Norwegian-Portuguese translation of graviditet

Translation of the word graviditet from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

graviditet in Portuguese

graviditet
medisinnoun gravidez [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er titelen på et stykke om graviditet og selvbestemt abort, som Musidra Teater oppfører i trikkestallen på Majorstuen lørdag og søndag.
2.All informasjon omkring fødsel og graviditet er av det gode, sier Hans A. Sande.
3.All informasjon omkring fødsel og graviditet er av det gode, sier ass. overlege Hans A. Sande.
4.Det må lages egne omplasseringsregler for tjeneste under graviditet, og det må gis hjemler for engasjement av vikar hvor permisjonsbestemmelsene medfører problemer for gjennomføring av tjenesten.
5.Alle er heller ikke klar over at man kan få oppstrammet huden for eksempel efter en graviditet og amming, eller at fødsels og strekkemerker i huden kan forbedres.
6.Annet enn at Meg kanskje oppnådde sin efterlengtede graviditet.
7.De fleste av disse familiene ville ikke tatt chansen på en ny graviditet eller ville ha avbrutt svangerskapet før 12. uke (hvilket er deres frie valg) hvis ikke fosterdiagnostikken var tilgjengelig.
8.Der skal organisasjonene gis mulighet til å sende betalt reklame for eksempelvis totalavhold i oppveksten og under graviditet.
9.Dessuten foreslås det at sykdom og graviditet ikke lenger skal være grunnlag for avskjed eller oppsigelse.
10.Det er imidlertid klart at vi må få vite hva årsaken til abortene og misdannelsene er - ikke minst av hensyn til fremtidig graviditet, sier han.
11.Det er tross alt vi som er spesialutdannet for å ta vare på graviditet, fødsel og tiden efterpå.
12.Det faktum at Ppillen gir nærmest absolutt beskyttelse mot graviditet, stiller dessuten lett alternative metoder i et uheldig lys.
13.Det har vært 11 tilfeller av graviditet blant de ansatte ved laboratoriet de siste fire årene.
14.Det hele forsterkes av morens graviditet.
15.Det kan være at politikere og fagfolk ikke har tatt innover seg de sosiale, psykologiske og medisinske utfordringene som en graviditet byr på.
16.Dette er omtrent like sikkert som mekanisk prevensjon : kondom og pessar gir en risiko på 310%, mens Ppillen gir en risiko for graviditet på under 1%.
17.Dette er straks efter eggløsning, og kan hun tidfeste eggløsningsøyeblikket, kan hun også hindre graviditet.
18.Doktor Ian Craft, som har stått for behandlingen, sa at moren hadde vært ufruktbar i 10 år, og at to tidligere forsøk på å oppnå graviditet ved prøverørsmetoden hadde vært mislykket.
19.Dr. Francis fremholder at minst 2000 ekstra babyer vil bli født i Storbritannia i år som følge av prinsessens graviditet.
20.Efter Ingrids seier i Houstonmaraton i januar iår på 2.27,51, ble det blant annet spekulert i at Ingrids graviditet - Ingrid fikk en gutt i august ifjor - hadde gjort henne sterkere og bedre på maraton.
21.En normal graviditet strekker seg over 40 uker.
22.Er de unge først seksuelt aktive, bør man ved et god prevensjonstilbud forhindre uønsket graviditet.
23.Et skremmende funn var at graviditet var en vanlig utløsende faktor.
24.Faren for uønsket graviditet er større enn mange kanskje tror.
25.Faren for uønsket graviditet og infeksjoner er større jo yngre man er.
26.Faren for uønsket graviditet og komplikasjoner som fører til sterilitet, er større jo yngre man er.
27.Han sier til Aftenposten at årsaken til at bedriften i 1981 innførte erklæringen, er at det fra legehold anbefales at man i bedriften ikke skal ansette kvinner som er i en alder hvor det er muligheter for graviditet.
28.Hver tredje kvinne fikk kjennskap til sammenhengen mellom samleie og graviditet først efter at hun hadde avsluttet videregående skole.
29.Ikke bare er faren for uønsket graviditet større jo yngre man er, det samme gjelder i høy grad infeksjonsfaren.
30.Jo mer man spiser av grovt brød, rå grønnsaker og frukt, jo mindre sannsynlig er det at man mangler noe - forutsatt da at man er frisk, spiser normalt og ikke har spesielle belastninger som graviditet eller amming.
Your last searches