Norwegian-Portuguese translation of leve

Translation of the word leve from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leve in Portuguese

leve
personverb viver, estar vivo
Synonyms for leve
Derived terms of leve
Anagrams of leve
More examples
1.Atomvåpnene - hvordan kan vi leve med dem ?" ved direktør Johan Jørgen Holst, Norsk utenrikspolitisk institutt.
2.De hårsåre medarbeidere på Marienlyst som kritikken først og fremst angår bør kunne både leve med den og lære av den.
3.De leve christelig og nære sig af Wrag.
4.De skjulte kraftreserver i deg selv" har gjort at" du vil leve likevel".
5.Den som viser troskap, kan komme til å dø, men han dør for å leve.
6.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
7.Deres talent og kreative evner gjør livet bedre å leve for mange av oss, og både Nancy og jeg er like takknemlige som nasjonens øvrige menn, kvinner og barn...", skriver Reagan.
8.Det må ikke praktiseres rutiner eller fastsettes interne bestemmelser som begrenser pasientenes rett til å leve i samsvar med sitt livssyn, sin moral og sin religion.
9.Du skal ære Staten, så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.
10.En dannet mann og en udannet kvinne kunne ikke leve lykkelig sammen," ble det hevdet.
11.Hjertekursene" tar sikte på både å gi informasjon og gi fysisk og psykisk trening under medisinsk veiledning til de tusener som må leve med en slik sykdom.
12.Hjertetrøbbel" handler om det en rekke forfattere tar opp, også i år, det vanskelige i å leve sammen.
13.Hvert barn betyr mer enn en hel verden", og vårt inntrykk efter et kort besøk er at man gjør alt for å leve opp til dette mottoet.
14.Hvilke konsekvenser har det for barn å leve under en terrorbalanse som innebærer at man må true seg til fred ?
15.I følge aktørene vil gjestene på Restaurant Gamle Raadhus få servert en rekke tekster som spenner fra Shakespeare til Mehren med et budskap om å leve livet mens vi ennå er i live.
16.Ildlandet" begynte med noen melodier i kjølvannet av dobbeltLPen" Leve Patagoniea".
17.Ildlandet" er siste del av Bjørnstads bohemtriologi - først kom trippelLP" Leve Patagonia", så boken" Oda !".
18.Indira, så lenge det er India, vil du leve et langt liv.
19.Jeg er redd for å leve for lenge.
20.Jeg håper at du vil leve og dø som en god, frank kristen og at du aldri vil snu ryggen til venn eller fiende.
21.Kiøbenhavns Indbyggere vilde gierne stadse og leve over deres Stand og Formue ; der skal ikke finnes mange Stæder, hvor Folk lever saa prægtige, hvor Vogne, Heste og Liberie ere saa almindelige som udi Kiøbenhavn.
22.Kvitsyn" blir herefter et ankerfeste i livet, selv om vi sikkert kommer til å leve en nokså kosmopolitisk tilværelse.
23.La Oslo leve" består av arbeidstagere som daglig, hver på sitt felt, ser forfallet og utarmingen og føler forverrede arbeidsvilkår på kroppen.
24.La barna leve" er aksjonens motto.
25.La kjærka leve", en vri på et kjent slagord, var biskop Andreas Aarflots tema da han preket under vigslingen av den gjenreiste Vålerengen kirke igår.
26.La klubben leve" stod det å lese på flere plakater ved Eidsvolls plass lørdag formiddag.
27.La musikken leve !" er mottoet for en redningsaksjon lærere og studenter ved Trøndelags Musikkonservatorium har satt i verk, efter at konservatoriets styre mandag vedtok å si opp de 50 lærere og andre ansatte med fratredelse 1. januar 1985.
28.Lenge leve Grenadas revolusjon.
29.Lenge leve det albanske arbeiderpartis sentralkomite, med kamerat Enver Hoxha i spissen", lyder teksten på plakaten foran Hotell Tirana.
30.Lenge leve det store, det strålende og korrekte Kinas kommunistparti"," Mao Tsetungs tanker vil stråle for bestandig".
Similar words

 
 

leve as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) levelevendelevd
Indikative
1. Present
jeglever
dulever
hanlever
vilever
derelever
delever
8. Perfect
jeghar levd
duhar levd
hanhar levd
vihar levd
derehar levd
dehar levd
2. Imperfect
jeglevde
dulevde
hanlevde
vilevde
derelevde
delevde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde levd
duhadde levd
hanhadde levd
vihadde levd
derehadde levd
dehadde levd
4a. Future
jegvil/skal leve
duvil/skal leve
hanvil/skal leve
vivil/skal leve
derevil/skal leve
devil/skal leve
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha levd
duvil/skal ha levd
hanvil/skal ha levd
vivil/skal ha levd
derevil/skal ha levd
devil/skal ha levd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle leve
duville/skulle leve
hanville/skulle leve
viville/skulle leve
dereville/skulle leve
deville/skulle leve
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha levd
duville/skulle ha levd
hanville/skulle ha levd
viville/skulle ha levd
dereville/skulle ha levd
deville/skulle ha levd
Imperative
Affirmative
dulev
viLa oss leve
derelev
Negative
duikke lev! (lev ikke)
dereikke lev! (lev ikke)
Your last searches