Norwegian-Portuguese translation of gravere

Translation of the word gravere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gravere in Portuguese

gravere
trykningverb gravar
Synonyms for gravere
Derived terms of gravere
More examples
1.Hans arbeider er uten tvil blant de mest eftertraktede i Norge - i 40 år arbeidet han med å tegne og gravere pengesedler i Norges Banks seddeltrykkeri.
2.I 1962 begynte Henry Welde å tegne og gravere frimerker også, efter oppdrag fra Postverket.
3.Imidlertid egner den seg ikke så godt til å slipe og gravere som krystall, fordi den er hardere.
4.Tidligere har de to programlederne laget et program om" tabuyrkene" gravere og krematoriearbeidere.
5.For det er slitsomt å sitte over mikroskopet hele dagen og gravere bitte små motiver.
Similar words

 
 

gravere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) graveregraverendegravert
Indikative
1. Present
jeggraverer
dugraverer
hangraverer
vigraverer
deregraverer
degraverer
8. Perfect
jeghar gravert
duhar gravert
hanhar gravert
vihar gravert
derehar gravert
dehar gravert
2. Imperfect
jeggraverte
dugraverte
hangraverte
vigraverte
deregraverte
degraverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gravert
duhadde gravert
hanhadde gravert
vihadde gravert
derehadde gravert
dehadde gravert
4a. Future
jegvil/skal gravere
duvil/skal gravere
hanvil/skal gravere
vivil/skal gravere
derevil/skal gravere
devil/skal gravere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gravert
duvil/skal ha gravert
hanvil/skal ha gravert
vivil/skal ha gravert
derevil/skal ha gravert
devil/skal ha gravert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gravere
duville/skulle gravere
hanville/skulle gravere
viville/skulle gravere
dereville/skulle gravere
deville/skulle gravere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gravert
duville/skulle ha gravert
hanville/skulle ha gravert
viville/skulle ha gravert
dereville/skulle ha gravert
deville/skulle ha gravert
Imperative
Affirmative
dugraver
viLa oss gravere
deregraver
Negative
duikke graver! (graver ikke)
dereikke graver! (graver ikke)
Your last searches