Norwegian-Portuguese translation of nedsettende

Translation of the word nedsettende from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedsettende in Portuguese

nedsettende
kommentaradjective derrogatório, depreciativo, difamatório, denegridor
  lingvistikkadjective derrogatório, pejorativo
  ærekrenkendeadjective difamatório, calunioso
  vanhedrendeadjective desonrado, mal-afamado, indigno de confiança
  ryktenoun derrogação [f], detração [f]
  forenklendenoun menosprezo [f], depreciação [f]
Derived terms of nedsettende
Similar words

 
 

More examples
1.Ofte utslitte folk som arbeider på frivillig basis", skriver KarlErik Harr nokså nedsettende om disse frivillige kulturarbeidere.
2.Denne litteratur hadde ofte et didaktisk og pedagogisk preg ; den store afrikanske poet Leopold Senghor kalte den noe nedsettende for en" lærerlitteratur".
3.Det snakkes ofte om" Løvebakkedialekten", ofte i nedsettende betydning.
4.Idag blir begrepet journalistikk ofte brukt nedsettende, skriver Gallinger.
5.Jeg liker ikke den nedsettende betegnelsen vold.
6.Når Palme uttaler seg foraktlig, nedsettende og hånlig om politiske motstandere, skyldes ikke det noen sproglig avsporing.
7.Alltid rettlinjet, alltid imøtekommende, alltid med god tid, alltid personlig beskjeden og aldri med nedsettende ord om andre.
8.Alt dette virker nedsettende på kjønnsdriften, men også på sekundære kjønnsfunksjoner som skjeggvekst.
9.Bolivia vil boikotte de olypiske sommerlekene i Los Angeles fordi amerikansk presse har skrevet nedsettende om landet.
10.De lyver, sier hun, og legger i en kronikk i Aftenposten til bl.a. at" kvinnelitteraturen vrimler av nedsettende, foraktende og hatefulle uttalelser om mannen".
11.Den nedsettende betegnelsen basmajt, som betyr banditt, er nå blitt den vanlige i russisk for geriljaen.
12.Den sier at" reklamen må ikke gi inntrykk av en nedsettende vurdering av det ene kjønn, eller avbilde kvinner eller menn på en krenkende måte".
13.Derfor er det nedslående å registrere at Hans Bratterud får lov til offentlig å uttale seg grovt nedsettende om homofile.
14.Det kan ikke være noe nedsettende å si om en teolog at han tror det Jesus selv sa, nemlig at menneskene kan bli overmannet av en ond ånd.
15.Det var klart nok ment nedsettende.
16.Efter de opplysninger vi har fått, kan flaggsymbolet brukes så lenge vi ikke bruker det nedsettende eller latterliggjør flagget.
17.Fordommer en selv kan bruke for å forhåne eller såre andre mennesker er fullt tillatt, nedsettende merkelapper på de andre utvikles i fleng.
18.Fpp foreslår en egen presisering, der pornografi betyr kjønnslige skildringer som gir inntrykk av en nedsettende vurdering av det ene kjønn eller på en krenkende eller nedverdigende måte fremstiller kvinne eller mann, eller hvor barn, dyr eller vold forekommer.
19.Funksjonæren hadde også kommet med nedsettende uttalelser om den tyrkiske ambassade.
20.Følelsesmessig motstand kan ofte komme til uttrykk ved at de ansatte får nedsatt arbeidsydelse eller at de beklager seg til hverandre, fører korridorpolitikk og snakker nedsettende om bedriften og ledelsen bak deres rygg.
21.Han ble mandag politianmeldt av Det Norske Forbundet av 1948 på grunn av nedsettende uttalelser om homofili i løpesedler som ble delt ut i Oslo.
22.Han blir lettere irritert når noen snakker nedsettende om maset og kavet før jul. Synes det er både viktig og fint at man pynter sine hjem for å markere høytiden.
23.Her har Jackson i dagevis benektet at han noen gang har omtalt jøder i nedsettende vendinger.
24.Hvis heller ikke det hjelper, må det lovregler til for å hindre at kvinner må oppgi sine stillinger for å slippe nedsettende bemerkninger eller krenkende tilbud.
25.Jeg hører nødig på noen som snakker nedsettende om ham.
26.Kampanjen som Maran Atapredikanten Arne Imsen fører mot de homofile, førte igår til at han ble politianmeldt av Forbundet av 1948 for nedsettende uttalelser.
27.Kilder som står ambassadøren nær har aldri hørt ham si noe nedsettende om andre raser, skriver han.
28.Klagerne mener også andre utsagn i artikkelen bruker uttrykket samer på en nedsettende og rasistisk måte.
29.Lundgaard henviser til Lov og kontroll med markedsføring i den reaksjonen han har gitt annonsøren, og han er ikke i tvil om at annonsen gir en nedsettende vurdering av kvinnekjønnet.
30.Mange snakker litt nedsettende om pensjonistforeningene, kaller dem koseklubber, med sin kaffe, underholdning og utlodning.
Your last searches