Norwegian-Portuguese translation of komme ned

Translation of the word komme ned from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme ned in Portuguese

komme ned
gå nedverb descer, abaixar
Anagrams of komme ned
Examples with translation
Jeg kan ikke klandre Tom for ikke å ønske å komme.
Similar words

 
 

More examples
1.For Norsk Kabelfabrikk er dette en prestisjekontrakt, men vi skal også komme ned på den riktige side av den økonomiske strek, sier adm. direktør Egil Halvorsen til Aftenposten.
2.Gjeldsbrevrenten i vårt marked varierer for tiden fra 14 til 13,5 prosent for lån opp til en million kroner - for større lån kan renten komme ned i 13,25.
3.Innen år 2000 vil det være mulig å komme ned i en reisetid på fire og en halv time, men dette forutsetter også nytt vognmateriell og utretting av kurver, sier NSBs generaldirektør Robert Norden i sine fremtidsvyer for høstens jubilerende bane.
4.Jeg tror det er et svært sterkt løfte, som det er uklokt å komme med, sa statsminister Kåre Willoch da opposisjonslederen Gro Harlem Brundtland helt mot slutten av trontaledebatten i Stortinget inatt erklærte at hun og Arbeiderpartiet stiller seg helt bak en uttalelse om at man vil være tilfreds om arbeidsledigheten i løpet av fire år kan komme ned mot vel 20 000.
5.Malmen er der, men det vil koste oss mellom en og 1,5 milliarder kroner å fjerne alt gråberget for å komme ned til malmforekomstene.
6.Med moderate inntektstillegg bør man komme ned i nedre del av dette intervallet, heter det.
7.Nei til atomvåpen er av den oppfatning at bevegelsen må komme ned på grunnplanet.
8.Selv om vi også foreslår innsparinger på såkalte" døde ting", er det ved å komme ned i lønnsomkostninger vi kan spare inn så det virkelig monner.
9.Sosialdepartementet vil så fort som mulig ta kontakt med Rikstrygdeverkets ledelse, slik at de publikumsstengte onsdager blir benyttet til det formål de opprinnelig var tiltenkt nemlig at ansatte skulle få arbeide uforstyrret for publikum en dag i uken for å komme ned i bunken av trygdekontorets store saksmengde, sier sosialminister Leif A. Heløe til Aftenposten.
10.Vi har nå en historisk chanse til å komme ned mot gjennomsnittet for våre handelspartnere uten bruk av pris og inntektsstopp, fremholdt finansministeren, som igjen understreket behovet for et moderat inntektsoppgjør.
11.15 prosent av de spurte tror på kommunalminister Arne Rettedals løfte om at arbeidsledigheten vil komme ned under 50 000 neste vinter.
12.Arbeidet med å komme ned til" Sun Coast" begynte tirsdag.
13.Arbeidsdirektør Reidar Danielsen sier i en kommentar til NTB at arbeidsledigheten i vinter kan bli lavere enn myndighetene har regnet med, og komme ned mot 70 000 personer.
14.Besøkende vil komme ned fra fartøyet i en spiral som utvider seg efterhvert, slik at de gradvis blir utsatt for den beskjedne tyngdekraften inne i navet.
15.Bondeviks forslag om å legge enda flere avgifter på radio og TVproduktene er ikke i tråd med det Regjeringen har lagt opp til, nemlig at avgiftene skal komme ned til samme nivå som våre naboland.
16.Både VestTyskland og Storbritannia kan vente redusert vekst i 1985 og flere av de stoe landene vil komme ned i en veksttakt på godt under en prosent i 1986.
17.De fleste observatør regner imidlertid med at dollaren vil komme ned igjen, og i det norske valutamarkedet var det mange bedrifter som benyttet anledningen til å sikre sine fremtidige inntekter i dollar mot kursfall ved å inngå såkalte terminkontrakter.
18.De må komme ned på stasjonen for å identifisere dem og underskrive anmeldelsen.
19.Den nye renteerklæringen forutsetter at bankene og livsforsikringsselskapene skal komme ned på 12,6 prosent for kortsiktige og 12,0 prosent for mellomlange og langsiktige lån innen utgangen av juli.
20.Den som husker Gunnar Lundes" Veien til Turid" (1983), hvordan han der slo an tonene til en kjærlighetens nye høysang, vil nok synes at det tok lovlig kort tid for ham - og samboersken Turid - å komme ned på jorden igjen.
21.Departementet har videre pålagt direktoratet å gjøre sitt ytterste for å fjerne restansene, slik at man kan komme ned i en akseptabel varighet på behandlingen av ansøkningene.
22.Der uttalte han at ledighetstallet bør komme ned henimot 20 000 fire år fra idag, hvis Arbeiderpartiet får overta regjeringsmakten efter valget neste år.
23.Dersom oppgangskonjunkturen holder seg og det forestående lønnsoppgjør ikke overstiger en ramme på seks prosent, tror finansministeren at det mot slutten av året skal være mulig å komme ned i en inflasjonstakt på bare fire prosent.
24.Det ble flere ganger understreket at det ikke nytter å komme ned til regionen og regne med at forretninger kan bli sluttført på kort tid.
25.Det er ikke tilsvarende interesse for å sikre gjeld man har i dollar mot fremtidig kursoppgang, noe Fjellheim tolker som at de fleste forventer at dollaren på noe lengre sikt skal komme ned igjen.
26.Det er nødvendig for at inflasjonen neste år skal komme ned i bare tre prosent.
27.Det er stor sannsynlighet for at kursen kan komme ned i omkring kr. 7,50 i nær fremtid, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
28.Det siktes mot å komme ned mot gjennomsnittet for Norges handelspartnere i 1985.
29.Det som går opp må også komme ned.
30.Det var knallhardt å komme ned til 70, som er maksimum av hva vi kan veie.
Your last searches