Norwegian-Portuguese translation of larve

Translation of the word larve from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

larve in Portuguese

larve
entomologinoun lagarta [f], larva [f], gusano [m]
Synonyms for larve
Derived terms of larve
Anagrams of larve
Similar words

 
 

More examples
1.Der fortalte de at det sannsynligvis dreier seg om en kålsommerfugl, og at den sannsynligvis har kommet inn som larve ifjor og senere forpuppet seg.
2.Det koster bare 70 kroner i forutgifter å utvikle egget, med en diameter på tykkelse med et menneskehår, frem til en larve på 3 mm i laboratoriet.
3.På den annen side viser det seg at det ikke er vanskelig å reetablere insekt, larve, og fiskeproduksjonen efter behandlingen.
Your last searches