Norwegian-Portuguese translation of komme inn på

Translation of the word komme inn på from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme inn på in Portuguese

komme inn på
subjektverb tocar no, abordar, referir
Examples with translation
Jeg kan ikke klandre Tom for ikke å ønske å komme.
Similar words

 
 

More examples
1.Det sa dere alle sammen da dere søkte om å komme inn på skolen.
2.Man kan ikke snakke om fred på en ansvarlig måte uten å komme inn på årsakssammenhengen mellom menneskerettigheter, demokrati og fredelig politisk utvikling i vår del av verden.
3.Aviser i Norge har bragt motstridende og ukorrekte meldinger om vikingeekspedisjonen i Vesterled, fremholder han uten å komme inn på hvilke konkrete aviser det dreier seg om.
4.Bedriftsskolen gir meg også god bakgrunn for å komme inn på en teknisk skole.
5.Da jeg så henne komme inn på stadion, begynte jeg å gråte, fortalte Dick Anderson (bak) på pressekonferansen som han og hans kone Gabriela møtte til tirsdag.
6.Det er altfor tidlig å komme inn på slike konkrete spørsmål, sier han.
7.Det er også efterslep og behov for betydelige økonomiske midler innen psykiatrien, og ca. 15 000 står på venteliste for å komme inn på sykehjem, sier medisinalråden.
8.Det var akkurat nok for å komme inn på Ullevål kino og se" Murania, Det Underjordiske Keiserrike" med LynGordon og den onde herr Ming.
9.Det verste var å komme inn på Coliseum, sa hun.
10.Det ville være meningsløst å skrive en bok om C. J. Hambro uten å komme inn på hans private dobbeltliv, hans lenge hemmelige kjærlighetsforhold til Gyda Christensen og hans ekteskapelige vanskeligheter.
11.Dette er en viktig oppgave for partiet, sa Tsjernenko, uten å komme inn på hvordan den skal løses i praksis.
12.En av våre største suksesser på markedsføringssiden opplevde vi da Proctor & Gamble forsøkte å komme inn på det norske markedet i 60årene.
13.Er det kanskje lettere å komme inn på skoler og andre institusjoner for misjonærer og nasjonale vitner på misjonsmarken enn det er her i landet ?
14.Har du søkt om å komme inn på Kunstakademiet ?
15.Har nordmennene chanse til å komme inn på skolen din og lære mer om film hvis de blir slått ut ?
16.Her har vi kunnet tilby plasser for kunstnere som bare i kortere tid venter på for eksempel å komme inn på skole.
17.Ikke på annen måte enn at vi gjerne vil vise at vi er en livskraftig produsent som er interessert i å komme inn på det utvidede mediemarked.
18.Jeg hadde håpet å komme inn på medisinstudiene her i landet, men når det ikke lyktes iår, er San Jose det nærmeste alternativet.
19.Jeg reagerte skarpt da jeg leste om kvinnen som har vært husmor i 25 år og så ikke skulle få komme inn på legesekretærlinjen i videregående skole, fordi hun manglet grunnkurs i husstell.
20.Jeg vil ikke komme inn på hva CIA gjør og ikke gjør.
21.Kontraktsummen er vel ikke så oppsiktsvekkende, men vi ser dette som en nøkkelkontrakt for å komme inn på telekommunikasjonssektoren i Kina, sier Norsk Datas markedssjef for Kina, Kristian Vennemoe.
22.Man tenker stort sett på samme måte overalt, selv om nordmenn kanskje er mer formelle og vanskeligere å komme inn på enn amerikanere.
23.Men det beste hadde selvfølgelig vært å komme inn på skole, sier de.
24.Men nå må bankene få komme inn på pensjonssiden selv, mener Haug.
25.Men så langt må jeg si at jeg fremdeles heller til den oppfatning at Statoil bør komme inn på Statfjord, sier han til Aftenposten.
26.Mens hundrevis av pasienter må vente med tildels store lidelser for å komme inn på Ullevål, har Rikshospitalet ledig kapasitet ved kvinneklinikken, lungeavdelingen og urologisk avdeling, som behandler prostatabesvær.
27.Mens jeg gikk og ventet på å komme inn på forskjellige skoler, begynte jeg på blikkenslagerverkstedet hos min far.
28.Når man kan komme inn på den seks kjørefelts brede vannveien også fra Vippetangen, mener Storrusten at behovet for Grunnlinjen vil falle bort.
29.Når styret kritiseres for passitivitet vil vi minne om at vi på et tidlig tidspunkt tok initiativ til å komme inn på offshoremarkedet.
30.Strengt tatt er det vel ikke tillatt, men jeg skal ikke komme inn på loven, og hva den sier om å" brenne hjemme" i nærheten av andre brennbare ting.
Your last searches