Norwegian-Portuguese translation of gruvedrift

Translation of the word gruvedrift from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gruvedrift in Portuguese

gruvedrift
generellnoun mineração [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Førsteamanuensis sivilingeniør Kai Olav Nielsen utnevnes til dosent i gruvedrift ved Universitet i Trondheim, Norges tekniske høgskole fra den dag departementet bestemmer.
2.Hvis den intensiverte malmletingen som nå pågår viser at det er grunnlag for gruvedrift også efter 1987, vil også situasjonen for smeltehytten være en annen.
3.Derfor ser det ut til at den eneste mulighet til å få bearbeidet tanker om underjords gruvedrift er å få et bedre, teknisk / økonomisk kompetent styre i A / S Sydvaranger, skriver Henning Fangel.
4.Ellers dreier det seg hovedsakelig om råvarer til ferrolegeringsindustrien, og i liten grad utstyr til gruvedrift.
5.Orklas gruvedrift på Løkken viste også i 1984 et mindre underskudd, mens metallvirksomheten hadde en god resultatsfremgang.
6.Sentrale norsksovjetiske samarbeidsspørsmål innen offshore gruvedrift, industriell byggevirksomhet, diverse andre industriprosjekter og samhandel blir tatt opp på politisk plan under handelsminister Asbjørn Haugstvedts offisielle besøk i SovjetUnionen 18.21. juni i forbindelse med det årlige møte i den blandede økonomiske kommisjon.
Your last searches