Norwegian-Portuguese translation of kannibalisme

Translation of the word kannibalisme from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kannibalisme in Portuguese

kannibalisme
generellnoun canibalismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Det var i 1979 Bokassa, som var beskyldt for alt fra grovt maktmisbruk til kannibalisme, ble styrtet ved et kupp, og året efter ble han i sitt hjemland dømt til døden in absentia.
2.Med oppspilte, forventningsfulle øyne forteller Hartvig om massakrer og kannibalisme, mens fingrene hans klemmer hardere og hardere rundt lærerens arm.
3.Men i brevet sammenlignes norsk hvalfangst med kannibalisme og slaveri.
4.Men så viser det seg at det nok likevel ikke er noen kannibalisme oppstått på fine Frogner, men derimot en smule sprogforvirring, for Patepheasant er jo meget uskyldigere, og meget villere, oversettes som det kan med fasan.
5.Navnet på sistnevnte rett kan bringe assosiasjoner i retning av kannibalisme - hvilket er sterkt misvisende.
6.Oversetteren - mellom pietet og kannibalisme.
7.Dette vil sannsynligvis forenkle foringsrutiner, lette fangst og nedsette kannibalisme.
Your last searches