Norwegian-Portuguese translation of ligge

Translation of the word ligge from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ligge in Portuguese

ligge
leieverb ficar, estar localizado, situar-se, estar situado
  posisjonverb deitar
Synonyms for ligge
Derived terms of ligge
More examples
1.Bergskolen" er beregnet for 12 elever og skal ligge under Fauske videregående skole.
2.Bestemødrene på Stortingsplass" har intet å hente hos denne pensjonisten - i et intervju med Aftenposten ihøst krevet han atomvåpen i Norge, med påfølgende klar beskjed til russerne om å ligge unna, hvis ikke...
3.Den enkleste måten å treffe toppformen på, er å ligge på et høyt nivå hele året.
4.Den tause" fra New Zealand, som vi tidligere mente kunne ligge godt an til en premiering, fikk altså den nest høyeste utmerkelse.
5.Det de arabiske fremmedarbeiderne gjør er å ta jobben fra Dem, ligge med Deres kone, Deres datter og Deres sønn.
6.Det kan ikke antas å ligge noe ulovlig i selve Jahres deltagelse i oppbyggingen av rederivirksomheten i utlandet i og for seg.
7.Det kan ligge an til en veritabel maktkamp av gammelt merke og med all den usikkerhet dette fører med seg.
8.Jeg vet at det finnes en sosialliberal kjerne i Folkpartiet, men dens talsmenn synes å ligge lavt for tiden", sier Toresson.
9.Komiteen har vært forskånet for intern uenighet nettopp fordi alle parter har konsentrert seg om Afghanistan og latt politiske uenigheter ligge.
10.Markagrensa må ligge fast.
11.Riktignok skal partiorganisasjonen ligge" i forkant" - og det gjør den - fastslo Benkow, men det kan ikke herske tvil om at Høyres skjebne som parti foran stortingsvalget neste år er uløselig knyttet til hva Regjeringen gjør eller ikke gjør.
12.Skulle arbeidtakerne opprettholde samme realinntekt som de ville hatt med det skattetrykk regjeringen Brundtland la opp til for 1982, ville lønningene i gjennomsnitt måttet ligge hele 11 prosent høyere i 1985 enn hva som er nødvendig med den beskatning Willochregjeringen foreslår for neste år.
13.Treasure Supporter" ligge for tiden som hotellrigg for Elf Aquitaine på Heimdalfeltet.
14.Vi kan ikke la ballen ligge død når vi spiller på samme lag.
15.Å skape kunst idag vil si å legge alt på bordet i en roterende og synkron samtidighet, som i verkets smeltedigel lykkes i å sammensmelte både private og mytiske bilder, personlige tegn, knyttet til individets egen historie, og offentlige tegn, knyttet til kunst og kulturhistorien." - Hvilken ny erfaring kan ligge bak et slikt utsagn ?
16.1500 mfinalen var et løp som jeg liker det, hvor jeg kunne ligge i front og kontrollere alle angrep bakfra, sa Coe videre.
17.Alle skal liksom lage" mesterverk" ut av videoene sine nå, så vi mente det ville være lurt å ligge litt lavt i terrenget denne gangen.
18.Astmatikere må blant annet ikke ligge med sammensunket hals når de svømmer.
19.Bidragene skal ligge på et rimelig nivå, sier han.
20.Da er vi overhodet ikke innstilt på noen avtale, men jeg tror neppe at det seriøse forslaget vil ligge så lavt, sier han.
21.Da jeg kom inn i kjøkkenet, så jeg Paul ligge i en blodpøl på gulvet, forklarte tiltalte i retten.
22.De går for oppreist med ryggen, i stedet for å ligge mer vannrett.
23.De mobiliseringsklare ubåtene bør ligge i NordNorge, slik at de kan settes inn i et antatt stridsområde så tidlig som mulig.
24.De prosjektene vi driver her, tar særlig sikte på å kartlegge de økologiske og fysiologiske forhold som må ligge til rette for at dyrene skal overleve i det fri, forteller Atle Mortensen.
25.Den planlagte skolen i Borre vil ligge vegg i vegg med den tekniske skolen samme sted ?
26.Den situasjonen vi er oppe i her i Libanon ligge så nær som overhodet mulig en tilstand man må kalle krig.
27.Det arbeidspress vi har gjør at vi ikke kan ligge på latsiden.
28.Det er fint for oss å stille ut så ofte som mulig, istedenfor å la skulpturene våre ligge på lager.
29.Det er fullstendig vilt at prisen for en kolonihytte skal ligge på et slikt nivå, sier formannen i Norsk Kolonihageforbund, Harald Fondevik.
30.Det er morsommere og lettere å ligge bak.
Similar words

 
 

ligge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) liggeliggendeligget
Indikative
1. Present
jegligger
duligger
hanligger
viligger
dereligger
deligger
8. Perfect
jeghar ligget
duhar ligget
hanhar ligget
vihar ligget
derehar ligget
dehar ligget
2. Imperfect
jeg
du
han
vi
dere
de
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ligget
duhadde ligget
hanhadde ligget
vihadde ligget
derehadde ligget
dehadde ligget
4a. Future
jegvil/skal ligge
duvil/skal ligge
hanvil/skal ligge
vivil/skal ligge
derevil/skal ligge
devil/skal ligge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ligget
duvil/skal ha ligget
hanvil/skal ha ligget
vivil/skal ha ligget
derevil/skal ha ligget
devil/skal ha ligget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ligge
duville/skulle ligge
hanville/skulle ligge
viville/skulle ligge
dereville/skulle ligge
deville/skulle ligge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ligget
duville/skulle ha ligget
hanville/skulle ha ligget
viville/skulle ha ligget
dereville/skulle ha ligget
deville/skulle ha ligget
Imperative
Affirmative
duligg
viLa oss ligge
dereligg
Negative
duikke ligg! (ligg ikke)
dereikke ligg! (ligg ikke)
Your last searches