populær, gjøre puré av, gjøre radioaktiv, gjøre trådløs, gjøre rett, gjøre rasende, gjøre rettsgyldig, gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus, gjøre reklame, gjøre ren, gjøre rikere, gjøre rustet, gjøre kvalm, gjøre saken klar, gjøre sentimental, gjøre seg bekjent med, gjøre seg møye, gjøre seg opp en mening om, gjøre seg ekstra møye, gjøre seg klar, gjøre seg klar til, gjøre seg klar for, gjøre seg populær, gjøre seg skyldig i bedrageri, gjøre seg skyldig i en feil, gjøre seg til, gjøre sin første opptreden, gjøre syk, gjøre slag, gjøre slett, gjøre slutt på, gjøre sluttendringer, gjøre smalere, gjøre spent, gjøre stiv, gjøre store framsteg, gjøre suksess, gjøre sur, gjøre svakere, gjøre svarløs, gjøre syrlig, gjøre tegn, gjøre til et aksjebolag, gjøre til krøpling, gjøre til lags, gjøre til sin fiende, gjøre til syndebukk, gjøre tilgjengelig, gjøre tykkere, gjøre tørr, gjøre unntak for, gjøre opp, gjøre opphold, gjøre oppmerksom på, gjøre opprør, gjøre opprømt, gjøre veldig sint, gjøre utvannet, gjøre lutfattig, gjøre utkast til, gjøre værbestandig, gjøre varm, gjøre vestlig, gjøre svimmel, gjøre et forsiktig framstøt mot noen, gjøre framstøt mot noen, gjøre hvit, gjører, godtgjøre, godtgjørelse, gjøre en tjeneste, gjøre tjenester, gjøre tjenester i handel, ha å gjøre med, ikke gjøre, klargjøre, klargjørende, komme til en avgjørelse, kunngjøre, mykgjørende, løsgjøre, målgjørende, muliggjøre, nå til en avgjørelse, nedgjørende, nødvendiggjøre, udødeliggjøre, offentliggjøre, omintetgjøre, omintetgjørende, overtale til ikke å gjøre, rettferdiggjøre, rettferdiggjøre seg for, rettslige avgjørelser, redegjøre for, redegjøre for seg, redegjørelse, rengjøre, saliggjørende, slavegjøremål, snar til å mangfoldiggjøres, tillatt å gjøre, tilintetgjøre, tilintetgjørelse, tjenestegjøre, tjenestegjøre som, tjenestegjørende, treffe en avgjørelse, treffende avgjørelse, oppgjørelse, utgjøre, utgjøre forspillet til, hva som er gjort kan ikke gjøres ugjort, velgjørende, velgjører, velgjørerske, velgjørenhet, velgjørenhetsfantast, være villig å gjøre noe for, være villig til å gjøre hva som helst for, anskueliggjøre, bekjentgjøre, bevisstgjøre, blautgjøre, blidgjøre, bløtgjøre, dyktiggjøre, forgjøre, fremmedgjøre, fremmendgjøre, frigjøre, gjøres, godgjøre, herliggjøre, latterliggjøre, lausgjøre, legemliggjøre, levendegjøre, mistenkeliggjøre, nyttiggjøre, omgjøre, overflødiggjøre, personliggjøre, reingjøre, sannsynliggjøre, synliggjøre, tingliggjøre, tjenstgjøre, tydeliggjøre, ufarliggjøre, ugyldiggjøre, umenneskeliggjøre, umyndiggjøre, uskadeliggjøre, vanskeliggjøre, verdsliggjøre, virkeliggjøre, bekjentgjørelse, blidgjøre en, fastgjøre, frigjører, gjøre arveløs, gjøre atspredt, gjøre bedrøvet, gjøre berømt, gjøre billigere, gjøre døv, gjøre dårligere, gjøre elektrisk, gjøre en brøler, gjøre en forseelse, gjøre en tjeneste for, gjøre ende på, gjøre et kupp, gjøre fattig, gjøre ferdig, gjøre flat, gjøre flau, gjøre fremskritt, gjøre følsom, gjøre gjengjeld, gjøre gjennomvåt, gjøre gyldig, gjøre hard, gjøre innsigelse, gjøre inntrykk, gjøre kjent, gjøre klarere, gjøre lysere, gjøre lysfølsom, gjøre magrere, gjøre narr av, gjøre noe med vilje, gjøre om igjen, gjøre personlig, gjøre rassia, gjøre rede, gjøre rent, gjøre seg kjent med, gjøre seig, gjøre skamfull, gjøre slutt med, gjøre sorti, gjøre stiv av redsel, gjøre større av omfang, gjøre søt, gjøre til glass, gjøre til gud, gjøre til offer, gjøre til slave, gjøre ugyldig, gjøre ujevn, gjøre uklar, gjøre urolig, gjøre utfall, gjøre vakker, gjøre vannfast, gjøremål, guddommeliggjørelse, helliggjøre, legemliggjørelse, lovliggjøre, mangfoldiggjøre, rettferdiggjørelse, saliggjøre, som kan gjøre en gal, velgjørerinne, gjøre som én blir fortalt, gjøre framlegg om, gjøre seg til talsmann for, gjøre bot, gjøre helomvending, offentliggjørelse, gjøre et overslag, gjøre tjeneste, gjøre en ende på, gjøre det av med, gjøre et hode kortere, gjøre gravid, gjøre med barn, lykksaliggjøre, gjøre frisk, fullstendiggjøre, gjøre livet surt for, gjøre trist, gjøre svenske av seg, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, gjøre rent bord, gjøre/sette i stand, gjøre kompliment, gjøre vendereis, gjøre susen, latterliggjørelse, gjøre seg lystig, gjøre det godt
Examples with translation
Men hvordan kan de gjøre dette?
