Norwegian-Portuguese translation of håpe på

Translation of the word håpe på from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

håpe på in Portuguese

håpe på
forventningverb esperar por, aguardar
Similar words

 
 

More examples
1.For å ha gledet Askerfolket med et rikt og fint nyansert filmtilbud, og gjennom sitt program og sin dyktige markedsføring å ha fått publikum til å strømme til kinoene i et antall som knapt noen våget å håpe på".
2.Hvorfor inngår ikke misfornøyde husmødre avtale med sin mann om å få utbetalt halvparten av hans nettolønn i stedet for å håpe på at myndighetene skal gripe inn overfor ham ved lovgivning ?
3.Jeg er sikker på at jeg taler på landets vegne," sa han," når jeg betegner dagens begivenhet som noe henfarne tider har drømt om, men ikke våget å håpe på, men som den nuværende slekt betrakter som sitt livs storverk.
4.Den som turde håpe på at så skjer...
5.Det er ikke nok bare å håpe på gull i Seefeld i vinter.
6.Det er litt for optimistisk å håpe på medalje, men en 6.8. plass håper jeg å greie, sa Oslojenta.
7.Det er realistisk å håpe på bronse, kanskje også sølv.
8.Her i Norge ser vi at mange av giverlandene ikke yder tilstrekkelig til uhjelp, og det er bare å håpe på en økning, sa byråsjef Erik Leikvang fra Utenriksdepartementet, som opplyste at Norges totale bidrag idag er på 400 millioner kroner.
9.Ja, at Unni skulle komme så høyt opp hadde vi ikke engang våget å håpe på.
10.Kanskje kan vi håpe på at vi om noen år er kommet så langt av vi kan dekke omkostningene for utviklingslandenes nasjonale OLkomiteer, og det er på høy tid vi virkelig setter oss ned og utarbeider et nytt og virkelig effektivt hjelpeprogram.
11.Maren i Myra er urolig om dagen og frykter efter alt som er sagt, skreket og skrevet at for en gammel krok er det lite å håpe på av legehjelp i fremtiden.
12.Med en så stor investering kan investorene håpe på å få renter av pengene ?
13.Og hvor mange kan vi håpe på i CalgaryOL efter at du har virket i fire år ?
14.Opplutningen om aksjonen har vært langt bedre enn vi våget å håpe på, og nå strømmer støttemedlemskapene inn, forteller Gitte Fjeldstad og Leif Vetlesen i AmnestyNorge.
15.Vi kan jo håpe på bedre vær og høyere temperaturer i dagene som kommer, sier de.
16.Alle partier risikerer å tape velgere på å støtte forslag om å begrense fradragsmulighetene, mens alle kan håpe på å vinne velgerne - eller unngå å tape noen - ved å stemme slike forslag ned.
17.Alle vi andre som betrakter USA som den mektigste demokratiske bastion, kan ikke gjøre annet enn å håpe på det beste med Ronald Reagan som leder for den amerikanske supermakt frem til 1988.
18.Alternativt kan de folkevalgte godta en ytterligere befolkningsnedgang i Oslo eller håpe på endringer i bomønsteret slik at det likevel ikke blir behov for så mange boliger som forutsatt i kommuneplanen.
19.Andre i Frogggarderoben er mer reserverte og nøyer seg med å håpe på å unngå tosifret nederlag.
20.At virkningen skulle komme så fort, og til og med i Aftenpostens leder, hadde ingen av oss våget å håpe på.
21.Bangstad er optimist på Norges vegne og tror det er realistisk å håpe på en fordobling av antall medaljer før lekene slutter neste fredag.
22.Bare med hardt arbeid kan vi håpe på gull.
23.Bare viljen var igjen hos Bærum, laget hang dårlig sammen og angrepsspillet besto stort sett i å pøse lange baller frem mot spissene - og så håpe på det beste.
24.Bedre enn noen av oss hadde våget håpe på forhånd.
25.Bjørn Sundquist som selvmordskandidaten har ikke riktig fått de dimensjonene en kunne håpe på.
26.DEN eventyrlige suksessen våget han neppe å håpe på da hans kone Tabitha i 1972 fant et av hans manuskripter i papirkurven og oppfordret ham til å fullføre romanen.
27.Da er det bare å håpe på at de som står bak de mange besøkene ikke har så pass dyretekke at også hunden forsvinner.
28.De som sørget mest over den grønne julekvelden, har derfor lov til håpe på en hvit nyttårskveld.
29.Den eneste støtte man kan håpe på her, er fra NORAD, og vi venter spent på en vurdering derfra.
30.Den finske øverstkommanderende, marskalk Mannerheim, så det som tvingende nødvendig å stabilisere fronten før man forhandlet om våpenstillstand med russerne, for som stillingen var nå, sto finnene altfor svakt til å kunne håpe på noen brukbar avtale.
Your last searches