Norwegian-Portuguese translation of orientalsk

Translation of the word orientalsk from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

orientalsk in Portuguese

orientalsk
generelladjective oriental
Similar words

 
 

More examples
1.Akupunktur og orientalsk legekunst står sikkert for de fleste mennesker på våre breddegrader som en del av Østens mystikk og overnaturlige foreteelser.
2.Den fjerde mener vi er av orientalsk opprinnelse.
3.Deres koreografi - først Fokines, dernest Nijinskijs - var utfordrende, livskraftig og sensuell, orientalsk inspirert, ekspresjonistisk, orgiastisk.
4.Det er når musikken får et overlys av nesten orientalsk skjønnhet at Camel står frem som en sjelden fugl i symforocken.
5.Ellers må de solistiske enkeltinnslagene vike for helheten, subtilt og orientalsk poengtert med" The Dragon And The Samurai", andre ganger eksklusiv, som en lavmælt samtale musikere imellom.
6.Erstatningen er i hvert fall en orientalsk Westernserie i fem deler, en skikkelig røverhistorie.
7.For dette dreier seg om et møte med en orientalsk vismann som lærer meg den åndelige hemmelighet bak selvforsvarssystemene østfra.
8.I Bjørn Wiinblads karakteristiske strek, fantasifull og lett orientalsk, skildres de mange Holbergskikkelsene i nisjene bak restaurantens bord.
9.Imorgen og søndag er det auksjon over en stor samling orientalsk kunst og antikviteter.
10.Judo, eller Kodokan Judo som er det korrekte navnet, bygger på og er utviklet fra jiujitsu - en gammel orientalsk krigskunst.
11.Kvinnen har orientalsk utseende, og politiet håper at eventuelle andre som har hatt besøk av en kvinne som passer til beskrivelsen melder seg.
12.Like naturlig original som Bowens lineære og flatemessige billedbygging er hans farve, raffinert orientalsk, harmonisk, med dybde i stoffet og liv i flaten ved subtile bearbeidelser.
13.Man kunne bruke mye tid på bare å studere menneskene, klærne, gevantene, fremmedartet, orientalsk, og velkjent hjemlig.
14.Men la oss nå iallfall benytte anledningen til å smittes av orientalsk livsglede, som formidles av det aserbadsjanske ensemble på Sjølyst hver eneste dag, for det er bare her i Norge at det er så lett å få billetter til en slik konsert.
15.Og markedsplassen, som var utgangspunktet for løyene, var meget orientalsk i det store og hele.
16.Pengene burde idag brukes mer til å sikre for et norsk publikum saker norske museer er fattige på, f. eks. ting fra orientalsk kunst og kultur, Meissenporselen, eller for den saks skyld nyere saker, sier hun.
17.Peppinos spaghetti spesial har en undertone av orientalsk skarphet i sausen.
18.Andreas Vollenweider er en sveitsisk harpist som beveger seg i grenselandet mellom eksperimentell rockmusikk, seriøs kunstmusikk og meditativ orientalsk musikk.
19.Der man kan komme opp imot 100 000 kroner for et orientalsk teppe av fineste kvalitet, som innehaveren har taksert efter beste evne.
20.Deres koreografi - først Fokines, dernest Nijinskijs - var utfordrende, livskraftig og sensuell, orientalsk inspirert, ekspresjonistisk, orgiastisk.
21.Efter utdannelse som tekstilingeniør i Sverige, dro Ridling til London, der han jobbet som praktikant for en stor orientalsk teppeprodusent.
22.Enkelte bilder når et forfinet tungsinn som minner om orientalsk - og telemarksk - folkekunst.
23.Faren handlet med tepper, og sønnen ble tidlig fagmann, 22 år gammel forfattet han en bok om orientalsk teppeproduksjon og dens økonomiske og håndverksmessige aspekter.
24.Igår kveld tok jeg opp en mer spesiell side av dette i Orientalsk Selskap, nemlig den buddhistiske innflytelse på koreansk kunst.
25.Komplekset er en blanding av en orientalsk festning og et eventyrslott, med skyteskårlignende åpninger, bueganger og løkkupler.
26.Menyen var orientalsk gryte - og smørbrød foruten rundstykker og wienerbrød.
27.Og vi føler oss umiddelbart vel i det lune interiøret hvor dyprøde tekstiler står godt til de mørke eiketresmøblene, og hvor skinnende blanke messingornamenter og tyrkisk keramikk sammen med dempet orientalsk bakgrunnsmusikk skaper en eksotisk atmosfære.
28.Parallelt med dette opplever vi en oppsplitting av samfunnet i alle slags minoritetsgrupper, - ungdomskulturer, orientalsk religiøse, seksuelle, etniske grupper og sluttede lokalsamfunn.
29.Retten er orientalsk inspirert, og undertegnede har hentet inspirasjonen hos Frukt og grøntbransjens Opplysningskontor.
Your last searches