Norwegian-Portuguese translation of hån

Translation of the word hån from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hån in Portuguese

hån
kommentarnoun escárnio [m], mofa [f], deboche [m]
  foraktnoun desprezo [m], desdém [m], menosprezo [m], desrespeito [m]
  flire av noennoun deboche [m], troça [f], escárnio [m]
Synonyms for hån
Derived terms of hån
andrehånds-, andrehåndsleier, andrehåndskjøp, avfallshåndteringenhet, frottéhåndklæde, forhåndsbestille, bestemme på forhånd, sette håndjern på, oppvaskhåndkle, dømme på forhånd, dømt på forhånd, dørhåndtak, etterhånd, egen håndskrift, finere håndarbeid, forhånd, forestille seg på forhånd, forhåne, forhåndskjennskap, forhåndsreklame, forhåndssortere, forhåndsvilkår, forhåndsvisning, førstehånds-, gyllent håndslag, ha overhånd, håne, hånd, håndarbeid, håndbagasje, håndjern, håndvåpen, håndvaskefat, håndflate, håndfull, håndgemeng, håndgjort, håndgranat, håndgripelig spøk, håndkjerre
håndkasse, håndklapping, håndhjern, håndkyss, håndledd, håndlednning, håndpenger, håndsag, håndskriven, håndtrykk, håndstående, håndveske, hånlig, hånle, hånskratte, hånskratte av, håndverksgjort, høyre hånd, hus man leier ut i andre hånd, i andrehånd, i etterhånd, i en håndvending, klare å håndtere, kunne håndtere, kvinne som spår i hånden, kyss på hånden, legge siste hånd på verket, letthåndterlig, letthåndterlighet, mann som spår i hånden, uhåndterlig, ordne på forhånd, overhånd, på egen hånd, på forhånd, på forhånd beregnet, på forhånd bestemt, på forhånd ordnet, på forhånd takk, rekke ut hånden til, reisehåndbok, sortere på forhånd, spille inn på forhånd, stille inn på forhånd, stikke hånden i et vepsebord, streng håndtering, stryking med hånden, svært vanskelig å håndtere, ta hånd om, takk på forhånd, tørkehåndduk, utleie i andre hånd, håndduk, håndbrems, håndskrift, håndbok, håndgripelig, håndtak, håndball, håndbor, forhåndsomtale, forhåndsstemme, håndgie, håndheve, håndhilse, håndplukke, håndtere, hånflire, allehånde, badehåndkle, brukerhåndbok, fastsette på forhånd, forhåndsbeskjed, forhåndsbestemme, forhåndsdefinert, forhåndskunnskap, forhåndssortert, frihånds-, hånd-, håndarbeider, håndfast, håndgir, håndhevelse, håndkle, håndkoffert, håndlag, håndlaget, håndpleie, håndpleier, håndsbredd, håndtering, håndverk, håndverker, hånende, ikke for hånden, på forhånd, takk, rundhåndet, rundhåndethet, sette på håndjern, ta overhånd, uhåndgripelig, ha hånd om, med fin hånd, håndspålegger, annenhånds, ta skjeen i en annen hånd, ta hånd i hanke med, håndfallen, lagt siste hånd på, få fra hånden, legge siste hånd på, late hånt om, håndgripeligheter, holde sin hånd over, ha i sin hule hånd, så en ikke kan se en hånd for seg, med hånden på hjertet, papirhåndkle, en håndfull, holde i hånda, på tomannshånd, underhånden, underhånds, forhånelse, hånd i hånd, lovens håndhevere
Similar words

 
 

