Norwegian-Portuguese translation of løpe ut

Translation of the word løpe ut from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løpe ut in Portuguese

løpe ut
lisensverb expirar, caducar, vencer
  overenskommelseverb expirar, terminar, chegar ao fim
  tidverb acabar, terminar
Anagrams of løpe ut
Similar words

 
 

More examples
1.Opprinnelig skulle opsjonen løpe ut 1987.
2.Arbeiderpartiets medlemmer av kommunalkomiteen i Stortinget har nå foreslått at ordningen med dagpenger for langtidsledige må løpe ut over 80 uker dersom det ikke har lykkes å skaffe de ledige sysselsetting eller opplæring.
3.DET største handicap for Walter Mondale når han nu kan løpe ut på banen og utfordre Ronald Reagan, ligger på det psykologiske plan.
4.De tverrpolitiske forhandlinger med sikte på å redusere budsjettunderskuddene er i ferd med å løpe ut i sanden.
5.De ventet på sine respektive fruer, og i den anledning ba skipperen pikkoloen om å løpe ut og kjøpe nelliker for tyve kroner.
6.Ekspertenes kunnskaper vil bare løpe ut i sanden dersom ikke kvinner selv får ta del i denne lærdommen.
7.Enda en gang står et forsøk på å få løst den vedvarende Kyproskonflikten i fare for å løpe ut i sanden.
8.For meg synes hele innlegget hans simpelthen å løpe ut i ingenting av særnyttig informasjon som kan bidra til en konstruktiv debatt om bruk av ressurser og prioriteringer i helsevesenet.
9.Først et par minutter senere da de så den samme mannen løpe ut av bankfilialen, begynte de å ane at noe spesielt var på gang.
10.Han har der allerede overskredet oppholdstillatelsen med to måneder og har fått beskjed om at denne definitivt vil løpe ut torsdag.
11.Like efter så hun sønnen løpe ut av huset med salongriflen under armen.
12.Noe av det verste for meg er å være inne hele skoledagen, det er fælt å se de andre løpe ut mens jeg må bli sittende !
13.Og det ble en sommer som unge Sigrid ikke hadde opplevd maken til : hver dag fikk hun løpe ut og inn i Kittelsens hjem, en fantastisk verden av fortryllende og fæle og snodige vesener på vegger og staffeli.
14.Svenske mellommenn har vært i bildet, men tiden er nå i ferd med å løpe ut.
15.Tidligere var det vanlig at smågutter og jenter måtte karde noen" tuller" med ull for bestemor ved rokken, før de fikk lov å løpe ut å leke efter skoletid.
16.Vi hadde følelsen av at han hadde mest lyst til å løpe ut på banen for å score selv.
17.Viktige debatter bør ikke løpe ut i sanden, heller ikke den Knut Berg innledet med sine to kronikker om" Kulturpolitikken i 80årene" 5. og 6. januar.
18.Jeg forsøkte å løpe ut, men nådde ikke døren i tide.
19.All den stund du aldri på forhånd vet hvordan det vil løpe ut, er det så spennende hele tiden, sier programlederen.
20.Alle signaler som tidligere er kommet fra Hanoi om vilje til forhandlinger, har vist seg å løpe ut i intet.
21.Dette fikk programleder Brita Blomkvist til å komme med en lattermild oppfordring til jusstudentene om å løpe ut av salen med vandrepokalen før det ble avslørt flere vinnere.
22.Disse joggerne kan løpe ut efter at de andre er sendt avgårde, så slipper de også å føle noe press underveis.
23.Forbudet mot import av skinn av selunger trådte i kraft 1. oktober 1983, og den første toårsperioden ville løpe ut om få dager.
24.Jeg sa at det var bra dette var sesongens siste kamp - jeg hadde bare ikke orket å løpe ut på en fotballbane efter det som skjedde foran øynene på oss på Heysel.
25.Men det er klart at det er en tidsramme her som er iferd med å løpe ut.
26.Slike samarbeidsavtaler er imidlertid i ferd med å løpe ut.
27.Svensken utnyttet denne situasjonen, og klarte å løpe ut av bygningen.
28.Tiden er i ferd med å løpe ut.
Your last searches