Norwegian-Portuguese translation of nordlig bredde

Translation of the word nordlig bredde from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nordlig bredde in Portuguese

nordlig bredde
geografinoun latitude norte [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er også forbudt for fartøy med makrellkvote å fiske innenfor 40 nautiske mil av grunnlinjen syd for 59 grader nordlig bredde.
2.Regjeringen fastsatte idag forskrifter for fisket efter makrell med ringnotfartøy over 70 fot syd for 62 grader nordlig bredde og i Skagerrak for 1984.
3.De eldre typer vil ha innprogrammert på forhånd hvilket mål som skal treffes, med vanlige koordinatorer for nordlig bredde og vestlig lengde.
4.Forsvarskommando NordNorge opplyser at kampgruppens nøyaktige posisjon fredag eftermiddag var 6869 grader nordlig bredde, og at kursen var lagt om mot Jan Mayen.
5.Jan Mayen - den norske polarøya på 71 grader nordlig bredde - er tilsynelatende kald, ufruktbar og forblåst.
6.Lite vind og bare et par minusgrader møter oss her på 71 grader nordlig bredde.
Your last searches