Norwegian-Portuguese translation of overlate

Translation of the word overlate from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlate in Portuguese

overlate
generellverb apresentar, apresentar, relatar
  medgivendeverb ceder
  maktverb delegar, conferir
  prisverb entregar
  budskapverb entregar
  forbryterverb entregar
  skikkethetverb passar, transmitir
  postverb deixar
  formålverb passar adiante
  levereverb entregar, fazer entrega
Synonyms for overlate
Derived terms of overlate
Anagrams of overlate
More examples
1.Dyrene i Hakkebakkeskogen" på Oslo Nye Teater med Helge Reiss i rollen som den farlige reven Mikkel, og Pia Borgli som Klatremus, en rolle hun på grunn av sykdom måtte overlate til Bentine Holm onsdag.
2.Gaddafi er den skyldige, og han kan straffes ved å behandle ham som den kreftsvulst han er, sky ham på den internasjonale scene, overlate ham til russerne, som ingen skrupler har.
3.Gaddafi er den skyldige, og han kan straffes ved å behandle ham som den kreftsvulst han er, sky ham på den internasjonale scene, overlate ham til russerne, som ingen skrupler har.
4.Ganske konkret har Schmidt sagt at Bonn også av denne grunn bør overlate den politiske ledelse i et utvidet samarbeide til Frankrike.
5.Tom" alias den norske drosjesjåføren John Hveem er villig til å overlate Quislingpapirene til Staten.
6.De eldre må ikke overlate til" velmenende" - det må du sette i gåseøyne - utenforstående å tale deres sak.
7.Dersom det viser seg at det er John Hveem som har den faktiske eiendomsretten til Quislingarkivet, vil det bli krevd minst flere hundre tusen kroner for å overlate det til Staten, sier Hveems advokat, Fridtjof Feydt til Aftenposten.
8.Det viktigste i en truet situasjon er å forsøke og forholde seg rolig - altså ikke flykte eller gå til motangrep, men heller overlate kontrollen i rimelig grad til raneren.
9.Jeg vil snakke med alle som skal på luften personlig, sier Heradstveit, og vil ikke overlate noe til tilfeldighetene.
10.Selv om politiet i Oslo er hardt belastet med arbeidsoppgaver, og ikke har kapasitet til alt, så er ikke trafikkovervåkning blant de oppgaver vi skal overlate til andre, sier han.
11.Så dere kan trygt overlate fru Kjær i min varetekt, sa han da de begynte å bryte opp.
12.Alle som vil, ser nå positive resultater efterat fru Harlem Brundtland måtte overlate statsministerstolen til Kåre Willoch.
13.Arbeidstagerorganisasjonene tok dette initiativet overfor Oslo kommune fordi alternativet var å overlate nedskjæringene til geskjeftige etatssjefer.
14.Arne Dokken var også aktiv, spesielt i hodeduellene, inntil han måtte overlate plassen til Jarle Råum på grunn av skade.
15.Beskjedenhet er ingen dyd for en bedriftsleder, mente han, og informasjon er derfor ikke noe man bare kan overlate til en informasjonstjeneste.
16.Bortsett fra Fremskrittspartiet, som ville overlate all byfornyelse til markedskreftene, var det bred enighet i bystyret om målsetningen i byfornyelsen.
17.Brølet fra syklene fortalte meg i mitt stille sinn at det finnes utfordringer her i livet som jeg er nødt til å overlate til andre.
18.Canada, VestTyskland og Norge er blant de NATOland det kan bli aktuelt å overlate rakettene til.
19.Da Norge så ba Danmark om å bli fri fra den beinharde" firehundreårsnatten", satte Danmark som betingelse at Norge måtte overlate Færøyene, Island og Grønland til Danmark.
20.Da er det langt enklere å overlate til den enkelte hva man selv vil gjøre.
21.Da er jeg 30 år, og det vil være på tide å overlate til noen andre, sa Daley, som plystret nasjonalsangen på seierspallen.
22.De fire vil trolig overlate til det fulltallige OPECmøtet, som kommer sammen i juli, å forandre på produksjonstaket på 17.5 millioner fat olje om dagen, og en fatpris på 29 amerikanske dollar.
23.De fleste helsetjenester bør vi imidlertid overlate til offentlig ansatt helsepersonell.
24.De har vond samvittighet for at de ikke får tatt seg mer av dem, og de er lei for å måtte overlate ungene i andres varetekt for mange timer daglig.
25.De kan kanskje bestemme seg for å vente med å nærme seg Washington i håp om at Reagan må overlate tømmene i Det hvite hus til en annen president.
26.De som bekler stillingene skal arbeide med regelforenkling, EDB og gjennomgå offentlig virksomhet med tanke på eventuelt å overlate offentlig drift til private.
27.De vil gjerne gifte seg og få barn, og vil ikke overlate oppdragelsen av dem til fremmede.
28.Den demokratiske kandidat Walter Mondale brukte da også en hel dag i California i forrige uke på å advare mot å overlate dette spørsmålet til Ronald Reagan og hans høyreradikale støttespillere i Moral Majority.
29.Den går ut på å sørge for at vi i stadig større grad kan overlate prissettingen og ressursallorkeringen til markedet.
30.Den nicaraguanske opprørslederen Eden Pastora har besluttet å overlate 600 av sine soldater til myndighetene i Costa Rica, fordi han ikke klarer å forsyne dem med våpen.
Similar words

 
 

overlate as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overlateoverlatendeoverlatt
Indikative
1. Present
jegoverlater
duoverlater
hanoverlater
vioverlater
dereoverlater
deoverlater
8. Perfect
jeghar overlatt
duhar overlatt
hanhar overlatt
vihar overlatt
derehar overlatt
dehar overlatt
2. Imperfect
jegoverlot
duoverlot
hanoverlot
vioverlot
dereoverlot
deoverlot
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overlatt
duhadde overlatt
hanhadde overlatt
vihadde overlatt
derehadde overlatt
dehadde overlatt
4a. Future
jegvil/skal overlate
duvil/skal overlate
hanvil/skal overlate
vivil/skal overlate
derevil/skal overlate
devil/skal overlate
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overlatt
duvil/skal ha overlatt
hanvil/skal ha overlatt
vivil/skal ha overlatt
derevil/skal ha overlatt
devil/skal ha overlatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overlate
duville/skulle overlate
hanville/skulle overlate
viville/skulle overlate
dereville/skulle overlate
deville/skulle overlate
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overlatt
duville/skulle ha overlatt
hanville/skulle ha overlatt
viville/skulle ha overlatt
dereville/skulle ha overlatt
deville/skulle ha overlatt
Imperative
Affirmative
duoverlat
viLa oss overlate
dereoverlat
Negative
duikke overlat! (overlat ikke)
dereikke overlat! (overlat ikke)
Your last searches