More examples
1.Dallas" er en hån mot alt som finnes av verdier i USA.
2.En hån mot skøytesporten" er sterke ord fra en skøytepresident, som i likhet med flere andre hadde hørt ryktet om Falkens forestående forfall lenge før helgen kom...
3.Dette grenser til hån mot den generasjon som så riktig har bygget opp et sosialt sikkerhetsnett i offentlig regi, sa han.
4.Forslaget fra Kommunal og arbeidsdepartementet om nye byggeforskrifter er en hån mot de funksjonshemmede.
5.Jeg holder fast ved at Falken opptrådte kritikkverdig under NM, men" hån" er nok noe hardt, sier Ramton mandag.
6.Man vil alltid kunne sette fingeren på noe galt i det bestående samfunn, sier professor Balandier, som skjelner mellom to måter å bestride skjevheter og urett på : overtredelse og hån.
7.Oslos elendige orgelpark er en hån mot organister, sier Iver Kleive.
8.Oslos elendige orgelpark er en hån mot organister - og mot alle som er glad i orgelmusikk.
9.Situasjonen er mildest talt et hån mot de ansatte.
10.Aksepten av en slik utvikling er en hån mot all medmenneskelig solidaritet, som er Røde Kors fremste målsetting.
11.DET er ikke bare bollekinnsblåserne i skolekorpsene som forbereder 17. mai. Mørke krefter gjør det også - som en hån mot alt hva dagen er symbolsk for.
12.De sier at stykket er en åpenbar hån mot de jøder som overlevde gasskamrenes tidsalder i tysk historie.
13.Den hets og den utilbørlige kritikk som er reist mot skistyret, og spesielt mot skipresidenten, fra T. Bogen med god hjelp av massemedia, er derfor en direkte kritikk og en hån mot hele den aktive skiidretts organisasjon i Norge.
14.Deres gaver av gull, røkelse og myrra ville ha vært en hån.
15.Det er da vi blir provosert og efterlyser kriterier, når såkalte ansvarlige autoriteter sier seg tilfreds med et prosjekt som velger den enkle vei ; spekulerer i en nostalgibølge og ender opp med et svar som er en hån mot seriøst utarbeidede prosjekter, bygget på visjoner om en levende by.
16.Det er den rene og skjære hån mot arrete arbeiderkjemper i fordum, den navnløse hær som intet annet hadde å miste enn sine lenker.
17.Det er efter min mening en hån mot sjøens krigsveteraner og er Staten uverdig og til liten ære.
18.Det er en direkte hån mot de mange fagfolk som har forfattet dette verk, å bruke uttrykket overfladisk.
19.Det er en hån mot alle dem som idag sitter fengslet for sin politiske virksomhet i Tyrkia at vi har de tyrkiske representantene sittende i Europarådssalen, med full stemme og talerett, sa hun.
20.Det er en hån mot et fylke som har driftsunderskudd.
21.Det er en skam for Europa og en hån mot de humanistiske og etiske prinsipper som danner grunnlaget for vår kultur at ikke mer av denne overproduksjonen brukes for å forhindre at kanskje hundretusener av av våre nærmeste naboer i syd dør av sult i løpet av de nærmeste månedene.
22.Det er selvsagt ikke noen" hån" mot velskolerte venner og kolleger.
23.Det nye lovforslaget fikk forøvrig hard medfart på landsmøtet, og ble bl.a. karakterisert som en hån mot landets største yrkesgruppe.
24.Det var vel ment som hån fra statsrådens side når hun viste til" fremtredende vitenskapsmenn som aldri godtok sammenheng mellom røking og lungekreft".
25.Dette er en hån, ikke bare overfor anderledes politisk tenkende i egne rekker, men også mot det representative demokratiske system som er selve grunnlaget for norsk folkestyre.
26.Dette er en hån mot skisportsnasjonen Norge.
27.Dette synes kanskje Alfsen virker i minste laget, men egentlig er det ikke noe annet enn direkte hån mot alle landets titusener av motorinteresserte.
28.Disse forslagene ble kun møtt med hån, og fikk kun våre egne stemmer.
29.En" hån mot rettsstaten"," mafiametoder"," ran", et" attentat mot skattemoral" - slik lød fordømmelsene da planene ble kjent.
30.Et hån mot de 528 395 kvinnene i Norges Idrettsforbund !
Your last searches