Norwegian-Portuguese translation of morfin

Translation of the word morfin from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

morfin in Portuguese

morfin
medisinnoun morfina [f]
Synonyms for morfin
Similar words

 
 

More examples
1.Når det i Amsterdam i dag finnes mer enn 8000 narkomane som går på hardere narkotiske stoffer som heroin, kokain, morfin og amfetamin, ligger det i kortene at oppgavene må prioriteres strengt.
2.1,4 prosent oppgir å ha prøvet morfin eller lignende stoffer.
3.At han allerede var avhengig av morfin var hverken kjent eller kunne merkes på ham.
4.Blant det som ble stjålet, er 200 ampuller morfin, 25 ampuller Diazepain, 10 ampuller Furosemid, 20 ampuller Klorpromazin og 50 ampuller Skopolamin.
5.Blant det som er stjålet er 200 ampuller morfin, 25 ampuller Diazepain, 10 ampuller Furosemid, 20 ampuller Klorpromazin og 50 ampuller Skopolamin.
6.Denne legen skrev ut 4 000 000 doser amfetamin og 600 000 doser morfin eller lignende preparater i en periode på to år.
7.Det eneste opplegg av denne type som realistisk kan diskuteres, er Methadonbehandling av utvalgte grupper morfin og heroinnarkomane.
8.Det gikk ikke lang tid før forskere - bl.a. Lars Terenius i Uppsala - virkelig fant kroppens eget morfin, de såkalte Endorfinene.
9.Dette skyldes" kroppens eget morfin", et hormonlignende stoff som heter endorfin.
10.En av årsakene til at sentrale nederlandske myndigheter motsetter seg planen med gratis heroin til misbrukere, er at det for tiden pågår prosjekter med utdeling av metadon og morfin til narkomane i Amsterdam.
11.En fjerdedel av de 120 første prøvene viste narkotikamisbruk, og 11 prøver bar spor efter de tyngre stoffene amfetamin, heroin eller morfin.
12.I denne gruppen inngår morfin, opium, heroin, cannabis, kokain og LSD.
13.I elleve tilfeller ble det påvist amfetamin, heroin eller morfin.
14.Klokken 07.45 igår morges var han i tillegg påvirket av morfin og alkohol da han bestemte seg for å hevne seg på sin spesielle måte.
15.Politi og de sosiale myndigheter i Amsterdam regner med at det i dag er mellom 8 000 og 9 000 narkomane ungdommer som går på harde stoffer som heroin, morfin, amfetamin og kokain - og årlig tiltrekkes flere tusen utenlandske misbrukere til byen.
16.Selv små mengder morfinoppløsning gir en usedvanlig kraftig og smertestillende effekt, som varer meget lenger enn om man gir morfin på annen måte.
17.Siktelsen mot 21åringen var meget omfattende, blant annet sto han tiltalt for innbrudd på et legekontor, der han stjal morfin og sprøyter.
18.Tar man også med beslagene av opium, morfin og LSD, beløper verdien av stoffene seg til over syv milliarder franc.
19.Tyvene forsynte seg vesentlig med amfetamin og morfin.
20.Alle de organene som har melkesaft, inneholder giftstoffene morfin, kodein, tebain, papaverin og narkotin.
21.Bivirkninger av medisiner og engstelse for å bli avhengig av morfin er også et stort problem, spesielt når pasientene reiser hjem, sier Nina, som foreløbig har et engasjement på to år.
22.En annen misforståelse er at eventuelle bivirkninger av morfin kan forkorte pasientens liv.
23.For noen år siden solgte en ungdom morfin for å finansiere sitt eget narkotikabehov.
24.Trekk opp en milliliter morfin, Tor.
25.Cannabis på apoteket efter folkeavstemning lokalt, utdeling av metadon til misbrukere av tunge stoffer, og en åpning for disksalg av morfin og heroin efterhvert, er også blant forslagene.
26.Cellene i dette lille området av hjernen har uvanlig mange receptorer som oppfanger stoffet, som tilhører opiumgruppen, til og med" kroppens egen morfin" (enkefaliner).
27.Da ligaen sprakk efter arrestasjonen på SAShotellet, ble tre ligamedlemmer pågrepet og senere siktet for innførsel og omsetning av flere kilo morfin.
28.De første gangene han hadde byttet morfin med saltvann, og gitt en på forhånd tom morfinampulle tilbake til sykepleieren sammen med saltvannssprøyten, var han så nervøs at det føltes som om han ville kaste opp.
29.De to millilitersampullene med morfin stakk han inn mellom trøyen og skjorten i garderobeskapet sitt.
30.Den ene gruppen får injeksjon av morfin i en bestemt dose, og den andre får et helt uvirksomt stoff som fysiologisk saltvann, mens pasienten selv tror at det er morfin.
Your last searches