Norwegian-Portuguese translation of greie

Translation of the word greie from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

greie in Portuguese

greie
apparatnoun troço [m (informal)], bagulho [m (informal)], negócio [m (informal)]
  formålnoun coisa [f], negócio [m], troço [m], bagulho [m (informal)]
Synonyms for greie
Derived terms of greie
More examples
1.Det er ingen hemmelighet, at nordmenn på ferie drikker seg sanseløst beruset, og da er de ikke greie å ha med å gjøre.
2.Det hevder i alle fall Opplysningsutvalget for fisk, og de burde jo ha greie på slikt.
3.Det hevdes at åpne høringer kan forhindre at Stortinget fatter vedtak på sviktende grunnlag, ved at folk som har greie på sakene blir hørt på forhånd.
4.Dette skal vi greie !
5.Greie forslag", lyder avisens kommentar," og de vil nok kunne fjerne noen utvekster på skattesystemet.
6.Han har ikke greie på hva han snakker om," sier hun.
7.Jeg skulle bare greie det !
8.Jeg trodde likevel jeg skulle greie å vinne, men må bare konstatere at det ikke holdt", sa Morten Sæther.
9.Men jeg har jo ikke særlig greie på det.
10.Telephone analyzers" forteller Dem om Deres telefon blir avlyttet, mens et utvalg av" scramblers" sørger for å gjøre teletonsamtalen uforståelig for uvedkommende - selv om de skulle greie å avlytte den.
11.Verst" i så måte var Fredrikstads Vidar Hansen, som hadde et halvt dusin opplagte chanser uten å greie å overliste Strindheims Frode Kvam.
12.Dynasty", thats high culture, sier amerikanske TVfolk som har greie på dette med soaps.
13.Carl vil aldrei greie fire gull.
14.De er maoister av filosofi, men de setter sin ære inn på å være fullstendig filippinske og greie seg uten hjelp utenfra, sier en diplomat.
15.De fleste mødre vil gjerne komme i form så fort som mulig efter fødselen, men synes det er vanskelig å greie det på egen hånd.
16.De fleste som får strupekreft kan - hvis svulsten blir oppdaget på et tidlig tidspunkt - greie seg med røntgen og cellegiftbehandling, opplyser Hall.
17.De gamle distriktsjordmødrene er nå utradert av den nye helseloven, betyr ikke det at mange bygder må greie seg uten jordmor ?
18.De skal selvfølgelig være der, men må ikke være for høye slik at de fjerner motiveringen for å greie seg selv og tilpasse seg endrede økonomiske forhold.
19.De som har tenkt seg til den sovjetiske utstilling på Sjølyst, vil ihvertfall ikke få greie på den virkelige situasjonen for troende i SovjetUnionen, sier den daglige leder i organisasjonen Misjon bak jernteppet, Lasse Trædal, til Aftenposten.
20.Det bekymret meg ikke at jeg ikke skal greie å kaste langt når jeg blir bra i foten.
21.Det er altfor kort tid til å greie å avskrive moderne kapitalutstyr, bygninger, osv. og i tillegg sikre videre drift.
22.Det er en riktig iakttagelse at" vanlige" skolebarn får undervisning efter greie regler.
23.Det er litt for optimistisk å håpe på medalje, men en 6.8. plass håper jeg å greie, sa Oslojenta.
24.Det er vel ikke så underlig, for det er ikke alle bukser som er like greie å vaske.
25.Det foreligger ingen tall eller prislapper på Soler foreløbig, men jeg tror nok vi skal greie å bli enige.
26.Det greie med Lotto, er at man ikke trenger å være ekspert på hverken fotball eller hester.
27.Det går faktisk an å jobbe poliklinisk med narkotikamisbrukere, og når vi klarer det, kunne sikkert psykiatriske institusjoner greie det i langt større grad.
28.Det jeg aller helst ville vite var nettopp at jeg kunne greie det fortsatt, sier Coe, som ikke hadde bedt om en så sterk åpningsfart (50,6) på 400 m, men var glad til efterpå.
29.Det må jo svekke Gyldendals anseelse og konkurranseevne på børsmarkedet at de ikke kan greie å holde et lite poesitidsskrift gående.
30.Det uforståelige og overjordiske som ikke fattes gjennom fornuft og greie teorier.
Similar words

 
 

greie as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) greiegreiendegreid
Indikative
1. Present
jeggreier
dugreier
hangreier
vigreier
deregreier
degreier
8. Perfect
jeghar greid
duhar greid
hanhar greid
vihar greid
derehar greid
dehar greid
2. Imperfect
jeggreide
dugreide
hangreide
vigreide
deregreide
degreide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde greid
duhadde greid
hanhadde greid
vihadde greid
derehadde greid
dehadde greid
4a. Future
jegvil/skal greie
duvil/skal greie
hanvil/skal greie
vivil/skal greie
derevil/skal greie
devil/skal greie
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha greid
duvil/skal ha greid
hanvil/skal ha greid
vivil/skal ha greid
derevil/skal ha greid
devil/skal ha greid
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle greie
duville/skulle greie
hanville/skulle greie
viville/skulle greie
dereville/skulle greie
deville/skulle greie
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha greid
duville/skulle ha greid
hanville/skulle ha greid
viville/skulle ha greid
dereville/skulle ha greid
deville/skulle ha greid
Imperative
Affirmative
dugrei
viLa oss greie
deregrei
Negative
duikke grei! (grei ikke)
dereikke grei! (grei ikke)
Your last searches