Norwegian-Portuguese translation of gratis

Translation of the word gratis from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gratis in Portuguese

gratis
friadjective grátis, de graça, gratuito
  aksjonother gratuito, de graça
Synonyms for gratis
Derived terms of gratis
Examples with translation
Denne brosjyren er gratis.
Similar words

 
 

More examples
1.Bibliotekene må ha adgang til å ta en avgift ved utlån av videogram, men undervisningsprogram bør lånes ut gratis.
2.Byens beste sirkus, også er det til overmål gratis.
3.Denne bok utdeles til ca. 20 000 soldater hvert år, gratis.
4.Eg skal lesa gratis med deg", sa Haaland, i tillegg fikk jeg friplass på elevskolen ved Søilen Teater, som var stiftet av Gyda Christensen, Stein Bugge og Hjalmar Friis.
5.Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem, og skal stille bøker og annet egnet materiale gratis til rådighet for alle som bor i landet".
6.Forbuden frukt" - boikottede Jaffaappelsiner fra Israel - ble delt ut gratis på Blindern igår av bl.a. Hugo Erikssen (t.h.).
7.Gratis ?
8.Gratis utdannelse" er en motiverende faktor i seg selv, men ikke nok.
9.Med kjørepenger tilbyr vi et nytt gratis hovedveisystem for Oslos befolkning.
10.Vi har som regel ledige drosjer i Bærum, og henter Dem gratis når turen går tilbake til Oslo.
11.Alle skolene som hører inn under Skolesjefens kontor i Oslo, har fått tilsendt en brosjyre der skoletjenesten tilbyr å holde kurser og hele eller halve planleggingsdager gratis.
12.Alle tjenester stort sett er gratis og hvor efterspørselen derfor nærmest er uten grenser.
13.De er ikke lenger så generøse med å levere gratis olje til Nicaragua, uttalte utenriksminister Shultz.
14.Den gis gratis til alle utsatte grupper, for eksempel til dem over 70 år eller syke mennesker som ville få store komplikasjoner ved å pådra seg en influensa.
15.Det eneste vi tilbyr er gratis startkontingent og gratis reiser til mesterskap, sier Rein til avisen.
16.Det er første gang jeg har fått noe gratis i mitt liv, så det var en hyggelig overraskelse, sier hun.
17.Det er helt klart at mange kjøper kortet på grunn av muligheten til gratis reiser med Oslo Sporveiers busser og trikker som effektivt bringer dem rundt til byens severdigheter.
18.Det er opplagt at slik gratis PR vil få følger når vi samtidig registrerer at interessen for uberørt natur er økende, sier Ulf Prytz.
19.Det er vel og bra med gratis tømming av søppel på Grønmo under Ruskenaksjonen, men hva med oss som ikke har noen muligheter for transport ? spør en mann fra Manglerud.
20.Det gledelige er hendt at vi som idrettsklubb er blitt innvilget gratis leie av aulaen, og det er en livsbetingelse for kinodriften vår.
21.Dette gjør vi gratis, understreker russeformann PålAndre Pedersen.
22.Er det ungdommens egen serie Trond Viggo Torgersen og Chris Foss har lagt så mye arbeide bak, for det har de gjort, eller er det vi voksne som får en gratis liten reise tilbake i tiden, får med oss noen ahaopplevelser, og tenker bare vent, dere ?
23.For en enslig mor som lever på morstrygd, er det umulig å reise bort hvis ikke hun kan få bo gratis hos venner eller familie, sier hjemkonsulent Gunnhild Rognstad ved Sandaker helse og sosialsenter.
24.For studentene er det vanskelig å forstå at de må bruke så mye av egne midler for å få en utdannelse når andre får den gratis.
25.Foruten å undervise barna i deres eget lokalmiljø, har vi hele tiden hatt som siktemål å stille til rådighet gratis instrumenter til dem som vil begynne å spille.
26.Fra nå av er Oslo nesten gratis !
27.Får ikke psoriasispasienter et Sydenopphold gratis av og til ?
28.Grunnen til at vi kan foreta denne forbrenningen er at vi har energien gratis fra ovnene.
29.Hvis et kommandittselskap idag går dårlig, er det nesten umulig å bli kvitt andelen, hvis man ikke gir den bort gratis.
30.Hvis jeg sier at jeg løper gratis, er det neppe noen som tror på det idag, sier Ingrid.
Your last searches