Norwegian-Portuguese translation of kollidere

Translation of the word kollidere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kollidere in Portuguese

kollidere
farkostverb chocar-se, colidir
Synonyms for kollidere
Similar words

 
 

More examples
1.En kombinasjon av feil hos fire flyveledere" bidrog til at to fly med flere hundre mennesker ombord var nær ved å kollidere i luften 320 kilometer øst for Miami 1. januar viser opplysninger som amerikanske luftfartsmyndigheter offentliggjorde igår.
2.At to fly holdt på å kollidere i luften over Flesland, Bergen sist fredag, vet jeg overhodet ingen ting om.
3.Avtalen friidrettsforbundet inngår med StorebrandNorden, går ikke konkret på topputøvere, og vil kanskje ikke i så veldig stor grad kollidere med NIFs avtale.
4.De vil i så fall måtte sendes senere, fordi de vil kollidere med åpningen av Amnestyaksjonen.
5.Det er en åtteti mil lang underjordisk superkollisjonsbane, nesten sirkelrund, hvor protoner og antiprotoner skal bringes til å kollidere med 40 ganger voldsommere kraft enn i noen av de partikkelakseleratorer som brukes idag.
6.Det var Jern og Metall som reagerte mot avtalen og påpekte at man sto i fare for å kollidere med verkstedoverenskomstens bestemmelser om en minstelønn på 90 prosent av gjennomsnittet i bransjen hvis man ikke nådde det første timetall i bonusordningen.
7.Det var imidlertid ingen av flyene som gjorde spesielle manøvrer da det ble klart hvor nær de var ved å kollidere.
8.Det var lenge frykt for at skipet skulle kollidere med oljeinstallasjoner i Nordsjeøn, og et skip holdt seg i nærheten av" Pergo" lenge.
9.Det var søndag eftermiddag at et SASfly på vei fra Pakistan til København var bare 10 sekunder fra å kollidere med et fly fra det sovjetiske flyselskapet Aeroflot utenfor Moskva.
10.Det vil isåfall kollidere med Falun, som avslutter Skidspelen samme helg.
11.En neutrin fra Solen hemmes praktisk talt aldri av vanlig materie, men piler forbi alle atomer uten å kollidere med dem.
12.En tariffestet kollektivordning kan dermed kollidere med etablerte ordninger og etablerte forbindelser med forsikringsselskaper.
13.Et SASfly med vel 125 personer ombord var søndag eftermiddag nær ved å kollidere med et Aeroflotfly sydøst for Moskva.
14.Han ble anholdt ved Furulund kro i Stokke med svært høy promille, slik at han holdt på å kollidere med en møtende bil.
15.I mai ifjor kjørte han i beruset tilstand med en 16 fots motorbåt på Skålvikfjorden, Korsnesfjorden og Halsafjorden, og under kjøringen holdt han på å kollidere med bilfergen" Driva", og satte således andre i fare med sin kjøring, forteller Romsdalsposten.
16.I og med seieren nå, kan han få sin Olympiadebut i Hellas til høsten, men er litt bekymret over at det kan kollidere med en universitetsekamen.
17.Iallfall bedre enn å stå bom stille eller kollidere.
18.Man kan lett kollidere med skarpe stener i vassdrag, og da er glassfiberskroget utsatt.
19.Men her vil en eventuell utbygging kollidere med befolkningens friluftsinteresser.
20.Men slik" kristenpolitikk" vil vel kollidere med manges barnetro.
21.Opprinnelig var det meningen å sende det klokken 19.00, men efter protester fra radioteatret, som vi da ville kollidere med, har vi fått beholde vår vanlige sendetid.
22.Sist fredag holdt to fly på å kollidere over Bergen, i et område som ikke er radarkontrollert.
23.To fullastede passasjerfly var nære på å kollidere da de var bare 800 meter fra hverandre i luften over tettbefolkede Nesodden om eftermiddagen den 25. oktober.
24.Ved meget høye energier kommer så mange neutriner til å kollidere med eller påvirks av den materie som de passerer gjennom at man kan registrere variasjoner i en neutrinstråle, variasjoner som gjenspeiler den tetthet eller sammensetning som de" gjennomlyste" partiene har.
25.Vi kom til å kollidere med Dagsrevyens nyskapning, Søndagsmagasinet, som også var satt opp kl. 19.00.
26.Hva man har lyst til" er kanskje en av de mest interessante innfallsvinkler til en meningsfylt frihetsdebatt, fordi ens egen frihet her ofte vil kunne kollidere med andres.
27.Da kan ikke lenger nødhjelpsnumrene begynne med 00, eftersom det vil kollidere med utenlandskoden.
28.I en av sendingene holdt hovedpersonen og en gjest på å kollidere i gangen, forteller" innpisker" Ingrid Annette Thommessen i" Dette er ditt liv"redaksjonen.
29.På de tider av døgnet skal man ikke risikere å kollidere med nybegynnere i bratthenget.
30.Vi ønsker et EM i fellesstart for damer og herrer lagt til begynnelsen av juni, slik at det ikke skal kollidere med VM, sier Edvard Øfsti, norsk sykkelleder i Italia.
Your last searches