Norwegian-Portuguese translation of ned

Translation of the word ned from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ned in Portuguese

ned
posisjonother no chão
  retningother para baixo, abaixo
  kvantitetother abaixo
Synonyms for ned
Derived terms of ned
nedslag, begå mened, behandle nedlatende, vanedannende, biologisk nedbrytbart, bleke ned, blåse ned, bøye seg ned, brenne ned, brors sønnedatter, dempe ned, dukke ned, dra ned, drive ned, drive nedover, dunse ned, dunse ned i, stupe ned, dykke ned, erkjenne nederlag, få til å gå ned i vekt, få til å se ned, ned, falle ned, falle sammen i nederlag, flekke ned, forklare opp og ned, ned, ned igjen, nedenfor, ned i vekt, gli ned, gjøre ned, grave seg ned, grise ned, hale ned, hålke ned, holde nede, henge ned, hoppe ned fra
hugge ned, hysje ned, i rett nedstigende linje, inntreffende annenhver måned, kutte ned skogen, kaste ned, kline ned, kladde ned, komme ned, konjunkturnedgang, kjøre ned, korte ned, krote ned, kritisere ned, legge ned, legge ned arbeidet, legge ned bedrift, legge seg ned, legges ned, livsnedtegner, linedanser, lorte ned, roe ned noen, roe seg ned, ned, neds-, nedtlig, nedgang, mened, meneder, minedetektor, montere ned, nedenom, nevnt nedenfor, nedenfor, nedover, nedovergående, nedbrent, nedbrutt, neddopet, nedbør, nederlag, nederlender, Nederland, nederlandsk, nederlandsk kvinne, nederst på, nedfalle, nedklining, ned trappene, nedgjørende, nedhengende, nedklasse, nedkomme med, nedlegging, nedlate seg, nedlate seg til å, nedlatende, nedlatenhet, nedtelling, nedre, nedrig, nedriving, nedsalting, nedsenkning, nedsenkt, nedsenket stengsel, nedsette, nedsettende, nedskjæring, nedskrive, nedslå, nedslående, nedslått, nedslåtthet, nedslipping med fallskjerm, nedkline, nedsølt, nedsøle, nedgjørmet, nedstemt, nedstemthet, nedstiging, nedsverte, nedsvertende, nederst nede, nedtone, nedvurdere, nedvurderende, nedvurdering, nedskitnet, nukleær nedrustning, nonneduk, omnevnede, ordnede, øse ned, pløye ned, presse ned, prisnedsettingsauksjon, rakke ned, radioaktivt nedfall, regne ned, ramle ned, renne nedover, rive ned, røre seg opp og ned, røste ned, rulle nedover, sable ned, saktne ned, salte ned, senke ned, sette ned, se ned, se ned, svømme ned, siple ned, skjære ned, skjære ned noe, skyte ned, skyte ned en etter en, skyte ned noen, skrive ned, skrive ned noe, skrote ned, skru ned, slå ned, slå ned, slenge ned, slippe ned, slippe ned noe, slite ned, som henger ned, smelle ned, smelte ned, smøre ned, smørje ned, smusse ned, smusse ned noe, søle ned, skitne ned, solnedgang, som et bombenedslag, som lett kan monteres ned, sommermåned, sønnedatter, søppelnedkast, spøkelseslignede, springe ned, sprøyte ned med, stampe ned, stenke ned med, stenke ned, stikke ned, stige ned, stappe ned i, styrte ned, strømme nedover, sur nedbør, sverte ned, søsters sønnedatter, ta ned, ta ned noe, tale nedsettende om, titte ned, tonedøv, tournedos, trampe ned, trille ned, trykke ned, to ganger i måneden, to ganger per måned, tvinge noen til å se ned, tvinge ned, tynge ned, tyste ned, undertegnede, opp og ned, opptre nedlatende mot, vende opp og ned, være nedstemt, være nede, hverandre måned, veive ned, vintermåned, vrenge ned, fornedre, nedarves, nedbryte, nedbygge, neddemme, nedfelle, nedkalle, nedkjempe, nedkjøle, nedkomme, nedlate, nedlegge, nedmolde, nedprioritere, nedringe, nedstamme, nedstemme, nedtegne, nedtrappe, nedverdige, biologisk nedbrytbar, flytte nedover, fornedrende, hver annen måned, kaste seg ned, laste ned, legge ned i boks, neder, nedlig, navnedag, nedadgående, nedblendingskontakt, nedbryting, nedbrytning, nede, nedenunder, nederdrektighet, nederst, nedetid, nedfall, nedfallsfrukt, nedrivning, nedruste, nedrustning, nedsabling, nedsatt, nedsenkbar, nedsettelse, nedstammet, nedstigende, nedstigning, nedtrykkende, nedtrykking, nedtrykt, nedtrykthet, nedtynge, nedtynget, neste måned, ovenfra og ned, pakke ned, rable ned, samfunnsnedbrytende, sett nedenfra, sitt ned, skru ned lyden, snakke nedsettende om, embetsnedleggelse, nedoverbakke, nedslakting, fornedrelse, nedverdigelse, kvinnedrakt, snedig, nedkjørt, nedbørsfattig, kransenedleggelse, nederdrektig, dukke ned i, grave seg ned i, dysse ned, nedslagsfelt, legge vandringsstaven ned, nedenom, der nede / nedentil, bryte ned, der nede, nedentil, nedbrytende, nedslitt, nedrustningspolitikk
Anagrams of ned

