Norwegian-Portuguese translation of møte

Translation of the word møte from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

møte in Portuguese

møte
problemverb enfrentar, confrontar
  trosseverb confrontar, ir de encontro, encarar, enfrentar
Synonyms for møte
Derived terms of møte
Examples with translation
Vær så snill og kom. Jeg vil veldig gjerne møte deg.
More examples
1.Aint we got fun" er et underholdende møte med en fin artist og en levende amerikansk sang og cabarettradisjon.
2.Arbeiderpartiet vil for sin del ikke møte skattedebatten med fastlåste standpunkter, men vi er villige til å drøfte med andre partier mulige løsninger, for å samle bredere politisk basis for helt nødvendige endringer.
3.Bør alliansen bruke de marginale ressurser til å møte annen og tredje linjes styrker, eller bør man fortsatt legge hovedvekten på å forhindre gjennombrudd av første linjes styrker ?
4.De tre kulturers plass" i Mexico City utgjør et enestående møte mellom ulike byggestiler.
5.Den store politiske uenighet om barnehavens formålsparagraf er neppe helt representativ for folks holdning til spørsmålet om barn bør få møte den kristne tradisjon også i barnehavene.
6.Den uventet raske seieren i sør, den raske sentraliserende gjenforening skapte nye problemer store deler av befolkningen ikke var i stand til å møte.
7.Det kan være nyttig for våre parlamentarikere ved selvsyn å skaffe seg innsikt i lokale forhold og problemer, likeså å møte politikere, bedriftsledere, arbeidstagerrepresentanter og administratorer der hvor vanskelighetene foreligger.
8.Det påpekes videre at den store oppgaven blir å møte den sosiale mistrivsel som særlig er knyttet til oppløsningen av det sosiale nettverk.
9.Drivkrefter og motiver hos voldtektsforbryteren"," Rollen som advokat for voldtektsofferet, og offerets møte med politi og rettsvesen" og" Erfaringer fra aksjoner og organisasjoner mot voldtekt på aktivist og offentlig plan".
10.Egetansvar og selvfølelse er de viktigst våpen mennesker har til å møte vanskeligheter med," skriver Wexelsen i programmet.
11.En provoserende tittel egnet til å skape debatt, håper initiativtagerne til torsdagens møte i Helsepolitisk Debattforum i Oslo.
12.En ukes badeliv med brettseiling og lettere familieunderholdning", og" et følelsesladet møte i ferietiden" er hans ord.
13.Et møte".
14.Helhetsplanen er laget med tanke på at publikum skal møte opplevelser av variert kunstuttrykk i alle deler av bygget hvor teatergjengere kommer.
15.Hvordan vil flerkanalalderen påvirke NRKs programvalg ?" under første dag av Kringkastningsrådets halvårlige møte.
16.I NÅ nr. 46 presenteres et møte mellom Kari Storækre og Gro Harlem Bundtland under førstesidehenvisningen.
17.Into the Forest" - musikk Skrjabin - også et møte mellom mann og kvinne - ble mer søtladent og holdt ikke interessen fangen.
18.Ja, har du lyst til å møte henne ?
19.Jeg hadde nylig et møte med ledelsen i Nei til atomvåpen.
20.Jeg har alltid drømt om få møte deg !
21.Jeg har siktet på å gi dem som skal arbeide med markedsføringsspørsmål, et innblikk i rettsreglene ved situasjoner de vil møte i praksis.
22.Jeg skulle gjerne sett at den godtroende overlege på Reitgjerdet kunne møte noen av ofrene til KBGs psykiatriske ekspertise.
23.Kaare Sandegren, internasjonal sekretær i LO og professor Johan Galtung kom inn på Galtungsaken under et møte i Oslo Arbeidersamfunn igår kveld.
24.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
25.Peer Gynt" foreligger i separatutgave på bokhandlerdiskene, og flere provinsteatre vurderer å la sitt publikum få møte Peer.
26.Rett som ørnen stiger", vil sikker nok møte hindringer.
27.Rettferdighet og fred" er tema for Ulandssøndagen 1984, slik vi vil møte det i mange kirker på søndag.
28.Selvfølgelig vil jeg gjerne møte ethvert" offer", særlig med bistand fra Vogts forbindelser.
29.Sirkus Mikkelikski" i Frognerparken er først og fremst beregnet på det yngste teaterpublikummet, selv om mange voksne også vil ha glede av et møte med Alf Prøysens historie om Bolla Pinnsvin, Nøtteliten og Helene Harefrøken.
30.Tippen", Hengern"," Klempern" og de andre entusiastene så det som sin plikt å møte opp her.
Similar words

 
 

møte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) møtemøtendemøtt
Indikative
1. Present
jegmøter
dumøter
hanmøter
vimøter
deremøter
demøter
8. Perfect
jeghar møtt
duhar møtt
hanhar møtt
vihar møtt
derehar møtt
dehar møtt
2. Imperfect
jegmøtte
dumøtte
hanmøtte
vimøtte
deremøtte
demøtte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde møtt
duhadde møtt
hanhadde møtt
vihadde møtt
derehadde møtt
dehadde møtt
4a. Future
jegvil/skal møte
duvil/skal møte
hanvil/skal møte
vivil/skal møte
derevil/skal møte
devil/skal møte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha møtt
duvil/skal ha møtt
hanvil/skal ha møtt
vivil/skal ha møtt
derevil/skal ha møtt
devil/skal ha møtt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle møte
duville/skulle møte
hanville/skulle møte
viville/skulle møte
dereville/skulle møte
deville/skulle møte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha møtt
duville/skulle ha møtt
hanville/skulle ha møtt
viville/skulle ha møtt
dereville/skulle ha møtt
deville/skulle ha møtt
Imperative
Affirmative
dumøt
viLa oss møte
deremøt
Negative
duikke møt! (møt ikke)
dereikke møt! (møt ikke)
Your last searches