Norwegian-Portuguese translation of organisere

Translation of the word organisere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

organisere in Portuguese

organisere
generellverb organizar
  klassifikasjonverb arrumar, classificar, organizar, sistematizar, ordenar, dispor
  møteverb combinar, organizar
Synonyms for organisere
Derived terms of organisere
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidet med å organisere antennediagram, senderstørrelse og plasseringstillatelse vil ta flere måneder, mener Muhrman.
2.Bare vent til våren, til det blir varmere i været, da skal vi organisere flere auksjoner til inntekt for ungdomsarbeidet i bydelen, avbryter Lundberg.
3.De andre landene har valgt andre måter å dimensjonere, organisere, styre og finansiere sine offentlige tjenester på.
4.Den frie tilgangen til kunnskaper og informasjon kan bli ødelagt dersom man ikke greier å organisere rettighetene til forleggere og forfattere mer effektivt.
5.Det er i alle parters interesse at vi får flere tilbud å velge mellom også på TVskjermen, sier Strømme, som oppfordrer ulike grupper brukere til å organisere seg.
6.Han har vært her tre ganger for å forsøke å organisere staben og få igang sin gamle fagforening igjen, forteller en hotelldirektør.
7.Hva er hemmeligheten ved å organisere sin tid ?
8.Hvis Regjeringen kjører frem forslaget om skattefritak for ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift, så legges første stein til byggverket for et lønnstagerfond fordi LO i denne sammenheng vil sørge for å organisere aksjekjøpet.
9.Ikke like lett for alle å organisere et sjørøvertokt, sier Ferieklubbens" far", Tomas Algard.
10.Jeg er forholdsvis flink til å organisere mitt yrkesliv - og kan nok regnes som produktiv, ja, sier forfatteren med kledelig beskjedenhet gjemt bak sitt lune og lure smil.
11.Jeg finner ikke det minste galt i å organisere en kunstnerisk formidlingsprosess på denne måten.
12.Jeg håper jeg ikke blir misforstått med mine uttalelser om fangene på Ila, sier Per Berntsen, som selv er innsatt på anstalten og som arbeider for å organisere fangene i Norsk forening for kriminalreform (KROM).
13.Jeg liker meg ikke i rampelyset, men jeg trives med å organisere.
14.Jeg tror det er vanskeligere for kunstnere å organisere seg enn mange andre grupper.
15.Jeg tror kommunen nå vil se det som en lettelse om huset blir en stiftelse, og jeg har god tro på at ungdommene vil finne en måte å organisere seg på som vi kan godta, sier ordfører Erlend Rian.
16.Jeg vet ikke om de føler seg som chilenere, sier Patricia Vargas, en antropolog fra Chiles universitet, som hjelper til med å organisere en internasjonal konferanse om ØstPolyniesia her nå i september.
17.Man blir mer opptatt av å organisere unge, arbeidsløse, enn å skaffe seg jobb selv.
18.Med litt teknisk innsikt er det mulig for enhver å organisere telefonavlytting av en bestemt person, sier teknisk direktør Ole Petter Håkonsen i Televerket i en kommentar til Aftenposten.
19.Mye av årsaken ligger i at jeg var mer opptatt av de praktiske og tekniske løsningene, enn av å organisere traden som sådan.
20.Når man idag går rundt på Kalmarverken, virker det helt naturlig å organisere produksjonen på denne måten, sa Gyllenhammar.
21.Når vi har mange uløste oppgaver, samtidig som vi har ledig arbeidskraft og ikke mangel på kapital, viser dette at vår måte å tenke på og organisere samfunnet på er feil.
22.Regjeringen må sørge for de nødvendige økonomiske overføringer til kommunene, som vil gjøre det mulig å avvikle institusjoner og å organisere tilfredsstillende kommunale tiltak for landets utviklingshemmede innen 1990.
23.Retten til frie forhandlinger og retten til fritt å kunne organisere seg er viktige og udiskutable ingredienser i vårt demokrati.
24.Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men vi kan organisere oss ut av dem, fremholdt Hjort.
25.Vi må dog kvitte oss med den monolittiske tvangstanke at det bare er Staten som kan øve de gode gjerninger og at alt i tillegg og ut over det Staten kan organisere, er et anslag mot fellesskapstanken.
26.Vi må finne frem til måter å organisere offentlig virksomhet på, slik at vi bedre kan utnytte ressurser som finnes blant de ansatte.
27.Vi vil bli varslet enten angrepet kommer over luft, sjø eller land, og vi har tid til å organisere oss.
28.Vår oppgave må alltid være å organisere undervisningstilbudet på den måte som er best, sett fra elevenes behov.
29.Alle kjensgjerninger peker i retning av at politikere fra det regjerende Kongresspartiet spilte en sentral rolle i å organisere volden mot sikhene.
30.Allerede nå er Oslo politikammer i gang med å organisere sine jurister i faggrupper, som gjør at gruppene bedre skal kunne holde på spesialkunnskap selv om enkeltpersoner slutter.
Your last searches