Norwegian-Portuguese translation of kondensere

Translation of the word kondensere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kondensere in Portuguese

kondensere
tekstverb resumir, encurtar, diminuir, condensar, abreviar
  fysikkverb condensar, liquefazer
Synonyms for kondensere
More examples
1.Saltsyre har dessuten en tendens til å kondensere ut som en saltsyretåke, som faller ned i nærområdet - mens svoveldioksyden ville forsvinne inn over Sverige og videre østover.
Similar words

 
 

kondensere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kondenserekondenserendekondensert
Indikative
1. Present
jegkondenserer
dukondenserer
hankondenserer
vikondenserer
derekondenserer
dekondenserer
8. Perfect
jeghar kondensert
duhar kondensert
hanhar kondensert
vihar kondensert
derehar kondensert
dehar kondensert
2. Imperfect
jegkondenserte
dukondenserte
hankondenserte
vikondenserte
derekondenserte
dekondenserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kondensert
duhadde kondensert
hanhadde kondensert
vihadde kondensert
derehadde kondensert
dehadde kondensert
4a. Future
jegvil/skal kondensere
duvil/skal kondensere
hanvil/skal kondensere
vivil/skal kondensere
derevil/skal kondensere
devil/skal kondensere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kondensert
duvil/skal ha kondensert
hanvil/skal ha kondensert
vivil/skal ha kondensert
derevil/skal ha kondensert
devil/skal ha kondensert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kondensere
duville/skulle kondensere
hanville/skulle kondensere
viville/skulle kondensere
dereville/skulle kondensere
deville/skulle kondensere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kondensert
duville/skulle ha kondensert
hanville/skulle ha kondensert
viville/skulle ha kondensert
dereville/skulle ha kondensert
deville/skulle ha kondensert
Imperative
Affirmative
dukondenser
viLa oss kondensere
derekondenser
Negative
duikke kondenser! (kondenser ikke)
dereikke kondenser! (kondenser ikke)
Your last searches