Norwegian-Portuguese translation of oljete

Translation of the word oljete from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oljete in Portuguese

oljete
generelladjective oleoso
Synonyms for oljete
Similar words

 
 

More examples
1.Glemt, i den svettende, oljete sommerkvelden.
2.Ja, et av dem fortetter seg til et" Stilleben" av oljete eksplosjonsmotor i mange bestanddeler mot en verkstedhylle, sett og formet i en helhet som forsyne meg makter å gi dette detaljtegneriet en mørk poetisk skjønnhet, - med Jan van Huysum, Chardin, Cezanne og hele resten av stillebentradisjonen smilende attåt.
3.Velg Peppinos lille ristorante ved lunchtid - et familiested snekret opp av oljete bord av billigste sort på den andre siden av San Angelos molo.
4.Men det er i Oslos bryggemiljø disse malerne og mange av bildene deres er forankret ; i det skittengrå vannet i indre fjordbasseng med det oljete slammet og skrapjern og rustne metallers refleks.
Your last searches