Norwegian-Portuguese translation of konfirmasjon

Translation of the word konfirmasjon from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konfirmasjon in Portuguese

konfirmasjon
religionnoun crisma [f]
Synonyms for konfirmasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Konfirmasjon" betyr bekreftelse, en bekreftelse på at dåpen står ved makt, en bekreftelse på at man vil si ja til sin kirke, kirken som Guds hus og kirken som Guds folk underveis.
2.Brenn ikke bråte førstkommende og neste søndag, for da er det konfirmasjon, oppfordrer en hyggelig kvinne fra Korsvoll, som ikke ønsker å bli oppfattet som sur og tverr.
3.Flere og flere velger borgerlig konfirmasjon, det er en generell utvikling.
4.Tanken på det oppstod allerede da jeg stod til konfirmasjon.
5.Vi er åpen for en bred samtale om konfirmajonen, og ikke minst om hva den kirkelige konfirmasjon egentlig er, sier Erling Pettersen.
6.4414 sto til konfirmasjon i 1983, mens 72 fulgte undervisningen, men unnlot å la seg konfirmere.
7.9 av 10 norske ungdommer deltar idag i Kirkens konfirmasjon.
8.BORGERLIG konfirmasjon hadde samlet 22 jenter og gutter søndag i kulturhuset i Tromsø, i regi av Tromsø lokallag av HumanEtisk Forbund.
9.Bjærke harsellerer over den alternative borgerlige konfirmasjon i HumanEtisk Forbunds regi :"... med de aspekter den betegnelsen medfører om humanetisk frelse og alternativ salighet like rundt hjørnet.
10.De ser med misbilligelse på at HumanEtisk Forbund arrangerer borgerlig navnefest, borgerlig konfirmasjon og borgerlig bisettelse - og spør om vi ikke også har tenkt å arrangere borgerlig oppstandelse.
11.De unge skal få komme til Kirkens konfirmasjon med sin tro og tvil, med sine innvendinger og spørsmål, med sin utrygghet og opposisjon.
12.Den andakt som finner sted i kristen sammenheng heter" konfirmasjon", uten" kirkelig"," kristen"," religiøs" eller annen påplussing.
13.Den første borgerlige konfirmasjon fant sted i 1951, da 34 unge møtte frem i Universitetets Aula.
14.Den kongelige familie var fulltallig representert ved Elisabeth Ferners konfirmasjon.
15.Den store levekårsundersøkelsen fra 1980 viste at 47% av befolkningen mellom 16 og 74 år hadde vært tilstede på minst en gudstjeneste eller et religiøst møte utenom dåp, konfirmasjon og vigsel det foregående år.
16.Det er ikke noe som heter" kirkelig konfirmasjon".
17.Det er tredje året på rad at det blir arrangert borgerlig konfirmasjon i Tromsø.
18.Dette med konfirmasjon er ett signal blant flere.
19.En" konfirmasjon" av formen og en parseier over Bjørn Nyland, og saken ville vært biff.
20.Et eget embede for kvinnelige teologer, lektorembedet, gir idag ca 200 kvinner adgang til å preke med sogneprestens tillatelse, forrette konfirmasjon, bistå ved utdeling av nattverd - men ikke forrette dåp eller gudstjenesteliturgien.
21.Finn Bjærke har i sitt innlegg i Aftenposten 20 / 7 sterke motforestillinger mot betegnelsen borgerlig konfirmasjon.
22.Foruten konfirmasjonen pinseaften har man tidligere hatt konfirmasjon for den engelsksproglige del av menigheten.
23.Før s t o man konfirmant, nå g å r man til konfirmasjon.
24.Han mener konfirmasjon bare kan referere seg til kirkens konfirmasjon, og at konfirmasjonens vesentlige innhold er at konfirmanten bekrefter dåpsløftet.
25.HumanEtisk Forbund vil gjerne fortsette sin samfunnsservice som arrangør av borgerlig konfirmasjon for dem som ønsker dette alternativ.
26.Hvis man gjør sjelesorg til et alment ord, blir det omtrent som borgerlig konfirmasjon som også har kirkelig sammenheng uten å være kirkelig.
27.I sin artikkel i Aftenposten avfeier han HumanEtisk Forbunds alternativ, borgerlig konfirmasjon, med at vi har fått stor mediadekning.
28.I sitt innlegg i Aktuell debatt 8 / 6 fører Kari Vigeland (HumanEtisk Forbund) argumenter i marken til forsvar for borgerlig konfirmasjon.
29.I tillegg har man i Ris et konfirmasjonsopplegg som inkluderer en ukes konfirmantleir i Østerdalen om sommeren, med konfirmasjon i september.
30.Informasjon om borgerlig konfirmasjon må settes i et kristent lys, og det kan HumanEtisk Forbund neppe bidra til, fremholder Grønningsæter.
Your last searches