Tom, vi må gjøre noe.
More examples
1.Alle" har stort sett ønsket å gjøre det samme, og konsekvensene må nødvendigvis bli nokså drastiske når disse er i selgerposisjon.
2.Alle" som kunne krype og gå og gjøre splitthopp i underholdningsverdenen innfant seg selvsagt, og i fleng kan nevnes IngerLise Rypdal, Nissa Nyberget - og gjett hvem som var seremonimester - om ikke nettopp pappan til Sara.
3.Alt," sa jeg oppgitt," hva skal jeg gjøre når jeg skal legge sammen disse to brøkene ?
4.Arbeiderpartiet kan uansett ikke bøye av, og bør heller ikke gjøre det.
5.At Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuelt mulighet.
6.At de opplysninger løpeseddelen presenterer som faktiske, egentlig ikke er det, er vel noe man får avfinne seg med når man har å gjøre med en organisasjon av AUFs kaliber.
7.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
8.Brått innså han at så lenge Ellinor var fanget i overlegens nett, var det svært lite han kunne gjøre for henne.
9.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
10.De deltagende stater akter å gjøre det lettere for sine borgere å reise av personlige og yrkesmessige grunner".
11.De skulle ikke komme hit og si slike ting og gjøre alle oroliga.
12.Den berømmelige dagen" hadde jeg tatt opp i min andre diktsamling, jeg vil ikke engang nevne den, for jeg har utelatt den siden ; boken var i trykken, det var ikke noe mer å gjøre med det.
13.Den ensomme ulv" vil helst gjøre alt selv og har det for travelt.
14.Den geskjeftige Michelet og hans tilsvarende lavmælte kollega Gaup Dunfjeld har utvilsomt en rekke utmerkede egenskaper uten at det skal gjøre dem historiske som TVunderholdere.
15.Den nye pølseboken" er trykksakens titel og inneholder en rekke forslag til å gjøre et pølsemåltid enda bedre.
16.Den videre behandlingen bør ikke bli noen hastesak, slik noen har villet gjøre den til.
17.Dens (kulturrevolusjonens) oppgave er å gjøre folket til herrer over alle åndelige rikdommer og å gi alle mennesker muligheter til ikke bare å bli delaktige i kulturskattene, men til også umiddelbart å kunne medvirke i den kreative virksomhet på alle områder av samfunnslivet.
18.Dere må ikke gjøre for godt arbeide, det skal være noe igjen til nødsarbeide senere også.
19.Det, der egentlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om hvad jeg skal erkjende, unden forsaavidt en Erkjenden maa gaae forud for enhver Handlen.
20.Det akter vi å gjøre.
21.Det er bedre å premiere månedens fiasko enn bare å være opptatt av ikke å gjøre feil.
22.Det er ikke nok at være i Besiddelse af blot den Jordstrimmel som udfordres til selve Veien, men man skulde også kunde hindre at der ved deres Sider opføres Stalde, Hytter, og deslige Bygninger som vil gjøre den upassende til sin Bestemmelse og for en stor Deel berøve den sin Skønhed".
23.Det er ingen hemmelighet, at nordmenn på ferie drikker seg sanseløst beruset, og da er de ikke greie å ha med å gjøre.
24.Det er klart - og det indikerte jeg også i mitt innlegg - at det (mineleggingen) bør tas opp med USA, og det er det vi har til hensikt å gjøre i det vi vil kalle en politisk sammenheng, for vi erkjenner at USA har et spesielt ansvar i dette området.
25.Det første jeg ville gjøre er å plukke ut to satsningsområder.
26.Det hører til våre dagers merkverdigheter at Unge Høyre, som så høyrøstet går inn for karakterer og lekselesing, vil gjøre et unntak for et av landets to språk.
27.Det kan jeg gjøre", fan men hu i den blå kjolen får ikke bli med.
28.Det man er iferd med å gjøre er å kviste helsedirektørembedet og fordele kvistene i håp om at både kvistene og stammen skal overleve.
29.Det vil vi også gjøre i 1. divisjon.
30.Dette er utmerket, bare De ikke risikerer å gjøre det ferdig.
Similar words

 
 

gjøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjøregjørendegjort
Indikative
1. Present
jeggjør
dugjør
hangjør
vigjør
deregjør
degjør
8. Perfect
jeghar gjort
duhar gjort
hanhar gjort
vihar gjort
derehar gjort
dehar gjort
2. Imperfect
jeggjorde
dugjorde
hangjorde
vigjorde
deregjorde
degjorde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjort
duhadde gjort
hanhadde gjort
vihadde gjort
derehadde gjort
dehadde gjort
4a. Future
jegvil/skal gjøre
duvil/skal gjøre
hanvil/skal gjøre
vivil/skal gjøre
derevil/skal gjøre
devil/skal gjøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjort
duvil/skal ha gjort
hanvil/skal ha gjort
vivil/skal ha gjort
derevil/skal ha gjort
devil/skal ha gjort
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjøre
duville/skulle gjøre
hanville/skulle gjøre
viville/skulle gjøre
dereville/skulle gjøre
deville/skulle gjøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjort
duville/skulle ha gjort
hanville/skulle ha gjort
viville/skulle ha gjort
dereville/skulle ha gjort
deville/skulle ha gjort
Imperative
Affirmative
dugjør
viLa oss gjøre
deregjør
Negative
duikke gjør! (gjør ikke)
dereikke gjør! (gjør ikke)
Your last searches