Norwegian-Portuguese translation of grave i

Translation of the word grave i from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grave i in Portuguese

grave i
gruvearbeideverb minerar, explorar
Similar words

 
 

More examples
1.Selv om årsaken til lidelsen er av psykologisk art, og kanskje også ligger langt tilbake i tid, er det ikke alltid det nytter å grave i fortiden.
2.Vi begynte å grave igår, men bakken er hard og det er nesten 20 meter å grave opp, sier informasjonsleder Morten Berner i Oslo Teledistrikt.
3.Vi måtte grave i egne lommebøker, sa stevneleder og formann i Oslo Boksekrets, Knut Karlsen, som neste søndag arrangerer bykamp mot Helsingør.
4.Å få så fine roser krever at man er villig til å grave i jorden.
5.Blant magnolia, aprikostrær, hortensia og et vell av roser og sjeldne planter fant vi også ektemannen Johannes, pensjonert rådmann og advokat, i gang med å grave i jorden.
6.Den var overalt med snuten sin, og plutselig begynte den å grave i jorden.
7.Dernest skal man grave innenfor Oslo Ladegårds område, nærmere bestemt i nordfløyen av det som en gang tilhørte den gamle bispeborgen.
8.Det lar seg gjøre å grave i podiet fordi det delvis er hult.
9.For de fleste var livet hardt, de hadde liten tid til å grave i seg selv og spørre sjelen om de var lykkelige.
10.Hvordan kunne ministeren tro at en slik general kunne pensjoneres to år før tiden, uten at noen ville begynne å grave i saken ?
11.I en tidligere politiforklaring har kvinnen sagt at hun så Bakke grave i sneen i flere minutter.
12.Iår vil man grave i et 500 kvadratmeter stort felt, og ifølge utgravningsleder Clifford Long regner man med å komme ned til 1200tallets kulturlag.
13.Jeg skulle virkelig ønske at vi kunne grave i tide.
14.Man vil grave inn til kirkeruinen, og det er derfor trolig at man vil finne flere eldre graver.
15.Men begynner de å grave i Frognerparken... da...
16.Men det er forsåvidt enkelt å bestemme seg for å grave i vonde og vanskelige ting.
17.Men samtidig håpet rådmannen at det vil gå mange år før etatene er nødt til å grave igjen efter at veivesenet og park og idrettsvesenet har istandsatt gatene.
18.Selv om John K. Hanson selv er født i Iowa, har han innvandrerblod i årene, og det var hans mor, Gena, i dag 97 år gammel, som for alvor begynte å grave i slektens historie.
19.Vi ville ikke ha brydd oss med å grave i den, hvis historien ikke tilfeldigvis illustrerer at kvinnesaken er på fremmarsj også her borte.
20.Her kan vi grave i hundre år.
21.Når vi ikke har kapasitet til å reise omkring og grave i snedekket på strategiske steder, betyr det at vi kjenner lite til hvor godt snelagene er festet til hverandre.
22.Avisene begynte å grave i tannlegenes innteksforhold og fant fort ut at de var blant de høyestlønnende i forbundsrepublikken.
23.Både fortet og ruinene stammer hovedsakelig fra år 1000 efter Kristus, mener Inge Schjellerup, som selv har vært i Peru flere ganger for å grave i det samme området.
24.Daglig leste vi om hvor hardt de jobbet - og vi hørte dem grave i Bygdøy alle om natten.
25.Det er ikke å gjøre noe, i hvert fall ikke å gjøre nok, det å grave i lommeboken efter en hundrelapp.
26.Jeg skal ikke her grave i den uklare forhistorien, eller prøve å kartlegge årsaksforhold, men la oss plukke frem noen uttalelser om spørsmålet fra dette århundret.
27.Jo, å grave i dette materialet må i sannhet være en oppgave som noen hver kunne misunne de utvalgte forskerne !
28.Lærer Indrelid organiserte troppene til først å grave ildsted, for derefter å felle et par tørrgraner til reisverk for granbarhuken.
29.Man må jo også begynne å grave i seg selv.
30.Professor Kjønstad ser ikke bort fra at det blir lettere å administrere et system med faste satser og at det blir en fordel for alle parter å slippe å grave i folks privatliv.
Your last searches