Norwegian-Portuguese translation of kontekst

Translation of the word kontekst from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kontekst in Portuguese

kontekst
generellnoun contexto [m]
Synonyms for kontekst
Similar words

 
 

More examples
1.Det var utvilsomt interessant å bli kjent med Reiner Bredemeyer, men hans verk Sonatine for orkester virket utilfredsstillende i den musikalske kontekst.
2.Det ville være å øve vold mot tanken om kirkelig enhet på tvers nettopp av sosiale og politiske og historiske grenser og mot den mulighet man her har til å synliggjøre det møtets tema uttrykker, hvordan Kristus er håpet for verden, inn i en sosialistisk kontekst.
3.I dagens og morgendagens kronikker tar litteraturhistorikeren Milada Blekastad for seg årets nobelprisvinner i litteratur, Jaroslav Seifert, og plasserer ham og hans diktning i den historiske kontekst som har dannet utgangspunkt for en stor dikter.
4.I gårsdagens og dagens kronikker tar dr. philos. Milada Blekastad for seg årets nobelprisvinner i litteratur, Jaroslav Seifert, og plasserer ham og hans diktning i den historiske kontekst som har dannet utgangspunkt for en stor dikter.
5.Det gjelder særlig dens skriftsproglige kontekst - jeg tenker på lærebøkenes ingensprog, og jeg tenker for eksempel på artiumsstiltradisjonen ; denne skjøre plante som kun blomstrer innenfor murene.
6.For dette er" det virkelige liv", ikke teater i noen form eller kontekst.
7.Først når mennesket snakker om friheten i en kontekst av reelle omstendigheter, ser vi dets ansikt klart.
Your last searches