Norwegian-Portuguese translation of gresk

Translation of the word gresk from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gresk in Portuguese

gresk
generelladjective grego
Examples with translation
Det er gresk for meg.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke merkelig at man på dansk og gresk, og også på britisk, er kommet med negative kommentarer til Mitterrands utspill.
2.Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse" og utgivelsen av avisen er" det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato".
3.GRESK VINDU", Njål Bruheim, Kroken 6, 2680 Otta.
4.Gresk vindu" er tatt med et Pentax LX, normalobjektiv.
5.(NTBAFPReuter) - De greske beskyldningene om at fem tyrkiske jagere skjøt mot en gresk jager i Egeerhavet torsdag er en ren provokasjon, sier en fremtredende tjenestemann i det tyrkiske utenriksdepartementet.
6.Alle flyktninger føler seg utrygge inntil de finner et permanent bosted, sier Danae Christophorides, en gresk sosialarbeider som arbeider blant flyktningene.
7.Dessuten har vi med Norges mest kunnskapsrike elev, Halvor, han vet til og med alt om gresk mytologi, sier Gunnar Hauland, som i fritiden underviser handicappede i seiling i Bærum Seilforening.
8.Gresk bokstav på tre bokstaver, stønnet Runar Borge og kastet et forhåpningsfullt blikk over mot Lasse Kolstad.
9.Gresk sikkerhetspoliti gjør imidlertid det som er mulig for at Athen ikke skal bli noen sentral plass for internasjonal efterretningsvirksomhet, sier Maroudas.
10.Hvem ellers ? svarte en gresk regjeringstalsmann overrasket på Aftenpostens spørsmål om statsminister Papandreou igjen ville stille til gjenvalg som partiformann foran åpningen av Pasoks første kongress i forrige uke.
11.Jeg er dansk, oppvokst i Københavns nærhet og var midt i mine studier i klassisk filologi ; gresk og latin, da jeg brøt opp for å bosette meg i Norge og Oslo i 1947.
12.Når du sån naken, var det som å se en gresk gud.
13.2. premie" GRESK VINDU" Nok en god komposisjon, godt sett av fotografen.
14.AWACSflyene vil gi gresk luftforsvar såvel som NATOS militære overkommando, mulighet til å overvåke alle militære bevegelser i luften og på bakken i en radius på mer enn 400 kilometer ?
15.Alberto og Umberto, to herrer med små midler, treffes på en gresk strand efter mange år og faller, ensomme som de var, i hverandres armer hvorfra de aldri mer vil rive seg løs.
16.Alle som er opptatt av menneskelige følelsesreaksjoner bør være opptatt av gresk mytologi.
17.Amerikanske forskere er av samme oppfatning, og da New Yorkmuseet The Metropolitan Museum of Art nylig sikret seg nok en Augustusbyste i tillegg til de to man hadde fra før, poengterte Maxwell L. Anderson ved avdelingen for gresk og romersk kunst, at" Augustus ser alltid aldeles fortrinnlig ut når man sammenligner romerske portretter".
18.Arkeologene sier at handelsvarene og andre gjenstander var en blanding av minst tre kulturer, gresk, kypriotisk og kanaanittisk.
19.Atmosfæren som rådet i rettssalen og den oppsiktsvekkende taushet saken blir møtt med av gresk presse, tvinger frem spørsmålet om en ny form for mccarthyisme - denne gang med motsatt fortegn - er i ferd med å vokse frem i gresk politisk miljø.
20.Behovet for å utvide virksomheten oppsto og i 1977 kom altså" Doulos", som på gresk betyr tjener, i tillegg.
21.Blant annet vil gresk sikkerhetspoliti undersøke hvilke opplysninger Treholt kan ha fått som følge av nært vennskap med greske topppolitikere.
22.Bortsett fra Pergamonalteret og skulptursamlingen fra gresk og romersk antikk, er det utstillet skatter fra tidligere høykulturer.
23.Både under den offisielle høytidelighet og under mottagelsen senere for tidligere juntamotstandere, var gresk fjernsyn og fotografer til stede.
24.DEN greske regjering under Andreas Papandreou har avlyst en gresk / amerikansk militærøvelse som skulle ha funnet sted i neste måned, og har samtidig fastslått at amerikanske tropper ikke vil bli tillatt å delta i øvelser på gresk jord i fremtiden.
25.Da flymanøvrene var avsluttet, hevdet det greske forsvarsdepartement at gresk luftrom eller området hvor flytrafikken dirigeres fra Athen, var krenket 70 ganger av amerikanske og tyrkiske fly.
26.Da kunne vi komme når den er over, og nyte gresk mat og musikk i Skovveien.
27.Dansegruppen er en selvstendig enhet, men er utgått fra Gresk Forening og Kulturklub, som ble startet med ca. 100 medlemmer i 1978.
28.De klareste eksempler er vel at forfattere i England og Frankrike forutsetter helt andre kunnskaper i latin, italiensk og gresk hos sine lesere enn norske forfattere kan gjøre.
29.De to hevder også at Treholt har gitt SovjetUnionen viktige opplysninger om gresk sikkerhetspolitikk, forholdet til NATO og om de amerikanske basene i landet.
30.De to ministre ble enige om å samordne gresk og norsk politikk i internasjonale organisasjoner for i fellesskap å kjempe for en fri adgang til fraktmarkedet for alle skip, uavhengig av hvilket flagg de seiler under.
Your last searches