Norwegian-Portuguese translation of hørselsskadede

Translation of the word hørselsskadede from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hørselsskadede in Portuguese

hørselsskadede
medisinnoun deficiente auditivo [m/f]
Similar words

 
 

More examples
1.Særlig interesse tror IBM det vil knytte seg til maskinen som gjenkjenner tale, samt et system som kan hjelpe døve eller hørselsskadede barn å snakke.
Your last searches