Norwegian-Portuguese translation of kastrering

Translation of the word kastrering from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kastrering in Portuguese

kastrering
dyrnoun castração [f], emasculação [f]
Synonyms for kastrering
Similar words

 
 

More examples
1.En økning på syv millioner tonn i kjøttoverskuddet ville medføre markedsreguleringskostnader på ca. 175 millioner kroner, mens tilskuddet til spekalvslakting og kastrering vil beløpe seg til 3540 millioner kroner efter dagens staser.
2.Landbruksdepartementet bestemte derfor mandag å videreføre ordningen med tilskudd til spekalvslakting og kastrering av oksekalver ut avtaleåret 1984 / 85.
3.Riktignok er det viktig å begrense kattebestanden, særlig i byer, men et bedre alternativ er eventuell kastrering av hankatter / sterilisering av hunkatter.
4.Samtidig vil departementet opprettholde tilskuddet for å stimulere til kastrering av oksekalver.
5.Studentavisen Universitas har reagert skarpt på gjennomgåelsen ; den frykter hva den kaller" kastrering" av miljøene, efter at studenttallet er gått ned.
6.Størst forskjell vil man merke på hankatter som efter kastrering ikke vil ta så lange vandringer for å oppsøke hunkatter, men holde seg nærmere hjemmet.
7.Den någjeldende dyrevernlov fra 1974 setter generelt forbud mot kastrering (sterilisering) av både hund og katt.
8.Det kan ikke ha vært moralske innvendinger mot kastrering som har vært begrunnelsen.
9.Det skulle være tilstrekkelig at forbudet gjaldt kastrering ved andre enn veterinær.
10.For når det gjelder andre husdyr, blir kastrering praktisert i utstrakt omfang.
11.Forøvrig er det en positiv kjensgjerning at mange veterinærer tar imot både hankatter og hunkatter for kastrering og sterilisering.
Your last searches