Norwegian-Portuguese translation of greve

Translation of the word greve from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

greve in Portuguese

greve
adel - mannnoun conde [m]
Anagrams of greve
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er det mest omfattende økonomiske samarbeide som er etablert i Norden efter krigen, sa adm. direktør Egil Gade Greve i Bergen Bank, da han igår presenterte en omfattende samarbeidsavtale som er inngått mellom Bergen Bank og de største banker i Sverige og Finland - Skandinaviska Enskilda Banken og Union Bank of Finland (Föreningsbanken i Finland).
2.En bergensk tilsnikelse, lyder det fra formannen i finans og byggekomiteen, høyesterettsadvokat Jan Greve.
3.Er du enig i kritikken fra blant annet formannen i Kringkastingsrådet, Tim Greve, som blant annet sier at dette var et resultat av Westvik og Tarjems behov for egen dristighet ?
4.Jeg føler at vi kan gi en helt annen bankservice nå, når vi er etablert her i Caifornia, sier adm. direktør Egil Gade Greve i Bergen Bank.
5.Men møter ikke Tim Greve seg selv i døren nå - i og med at du selv har rykket ut med stormende kritikk av sexinnslaget ?
6.Programskaperne på Marienlyst må forstå at NRK ikke er et" budskapsmedium" for dem, sier sjefredaktør Tim Greve.
7.Realrentenivået i Norge er for høyt, og det gjør at industrien ikke er motivert for å foreta langsiktige investeringer, sa adm. direktør Egil Gade Greve i Bergen Bank ved presentasjonen av bankens årsregnskap mandag.
8.Vi ser utelukkende på det som positivt at programmet er så populært at man kan merke virkningen i forretningene, sier Tim Greve.
9.Adm. direktør Egil Gade Greve, Bergen Bank, har satt ned renten.
10.Adm. direktør Egil Gade Greve har lagt bevisst an på å gjøre Bergen Bank mer åpen og utadvendt.
11.Adm. direktør Egil Gade Greve uttalte at det ikke var meningen at Bergen Bank skulle tjene noe mer på dette enn i en vanlig fondsforretning.
12.Administreende direktør Erik Sande er valgt til styreformann i Selmergruppen A / S. Øvrige styremedlemmer, høyesterettsadvokat Jan Greve, snekker Magne Hansen, overingeniør Kjell Moen, direktør Lorentz Selmer, administrerende direktør Knut Tovshus og administrerende direktør Ola Wattne.
13.Bergen Bank vil være representert med sine to toppsjefer adm. direktør Egil Gade Greve og viseadm. direktør Jørgen Faye.
14.Bergen Banks adm. direktør Egil Gade Greve kan fremlegge et tertialregnskap som resultatmessig er klart bedre enn Kreditkassens.
15.Bergen Banks gode resultat ifjor skyldes både bedre rammebetingelser for bankvirksomheten og en mer bevisst satsing på lønnsomhetsforbedrende tiltak, sa Gade Greve.
16.Bjørn Sundquist og Ulrikke Greve i" Stakkars helt".
17.Boken er redigert av sjefredaktør Tim Greve.
18.Både kringkastingssjef Gjerde og rådets formann, Tim Greve, antydet at de var noe skeptiske til en slik dobbeltrolle.
19.Da greve Henrik den sjette av Reuss ble oppnevnt til amtmann i Sorø fylke og klosterforstander i Sorø by i 1746, var akademiet nedlagt.
20.Da ville de mest uproduktive spekulanter sannsynligvis ro seg i land og bli der, sier Gottfred Greve.
21.De ser at forventninger ikke kan innfris, samtidig som de frykter splitting av bedrifter og utskillelse av substans, sier Greve.
22.De to nærmeste til hovedpersonen, Ulrikke Greve og Elisabeth Bang, kone og svigermor, er heller ikke blitt de riktig store komedieskikkelser, men agerte trutt og flittig.
23.Den opprinnelige initiativtager, Birger Greve, sa i et intervju i Aftenposten 17 / 3 1983 at han på nytt ville forsøke å danne et eget pensjonistparti i Norge til tross for at hans første forsøk i 1976 var strandet.
24.Deres ligninger blir ofte ikke undersøkt så nøye som ønskelig, sier Greve.
25.Det er helt tilfredsstillende at dette blir fastslått, sier Tim Greve.
26.Det er ikke ofte vi hører VGredaktør og Kringkastingsrådsformann Tim Greve så engasjerende oppgitt som igår.
27.Det er industriminister Jan P. Syses personlige rådgiver, Gottfred Greve, som sier dette til Aftenposten.
28.Det er industriministerens personlige rådgiver, Gottfred Greve, som sier dette til Aftenposten.
29.Det er personlig rådgiver for industriministeren, Gottfred Greve, som sier dette til Aftenposten.
30.Det er å håpe at norske bedrifter her er på offensiven, sier Greve.
Your last searches