Norwegian-Portuguese translation of måtelig

Translation of the word måtelig from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

måtelig in Portuguese

måtelig
generelladjective frugal
  akseptabeladjective moderado, razoável
  gradadjective moderado
  tilbakeholdenadjective moderado, comedido
Synonyms for måtelig
Derived terms of måtelig
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil ikke komme med noen gode ideer, sier Skjønsberg, som imidlertid innrømmer at hans spillere bare setter måtelig pris på tunge, sterke lag som prioriterer fysisk fotball.
2.Akkurat dette bindet blir bare måtelig interessant for en vanlig norsk leser.
3.Det gikk måtelig bra, fra de to siste VM har han fått med seg en 10. og en 11. plass.
4.Det vil altså si at 6 er særdeles bra, 5 meget bra (+), 4 meget bra (), 3 bra, 2 nogenlunde og 1 er måtelig bra.
5.Gruppen er sånn måtelig opptatt av, interessert i, politikk.
6.Mange Hongkongkinesere stoler bare så måtelig på de løfter som nå blir gitt av koloniens kapitalistiske herskere av idag og fremtidens kommunistiske ledere.
7.Mange lange timer i et flysete er bare så måtelig spennende i det lange løp.
8.Noen samtidskomponister sitter i elfenbenstårn og har bare måtelig bakkekontakt.
9.Peis er kos, men den varmer så måtelig i en stor stue og sluker en masse ved.
10.Så velskrevet at selv om det var et emne som bare interesserte så måtelig, synes jeg det var morsomt å lese.
11.De norske partikamerater synes bare så måtelig om akkurat det.
12.Det å være keeper er en veldig spesiell jobb på et fotballag, jeg er ikke i tvil om at den psykiske siden ved den er viktig, sier Liv Holte som bare trives sånn måtelig i det skarpe rampelyset hun er kommet i efter at hun har skutt seg til topps i kampen om" Gullstøvelen" som Aftenposten deler ut til toppscoreren i Østlandsserien.
13.Arbeiderpartiets handlingsprogram for næringsutvikling har bare fått så måtelig reaksjon fra næringslivet selv.
14.Den defensive delen måtelig.
15.Denne ekspresjonistiske symbolikk ender derfor i en estetikk som bare engasjerer så måtelig.
16.Denne uke begynner innhøstningen til årets Beaujolais Nouveau, og den tegner til å bli bra med en måtelig god høst og tilsvarende resultat.
17.Det er ikke lett å få den store oversikten, og ofte velger man den aller enkleste løsningen, uten at man noensinne blir mer enn måtelig fornøyd med det.
18.Det er ikke urimelig at Gene Wilder har falt for fristelsen til å omsette samme komedie til amerikansk, men det er heller ikke uventet at resultatet er blitt måtelig bra.
19.Det likte hun bare så måtelig i begynnelsen.
20.Det vil altså si at 6 betyr særdeles bra, 5 meget bra (+), 4 meget bra (), 3 bra, 2 nogenlunde og 1 måtelig bra.
21.Et barn forsvinner, denne gangen skyter skurken bom, for faren har ingen penger og er måtelig glad i gutten.
22.Finne selv ble så måtelig glad over å bli minnet om sin innsats under krigen.
23.Men ikke ett ord ble sagt om denne, noe som tyder på at vennskapet for tiden er måtelig bra.
24.Nå vant hun 100 meter på 12,57 og det var hun så måtelig fornøyd med.
25.Presentasjonsmåten bør preges av et bare måtelig engasjement.
26.Torvald i Soga om VigaGlum beskrives som klok, men måtelig godlynt.
Your last searches