Norwegian-Portuguese translation of omskjæring

Translation of the word omskjæring from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omskjæring in Portuguese

omskjæring
medisinnoun circuncisão [f]
Similar words

 
 

More examples
1.(IPS) Omlag 20 millioner kvinner i Afrika er ofre for skikken med omskjæring.
2.Men hva nå med sosialantropologer som kommer hjem fra Afrika og er blitt taleføre tilhengere av omskjæring av kvinner ?
3.Derimot er omskjæring fortsatt obligatorisk i stammene innover i landet, og foretas i familiene selv.
4.Det gjelder for eksempel bruk av slør og den barbariske skik ken med kvinnelig omskjæring, som fremdeles praktiseres i store områder, spesielt i Afrika, fra Egypt og sydover.
5.Dr. Siriele Masawe, som la frem rapporten, sier som sin oppfatning at omskjæring av kvinner i afrikansk kultur ikke har noen meningsfull verdi, og hun oppfordrer innstendig Tanzanias myndigheter om å stanse denne skikken.
6.Nå har selskapet også rettet søkelyset mot kjønnslig skamfering av kvinner ved omskjæring, mot barneprostitusjon, salg av barn for seksuelle tjenester og organiserte sexreiser som utnytter barn.
7.(IPS) Da omskjæring av unge kvinner ble tatt opp som tema under verdenskvinnekonferansen i København for fem år siden, gjorde afrikanske kvinner det klart at dette var en sak de ikke ønsket overlatt til feministkampanjer i den vestlige verden.
8.Det nytter ikke å forby omskjæring ved lov, det er en holdningsendring som må til.
9.Vi trenger ikke hjelp til å fortelle kvinnene hvor skadelig omskjæring er.
10.De nordiske Høyrekvinner vil nå vurdere hva organisasjonene samlet og hver for seg kan gjøre i kampen mot omskjæring.
11.Den eneste stammen i Sierra Leone som ikke praktiserer omskjæring, er Kriostammen som doktor Thomas tilhører.
12.Den første afrikanske konferansen for å bekjempe omskjæring fant sted i Dakar i februar ifjor.
13.Derfor trenger vi midler til å kjøpe film, lysbilder og plansjer som illustrerer de skadelige virkningene av omskjæring, sier doktor Thomas.
14.Det er virkningen på kvinnenes helse, både umiddelbart efter omskjæringen og over lang tid, som har fått doktor Thomas til å engasjere seg for å bekjempe omskjæring.
15.Det gjelder for eksempel omskjæring og begravelsesritualer og de spesielle reglene for familieliv.
16.Dette betød ikke at omskjæring var godtatt eller akseptert av afrikanske kvinner.
17.Dette er bare noen få av de uheldige og direkte helsetruende virkningene av kvinnelig omskjæring.
18.Kvinnelig omskjæring praktiseres idag i et belte tvers over det sentrale Afrika, fra Senegal i vest til Somalia i øst.
19.Kvinner i vår del av den tredje verden utsettes ikke for omskjæring eller polygami, og de tvinges ikke til å gå med slør.
20.Man mener at dette avholder kvinnene fra promiskuitet, og tror at uten omskjæring ville de kvinnelige kjønnsdeler vokse og bli like store som mannens.
21.Men doktor Thomas ser et lyspunkt i at omskjæring nå kan snakkes om, og i en økende protest blant jenter med utdannelse.
22.Metoden går ut på å forklare kvinnene om de permanente skadene omskjæring forårsaker, skader som truer både kvinnenes egen helse og ikke minst gjør barnefødsler risikable.
23.Minst 80 millioner kvinner lever med varierende plager, alt efter hvilken grad av omskjæring de er blitt utsatt for.
24.Nordiske Høyrekvinner forbereder nå samlet kamp mot omskjæring av kvinner.
25.Rapportene som er lagt frem for konferansens deltagere, forteller om barneslaveri og utbytting av barn i fabrikker, omskjæring av pikebarn, prostituering, pornografi og tigging.
26.Som et resultat av denne konferansen ble det satt opp nasjonale kommisjoner for bekjempelse av omskjæring i flere afrikanske land.
27.Som lege i Sierra Leone har hun efterbehandlet hundrevis av unge piker som har fått skader efter omskjæring.
Your last searches