den

Similar words

 
 

More examples
1.A.G. - forøvrig fortellerens barndomsvenn - vil dukke ned i hva han oppfatter som" folkedypet".
2.Bassøe påpekte at det er ganske udiplomatisk av en megler å snakke markedet ned, men slik han så situasjonen, kalles det på bakkekontakt, realisme og genialitet, ikke rosenrøde drømmerier.
3.Bomben" ligger fremdeles der den falt ned, og lensmannen i Havøysund vil i løpet av dagen reise til Snøfjord for å hente den.
4.Bra nok skrevet, men den kan kokes ned til en novelle.
5.Brukte fire timer fra Oslo og ned.
6.Casabianca" ble sendt for å eksortere" Radiant Med" til Cherbourg i Frankrike, men lasteskipet hadde bare seilt noen få kilometer da det gikk ned.
7.Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
8.De Braak" hadde en kapret spansk skute på slep da den gikk ned like utenfor kysten av hva som idag er delstaten Delaware på USAs østkyst.
9.De gamles hjem på Løten", er tatt ned fra portalen.
10.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
11.De som er igjen der, fortsetter å slite hverandre ned i en aldri hvilende indre strid".
12.Den dagen Regjeringen mener det er politisk mulig, uten for stor belastning, å tre voldgift ned over hodene til de streikende, da gjør den det.
13.Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når særlige grunner taler for det".
14.Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp," slik underdir.
15.Det er satt ned et utvalg som vil drøfte de mer prinsipielle sidene ved ansvarsforhold i Oslo kommune, og har saken om Sosialsentralen som en referanse.
16.Det er vel noen hver, som har fått seg en forskrekkelse, når Vestre Slidre Kraftlags innbetalingsgiro for hyttestrøm dumper ned i postkassen.
17.Det er å slå ned stolper og å strekke flettverk.
18.Det finnes ikke et eneste lite minnesmerke her i landet for falne tyske soldater, der vi kan legge ned en blomst for våre.
19.Det må registreres som et lyspunkt at arbeidsledigheten gikk ned fra januar til februar.
20.Det vidunderlige" er i dette tilfelle et internasjonalt oppsving som skulle få ledigheten ned.
21.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
22.Ein skigard kankje vara evig" så må gjerdene mellom kristne grupperinger falle ned.
23.En bekjempelse av diktaturet som sådant vil altså ikke falle heldig ut, før vi har fått øye på diktatoren i vårt eget bryst og veltet ham ned fra hans forhøyning".
24.Etter det vi kan forstå, har rettens filologiske finvekt vippet ned på gal side da uttrykkene" politisk undergraving" og" venstrevridd" ble lagt i skåla, mens den falt ned på rett side med uttrykket" undergraver skolens verdigrunnlag".
25.Far sjøl" med stresskoffert i raskt driv ned mot Sentralstasjonen.
26.Forargelsens hus" visavis Lakkegaten skole - påstått verneverdig, men aldri oppført på byantikvarens bevaringsliste - brant ned mens brannmannskapene mest konsentrerte seg om å hindre flammene i å nå nabobygningene.
27.General Belgrano" går ned 2. mai 1982.
28.Grav deg ned i tide....
29.Grete Waitzdagen" lørdag innledes i Frognerparken der hele 3500 kvinner i alderen 14 til 73 år legger ut på de drøye 4000 metrene (en tiendels maraton) ned til Bislett.
30.Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.Men alle som så det,mumlet forarget og sa:Han tar inn hos en syndig mann !
Your last searches
ned