Norwegian-Portuguese translation of lang

Translation of the word lang from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lang in Portuguese

lang
generelladjective longo, comprido
  finansadjective a longo prazo
  personadjective alto
Synonyms for lang
Derived terms of lang
årelang, avlang, forlangt pris, brannslange, få i samklang, etter en lang tid, forlangende, forstå langsomt, forlange, langs, giftslange, brilleslange, hellang, ikke komme langt med, ikke langt ifra, klang, klokkeklang, klangfull, klingklang, knarklanger, lang ball, lang innrullende bølge, lang mager kvinne, lang og slamsete, lang og rett, lang og tynn, lang stake, lang ramse, lang tid, lange, langbue, langbeint, langdistanseløper, langdistanseløping, langrenn, langdryg, langreisebuss, langfinger, langfingret, langfredag
Anagrams of lang
Similar words

 
 

More examples
1.Baby Jane"," Tonights The Night" og" I Was Only Joking" er melodiøse popperler og" Sweet Little Rockn Roller" stinker det svett, tradisjonstro rockn roll av lang vei.
2.Bjølle" ble tatt vel i mot, og sammen skålte de for at en lang og hektisk sesong var slutt.
3.De aggressive revolverjournalistene" var visst to heller uskyldige vesener, for det ender med varm lunsj og vermouth og en lang, lang eftermiddag i haven.
4.Dersom samfunnsutviklingen går i retning av at de ansatte skal overta betydelige eierandeler i bedriftene, vil vi også her legge opp til kollektive løsninger, og da er ikke veien lang til lønnstagerfond.
5.Det synes nok som om veien fram til det samfunnsmessige medansvar som statssekretæren erkjenner behovet for, er heller lang.
6.Det vil ikke på lang tid være mulig å ha noen seriøs og troverdig dialog med Moskva fra norsk side i politiske spørsmål", mener Morgenbladet.
7.Dødskysset" viser en tre og en halv meter lang Phytonslange i ferd med å" kysse" en av hennes dukker, og det var faktisk ingen ringere enn Petruschka selv som holdt styr på den sprell levende slangen under fotograferingen !
8.Fisken" veier 2530 kilo og er omkring halvannen meter lang.
9.For vårt vedkommende er vi av den oppfatning at det nok stadig er en lang veg å gå før man eventuelt kan komme fram til en samling, om det nå i det hele tatt vil være mulig.
10.Gal" behandling vil si at man gir østrogener kontinuerlig i lang tid uten at man tilsetter progesteron eller progesteronlignende substanser.
11.Grensehundene" gikk en lang patrulje som sin spesialgren.
12.Hvor lang er alenstokken på Voss Folkemuseum ?
13.Lang over flaska.
14.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
15.Men de understreker alle sammen at veien fram mot mer rasjonelle løsninger innenfor inntektsog sysselsettingspolitikken er både lang og kronglete.
16.Natten til 1. mai" kan sies å ha vært en lang natts ferd mot dag med opprinnelse i en solnedgang for flere tusen år siden.
17.Når jeg skal lave mat som trenger lang koking, kan jeg jo ikke vente til jeg kommer hjem kl. 3.30 med å sette den over.
18.Operaen har tatt syv år, og slottet vil ta like lang tid - minst !
19.Poenget er at det går for lang tid fra kaldharpunen treffer dyret til døden inntrer.
20.Problemet" er imidlertid at det tar lang tid å fylle atten graver.
21.Royal Princess" er 213 meter lang og ti etasjer høy.
22.Seadrake" skal frakte lastebiler i rute mellom Kalundborg og Århus, en tre timer lang tur.
23.Sesongen" har vært lang for Hareids store sønn.
24.Ski låvs ju" er navnet på revyen som føyer seg inn i en over 50 år lang revytradisjon.
25.Skolen" er bygget opp som en eneste lang tegneserie, ikke om spennende historier eller komiske figurer, men om fotball.
26.Sveno Marina" er 110 meter lang og 18 meter bred.
27.Va"ra kafe og gallerïs ettårige virksomhet har vært en eneste lang" happening".
28.Vi er dessverre trette efter en lang og anstrengende reise og må derfor tilbake på hotellet for å hvile ut.
29.Xiu Li Hu", som skal gå mellom Hongkong og Kanton, er 31,5 meter lang og 9,4 meter bred og har en kapasitet på 269 passasjerer.
30.(Den antiterroristiske frigjøringsgruppe) opp før jul. Siden har den stått bak fire politiske drap og gjennomført en lang rekke aksjoner både mot spanskbaskere i Frankrike og mot Iparretarakmedlemmer.
Your last searches